Dette nyhedsbrev indeholder information om release 1.8.1 samt driftsinformation.


Driftsinformation

Succesfuld FBS-klient downloadtest 25. oktober 2017

Resultatet af gårsdagens downloadtest var positivt. Testen gik ud på, at vi under en normal driftssituation i produktionsmiljøet simulerede et stort antal samtidige downloads af Cicero-klienten. Det er en situation, der på det seneste har skabt store problemer for jer ude på bibliotekerne. Det forventes nu løst. Det betyder også, at vi er igen er klar til at tilbyde ny funktionalitet i form af en ny release af Cicero.

Helt konkret har vi adskilt downloadtrafikken fra den normale brug af Cicero, så det ikke længere er de samme servere, der håndterer begge dele.

Uagtet at diverse tests og simuleringer har vist, at problemet ikke længere kan genskabes, holder vi naturligvis godt øje med driften af FBS efter den kommende release. Vi vil efter releasen kunne afgøre, om der er behov for yderligere forbedringstiltag. Det vigtigste er at kunne tilbyde jer alle en god og stabil drift.

DDoS-angreb 12. oktober 2017

Den 12. oktober 2017 var det primære datacenter for FBS udsat for et Distributed Denial of Service-angreb (DDoS). Det var ikke specifikt FBS, der var målet for dette angreb.

Årsagen til at det alligevel gav problemer for driften af FBS var, at de tiltag, driftsleverandøren tog for at afværge selve angrebet, desværre havde den sideeffekt, at driften for bl.a. FBS blev forstyrret. Vores driftsleverandør kigger i samarbejde med Center for Cyber Security på, hvilke forebyggende tiltag der kan tages mod denne type angreb.


Release 1.8.1 (inkl. 1.8.0)

Natten til fredag den 27. oktober 2017 releaser vi Cicero version 1.8.1

Release 1.8.1 indeholder også forbedringerne fra 1.8.0. I vil som altid kunne få overblik over det fulde indhold i releasenoten, som publiceres på fbsudrulning.dk før releasen. Et preview af releasenoten for 1.8.1 og dertilhørende opdateringer til vejledningerne er tilgængelig her. Disse filer er ikke de endelige. De bliver først tilgængelige på dagen for releasen.   

Nedenfor beskriver vi nogle af de rettelser og funktioner, som vi forventer vil være indeholdt i denne version:

F1: Med denne release indføres et opgavesystem i Cicero med mulighed for at oprette opgaver både manuelt samt automatisk på baggrund af aktiviteter i Cicero. Opgaverne oprettes fra F1, og der skal indledningsvist foretages opsætning etc. under F7→Rettigheder→Arbejdsområder. Se Brugervejledningen for yderligere information.

F2/F3: Ved kassation af sidste eksemplar (af monografier) vil det nu være muligt at sende dette til Det Kgl. Bibliotek, hvis dette ønsker at modtage materialet. I de tilfælde vil der i forbindelse med kassationen vises en dialogboks, hvor der skal tages stilling til, om biblioteket ønsker at sende materialet til Det Kgl. Bibliotek (afhængig af materialets stand). Hvis dette er tilfældet, udskrives tilhørende køreseddel (mærket e-depot). Vær opmærksom på, at der er en tilhørende opsætning i F7 -> Serveropsætning.

F3: Det er nu muligt at oprette lokalposter med udgangspunkt i en simpel katalogiseringsskabelon med få og beskrevne felter at udfylde. Denne katalogisering tilgås samme sted som den eksisterende katalogisering og kan forhåbentlig især lette arbejdet med katalogisering af "ting og sager" på læringscentre etc.

F3: Materialevalg – Vi har rettet et problem, hvor navigering med piletasterne i tabel i nogle tilfælde ikke navigerede til den korrekte række.

F3: Der er foretaget en rettelse, så der ikke længere ses fejl ved åbning af systemgenererede materialevalgslister.

F5: Der har været problemer med fremsøgning af visse pluklister. Disse er nu afhjulpet, så pluklisterne kan fremsøges uden problemer.

F7: Det er nu muligt at konfigurere "Rykker interval i dage" samt "Antal dage før inkasso" til 0 (nul), så mellemværender kan komme hele vejen igennem rykkerforløbet samme dag, hvis dette ønskes.

F7: Tilføjelse til skabeloner. Kostprisen på et materiale kan nu tilføjes som et parameter til skabelonerne for "Returdato for materiale nærmer sig", "Returdato for materiale overskredet" og "Lånerstatus".

Cicero Web: I Cicero Web vises nu seriedel i søgeresultatet, såfremt posten er en del af en serie. Ved åbning af en bibliografisk post kan man i fanen "En del af serien" se seriedel på de bøger, som institutionen har beholdning på.

Statistik: Med denne release kommer der en række ny statistikrapporter. De er endnu ikke klar med data, da det kræver, at alle materialer overføres igen. De eksisterende rapporter fungerer som normalt. Vi giver besked, når de nye rapporter er endelig klar til brug.

Scanner: Vi har rettet en fejl, der nogle gange opstod, hvis man skannede den samme stregkode hurtigt to gange efter hinanden.

RFID: Bedre understøttelse af måden RFID-informationer håndteres på.

Vejledninger og manualer opdateres i forbindelse med releasen og kan hentes på http://fbsudrulning.dk/vejledninger/

Bemærk: Cicero Move releasenotes og manualer findes samme sted. Se nye og kendte problemer

Husk, at når du logger ind på Systematics support-portal, kan du se en liste over de nye og kendte fejl, som berører mange. Listen indeholder også idéer til, hvordan man arbejder udenom de kendte problemer - såkaldte workarounds.

Det er typisk superbrugere og systemadministratorer, der har adgang til supportportalen, og p.t. kan du fx læse om problemer med dobbeltafsendte bestillinger (materialevalg) samt problemer med fremsøgning af bestillinger fra uge 42.


Cicero Move og understøttelse af browsere

Nogle har oplevet, at de ikke kan anvende Cicero Move. Dette kan skyldes, at browseren på deres enhed ikke er opdateret. For at fremtidssikre softwaren, skabe en sikker og brugervenlig oplevelse af Cicero Move, så understøtter løsningen nemlig kun nyeste version af disse browsere:

- Chrome på Android
- Safari på iOS

Bemærk: Apple har valgt, at deres browser kun kan opdateres med styresystemet. Dvs. at de enheder, som Apple har valgt ikke længere at understøtte (fx iPad Mini 1), ikke kan få nyeste browser.

Sørg derfor for at opdatere din browser, inden du anvender Cicero Move. Så opnår du den bedste oplevelse.


Ændringsønsker til FBS

Har I ændringsønsker til FBS, eller ønsker I bare et overblik over, hvad der er meldt ind, kan I besøge KOMBITs hjemmeside: http://www.fbsændringsønsker.dk/faelles-bibliotekssystem/formular/. Alle brugere – også de, der ikke kan logge ind – har adgang til at se alle indmeldte ønsker.

Man kan læse om hele processen for ændringsønsker her: Nyhedsbrev fra KOMBITYou are more than welcome to share this newsletter with others. Signup can be done here

If you do not wish to receive the FBS Support Newsletter from Systematic and would like to be removed from our mailing list please unsubscribe here.

Systematic A/S

Søren Frichs Vej 39
8000 Aarhus C
Denmark