Heraanleg De Pintelaan

Nieuwsbrief dd. 15-02-2014

 
 

Vanaf maandag 17 februari 2014 start Synductis met het vernieuwen van de nutsleidingen voor gas, elektriciteit, openbare verlichting, water en telecom.

synductis

 

Wat is Synductis?

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven:

•Eandis
•IWVA (Intercommuncale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht)
•I.W.V.B. (Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant)
•TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening)
Belgacom (telecommunicatie) is voorlopig aanwezig als waarnemende partij. Andere nutsbedrijven kunnen nog toetreden.

Door de infrastructuurwerken van verschillende nutsbedrijven op elkaar af te stemmen, zorgt Synductis voor minder hinder en een snellere, goedkopere dienstverlening.

Welke hinder kunt u verwachten?

Meer informatie over de verwachte hinder vindt u in de bewonersbrief die Synductis in de buurt verdeeld heeft.

U kunt te bewonersbrief ook nalezen op de website van De Lijn over de heraanleg van de De Pintelaan.

Graag info via e-mail?

Ontvangt u de berichten van Synductis over de werken in uw straat graag via e-mail?

Registreer u dan via info@synductis.be met vermelding 'werf De Pintelaan' en uw straat, huisnummer en gemeente. Vrijblijvend kunt u ook uw telefoonnumer vermelden en of het een handelszaak betreft.

infoavond op 11 maart 2014

 

De nutsmaatschappijen - onder leiding van Synductis - starten in de week van 17 februari 2014 met het vernieuwen van de nutsleidingen. In augustus wordt er dan gestart met de heraanleg van de De Pintelaan (tussen de Galglaan en de Koekoeklaan/Corneel Heymanslaan).

Om u grondig te informeren over wat deze werken betekenen voor u, organiseren De Lijn en de stad Gent een infoavond. U krijgt meer uitleg over de fasering en de minderhindermaatregelen en u kunt er terecht met uw vragen over de werken.

  • Datum: dinsdag 11 maart 2014 om 20 uur
  • Adres: UZ Gent - Auditorium F (blok A)

Buurtbewoners vinden eind februari een uitnodiging in de brievenbus.