nieuwsbrief #07 april 2018

werken aan participatie

In deze uitgebreide brief informeren we u over lopende en nieuwe projecten en plannen, om te werken aan participatie in Amsterdam:

  • werksessies de groene golf
  • verkenning sociaal werkkoepel
  • monitor sociale firma's en projecten
  • nieuw: versterking participatie
  • Jekuntmeer.nl ontsluit aanbod voor statushouders en beschut werk
  • formule netwerkbijeenkomsten.
werk

delen in de praktijk: werksessies de groene golf

De Groene Golf is een langlopend actie-onderzoek naar obstakels voor participatie. We delen en verdiepen dit voorjaar de gevonden belemmeringen en slimme praktijkoplossingen. Daarvoor organiseren we een aantal werksessies voor professionals waarin we gezamenlijk verder leren, uit de praktijk en van elkaar.

Elke sessie draait om een specifiek thema en obstakel, en komt voort uit de casuïstiek van De Groene Golf. Hiermee ontwikkelen we tevens gezamenlijk een methode voor praktijkleren.

lees meer
---

verkenning sociaal werkkoepel

In de afgelopen drie maanden heeft De Omslag gewerkt aan 23 interviews en een tweetal rondetafelgesprekken rondom het thema Sociaal Werk. Resultaat hiervan is te vinden in de Rapportage Sociaal Werkkoepel.

De gemeente Amsterdam heeft gekozen voor het ontwikkelen van een Sociaal Werkkoepel. Hierin wordt gezamenlijk gewerkt aan de ambitie om zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking passend en duurzaam aan sociaal werk te helpen. De gemeente kan dat niet alleen. Samenwerking met verschillende partijen is noodzakelijk.

Vrijwel iedereen die we gesproken hebben is positief over een samenwerking tussen gemeente en sociale firma’s en maatschappelijke organisaties in een Sociaal Werkkoepel.

lees meer
---

monitor amsterdamse sociale firma's en projecten

Deze maand werkt De Omslag aan de Monitor 2018 Amsterdamse sociale firma’s en projecten. Met de monitor kunnen we het totale aantal werkplekken en banen in Amsterdam in beeld brengen.

Inmiddels hebben velen van u de uitnodiging en vragenlijst ontvangen. De mogelijkheid voor het invullen van de enquête sluit binnenkort. ​Voor vragen of ondersteuning bij het invullen zijn onze medewerkers beschikbaar. Heeft u als sociale firma of project nog geen link ontvangen? Stuur dan een mail naar info@deomslag.nl.

---
meet & greet

versterking participatie

De Omslag staat voor netwerken in dienst van inclusie en participatie van mensen met een beperking. Daarom organiseert De Omslag “vrije ruimte” om stedelijk en op inhoud met elkaar samen te werken.
Voor 2018 hebben we met de gemeente afgesproken om dit weer te doen en ook aan te sluiten bij de vraag en behoefte van de wijken, buurten, wijkzorgallianties en basisvoorzieningen.

De Omslag organiseert netwerkbijeenkomsten, zorgt ervoor dat kennis on- en offline gedeeld wordt en dat mensen en organisaties elkaar ontmoeten in de praktijk.

lees meer
---

jekuntmeer.nl vernieuwt

De website Jekuntmeer.nl geeft al sinds jaar en dag een vrijwel compleet online overzicht van de mogelijkheden voor leren, werken, doen en hulp in Amsterdam, Utrecht en Zuid-Holland Noord. Alle organisaties voeren hun aanbod zelf in op de website en zorgen ervoor dat de activiteiten, projecten en initiatieven actueel zijn en op een aantrekkelijke manier worden gepresenteerd.

Vanaf dit voorjaar ontsluit Jekuntmeer.nl in samenwerking met de gemeente Amsterdam ook het participatieaanbod voor statushouders en vacatures beschut werk.

lees meer
---

formule netwerkbijeenkomsten

De Omslag verzorgt voor haar participanten 8 maal per jaar een netwerkbijeenkomst met afsluitend een netwerklunch. Dit jaar hebben we al verschillende actuele onderwerpen geagendeerd.

De formule werkt twee kanten op. Beleidsmedewerkers van de gemeente krijgen de mogelijkheid om voor een interessant netwerk beleidsvoornemens te presenteren en feedback te ontvangen. Managers en directies van de participanten van De Omslag krijgen de kans om in korte tijd kennis te nemen van beleidsvoornemens, daar reactie op te geven vanuit hun eigen organisatiepraktijk en te netwerken met collega instellingen tijdens de lunch.

Zo versterken en verbinden we beleid en praktijk. Wilt u ook deelnemen aan deze bijeenkomsten? Neem dan contact met ons op.