Facebook icon Twitter icon Forward icon

Stralende kinderen

Het Nieuwe Denken helpt scholen om het onderwijs beter af te stemmen op de basisbehoeften van kinderen om gedragsproblemen in de klas te verminderen. Door te veel standaardisatie, aanbod gestuurd onderwijs en wens tot automatiseren van denkprocessen ontstaan gedragsproblemen op school. Het systeem is te krap. Steeds meer kinderen vallen hierdoor buiten de boot. Lees meer

Spreuk van dan maand juni 2013

Soms staan angsten je in de weg om je hart te volgen. Het is de kunst om de angst niet weg te drukken maar er naar toe te gaan, de angst helemaal te voelen, te ontdekken waar deze vandaan komt, te accepteren dat deze er is en te kijken wat je nodig hebt om de liefde weer te laten stromen.

Vrienden van Het Nieuwe Denken ontvangen elke maand een inspirerende spreuk. Voor dagelijkse inspiratie kun je de spreuk opslaan als bureaubladachtergond. Wil je ook vriend van Het Nieuwe Denken worden? Like us op Facebook of meld je hier aan.

Uitgever gezocht

We zijn op zoek naar een uitgever voor het Pak van m'n hart spel. Het spel is ontstaan vanuit de coachingspraktijk van Het Nieuwe Denken. Het prototype van het spel is veel gespeeld. Vooral kinderen zijn er dol op. Ze zijn er namelijk veel beter in dan volwassenen!

De kaartjes helpen je om het leven luchtiger zien. Bekijk elke situatie vanuit je hart en je ziet meer oplossingsruimte. Met je hart handel je vanuit liefde, vertrouwen en overvloed en dat is wie je werkelijk bent.

Dit spel helpt om je gedachten te ordenen bij lastige keuzes. Volg je hart en gebruik je hoofd om dat mogelijk te maken.

Wetenswaardigheden Onderwijsvernieuwing

Ellen Emonds: Kinderen die niet stil kunnen zitten zet je niet uít de klas, daarvoor hang je een schommel ín de klas! pic.twitter.com/snfPo8HITb

Natuur als medicijn “@hetkind: 'Natuurtekort syndroom': ADHD, overgewicht en depressie door te weinig buiten zijn http://bit.ly/11wYSAU

Jelle Jolles: Waardevol rapport 'Van leerplicht tot leerrecht' van de kinderombudsman. N.a.v. onderzoek naar thuiszitters.http://ow.ly/lw5DN

Claire Boonstra: Ambitieus plan van @bsdevallei: passend onderwijs voor 16.000 thuiszitters - voorstel bij 2de kamer - http://eepurl.com/Air5j

Prachtig filmpje van Ellen Emonds: Wij sluiten niemand buiten http://vimeo.com/66809370

Zonnige shoot in Markdal

Wat wonen en werken we toch in een prachtige omgeving! We hebben nieuwe foto's laten maken voor op website van Het Nieuwe Denken door Aimeebyme. Met dank aan de modellen Nova en Cosmo die prachtig hebben geposeerd. Neem rustig een kijkje op de vernieuwde website!

 

 

Gedachten sturen

Het lesprogramma Gedachten sturen voor hoogbegaafde leerlingen op het Roncalli College in Bergen op Zoom is afgerond. Ruim 80% van de leerlingen raadt het lesprogramma aan andere scholieren aan. Mijn verwachting is dat het werken met nog kleinere groepen de diepgang en de impact zal vergroten. En we willen in het vervolg meer aandacht kunnen besteden aan het welzijn van individuele leerlingen op school. Presteren gaat van zelf als je lekker in je vel zit!

Hopelijk een vervolg met ambulante begeleiding van leerlingen!

Pilot Lekker in je vel

De pilot lekker in je vel op de Liniedoorn is in volle gang. Bij KBS De Liniedoorn leren we kinderen in groep 4 samen te beslissen over verbetervoorstellen in de klas. Zo leren kinderen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat er gebeurt in de klas en op positieve manier te communiceren.

Treffende uitspraak van één van de kinderen: "Wij zijn het niet altijd met elkaar eens maar komen er toch uit door rustig met elkaar te praten." 

De kinderen hebben de taal van hun hart geleerd. Eigenlijk kenden ze hem al, toch fijn om weer even op te frissen. "Als ik schrik dan voel ik ineens mijn hart bonken"

Samen hebben we gezien wat je hartritme onrustig maakt maar ook hoe je het weer rustig krijgt. Alle kinderen mogen hun hartcoherentie meten en hebben kunnen ontdekken hoe ze hun hartritme weer rustig kunnen maken. Ze vonden het allemaal heel cool om de taal van hun hart te leren!

Het Nieuwe Denken

Het Nieuwe Denken helpt organisaties, volwassenen en kinderen met de ontwikkeling van meer (zelf)vertrouwen, rust in het hoofd, onafhankelijk kritisch denkvermogen en de levering van échte toegevoegde waarde. Gedachtestromen kunnen we zelf leren besturen. Het sturen van gedachtestromen maakt ons minder vatbaar voor pesten, manipulatie en reclames. Als we zelfbewuste keuzes maken, gedragen we ons socialer en leven we gezonder.

Het Nieuwe Denken richt zich op:

  • Hoogsensitieve kinderen
  • Onderwijsvernieuwing
  • Sociale innovatie

Ook als je niet behoort tot bovengenoemde doelgroepen, ben je bij ons van harte welkom!

Zonnige groeten,

Mirjam van Diemen