A second home for our Wellness Spa No Images? Click here
 
   
 
 
 

Høsten er kurstid!

Trenger du eller noen du kjenner instruktørkurs i HLR?

 

Hjertestans er en alvorlig komplikasjon til mange sykdommer, og det kan skje uten forvarsel. Det skjer både på overvåkningsavdelinger på sykehuset, på legekontoret, idrettsplassen, butikken, arbeidsplassen og hjemme. Det er mellom 2500 og 3000 akutt uventede hjertestans i året i Norge, og ca 70% av disse skjer i og rundt hjemmet.

Enten hjertestans rammer pasienter på sykehus, hjemme eller i det offentlige rom, er det avgjørende hvor raskt behandlingen starter og hvilken kvalitet den har! De som overlever hjertestans, vil stort sett komme tilbake til den tilstanden de var FØR hjertestansen inntraff. Dette vil si at det er en svært meningsfull og viktig medisinsk behandling.

Norsk Selskap for Gjenoppliving AS har et mål, og det er at flest mulig i vårt langstrakte land skal ha tilbud om, og delta på, et kurs i hjerte-lungeredning. Kurset den enkelte deltar på bør være tilpasset den enkeltes behov. For at behovet skal kunne dekkes, trengs det instruktører, og Norsk Selskap for Gjenoppliving AS driver derfor en utstrakt utdanning av nye instruktører. Det kjøres åpne kurs man kan melde seg på så godt som hver måned hele året, med unntak av juli, i tillegg til at man kan få en instruktør til seg lokalt, der bestiller disponerer alle kursplassene selv. Vi tilbyr instruktørkurs i alle NRR's standadiserte kurs.

Norsk Resuscitasjonsråd har utviklet tre kurs på ulike nivå:

* DHLR: I sin tid laget for "menigmann" og førstehjelpere. Kurset ble også tatt varmt imot i helsevesentet, i mangel av et tilpasset kurs for helsepersonell. Kurset varer 2,5 timer, instruktørkurset 4,5 timer.

* HHLR: NRR's nyeste kurs - HLR for Helsepersonell. Dette kurset erstatter DHLR i helsevesenet. Det tar for seg grundig innlæring av basal HLR, en- og toredder HLR, bruk av hjertestarter og bruk av diverse hjelpemidler man som helsepersonell ofte har tilgang til. Kurset varer 3 timer, og instruktørkurset varer 5 timer. Det er satt et krav fra NRR om at man må være utdannet helsepersonell (etter helsepersonell-loven) for å bli instruktør i HHLR. Du kan få mer informasjon om kurset her.

* AHLR: Det mest avanserte kurset i AHLR, rettet mot spesialisthelsetjenesten - både in- og prehospitalt. Kurset varer 5 timer + pauser. Utdanning av AHLR instruktører / kursledere skjer ved å holde et AHLR-kurs under veiledning av allerede godkjent instruktør / kursleder. Det er definerte krav til kompetanse for å kunne bli AHLR kursleder. Ta kontakt om du ønsker mer informasjon!

Alle NRR’s kurs er standardiserte kurs. Dvs at instruktørene skal ha gjennomgått instruktørutdanning og være godkjent instruktør i NRR’s intruktørregister. Kursene har 3 elementer:

1.       Bok

2.       E-læring

3.       Praktisk kurs

Så lenge det har vært en godkjent instruktør, skal deltakerne ha hatt mulighet til å tilegne seg de samme ferdighetene, enten det var instruktør Ola eller instruktør Kari som holdt kurset. Ved å sikre seg at alt flest mulig har samme utgangspunkt, og lært det samme, vil det være lettere å utføre en kvalitetsmessig god jobb på tvers av arbeidssted og erfaring, om man skulle havne i en akutt situasjon der det vil være nødvendig å utføre HLR.

Vår kursplan for høsten er nå satt opp. Følg linken til vår hjemmeside, og se om det er et instruktørkurs som er aktuelt for akkurat deg:

www.gjenoppliving.no/info.kurs

 

 
 
 
 
 
 

Nettbutikken

Besøk vår nettbutikk på www.gjenoppliving.no

Her finner du både kursbøker, plakater, øvings hjertestartere, øvingsdukker osv. 

 

Husk å "like" oss på Facebook!

 
 
 
 

Norsk Selskap for Gjenoppliving AS

Norsk Selskap for Gjenoppliving AS er heleid av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR). Formålet med selskapet er enkelt: Å redde flere liv!

Norsk Selskap for Gjenoppliving AS jobber for å bidra til økt overlevelse ved akutt uventet hjertestans. Dette gjøres gjennom distribusjon av  NRR's kursmateriell, salg av kvalitetsmessig godt øvingsmateriell til HLR-opplæring og å tilby instruktørkurs i HLR

Fagrådet NRR skal fortsatt jobbe med kursutvikling og kvalitetssikring av sine kurs. Norsk Selskap for Gjenoppliving AS vil følge fagrådets krav til hvordan NRR's kurs skal kjøres og hvordan nye instruktører skal utdannes.