nieuwsbrief #03, mei 2017

de groene golf special: actieonderzoek

De Groene Golf is een actieonderzoek. Na acht maanden Groene Golf vinden we het tijd u te laten weten hoe het ervoor staat. Na de eerste fase is er een korte verkenning gedaan van de aannames en bevindingen. De aannames waarop dit onderzoek stoelt blijken te kloppen: er zijn obstakels, die zijn weg te nemen, maar gemakkelijk is dat niet. Achter veel gevonden belemmeringen zitten systemen en culturen. Door te leren uit de praktijk en alle betrokkenen daarbij te betrekken, onderzoeken we de mogelijkheden, olifantenpaadjes en duurzame oplossingen.

De Groene Golf

de groene golf in het kort

Voor wie De Groene Golf nog niet kent; het is een actieonderzoek gericht op het identificeren en uit de weg ruimen van obstakels die Amsterdammers met een (arbeids-) beperking hinderen op hun weg naar participatie in de samenleving. Mensen die stappen willen zetten moeten niet gehinderd worden door bijvoorbeeld ingewikkelde regelgeving, bureaucratie, botsende financieringsstromen of andere

oorzaken die uiteindelijk het handelen van professionals belemmeren. Dergelijke stuklopers of vertragingen leiden tot ongewenste frustraties bij klanten en begeleiders. En ze ondermijnen de effectiviteit van integraal participatiebeleid in Amsterdam.

Lees hier meer over het project.

---
De Groene Golf

midden in de weerbarstige praktijk

door Lieke Thesingh, projectleider
Wat doe je als beleidsdoelen uitmonden in stroperigheid, als mensen verdwalen in het oerwoud aan regels en financieringsstromen. Of als de klant last heeft van botsende organisatiebelangen of wanneer niet helder is welke handelingsbevoegdheid professionals hebben?

Toen ik nog stadsdeelwethouder was in Oud-Zuid en later in Oost, stond voor mij de uitvoering van beleid altijd voorop. Beleidsnota’s moesten resultaten opleveren voor bewoners van de stad. Dat lukte niet altijd in voldoende mate. Samen met de ambtenaren en maatschappelijke organisaties bleef ik op zoek naar hoe we voor de Amsterdammers het verschil konden maken. En dan nu als projectleider van De Groene Golf. Aan de slag in het spanningsveld tussen beleid en uitvoering

lees meer
---
De Groene Golf

team de groene golf

Het team van De Groene Golf is dit jaar uitgebreid met superregisseur Lara Deckers en onderzoeker Tjerk  Kamann. Tjerk houdt zich bezig met het onderzoeksdesign, dataverzameling en –analyse. We hebben Tjerk enkele vragen gesteld.

Waarom De Groene Golf?
Bijzonder aan het actieonderzoek De Groene Golf vind ik vooral dat we het zo dicht op het werkveld uitvoeren. En dat we in het onderzoek niet beleid, en ook niet de klant, maar de klantgerichte professional centraal stellen. Dat we meekijken hoe ‘puntjes en paaltjes’ bij elkaar komen in de dagelijkse praktijk van begeleiders en hoe we ze kunnen ondersteunen om hun werk goed te kunnen doen. Ik zet me graag in voor onderzoek waarin informatie vanuit de uitvoeringspraktijk omhoog sijpelt. Hier valt ontzettend veel van te leren.

lees meer
---
De Groene Golf

meer zicht op obstakels

Interview Nel Winkel, gemeente Amsterdam
Nel Winkel is programmamanager van het Programma Meedoen Werkt. De Focusexperimenten komen hieruit voort. We stelden haar enkele vragen over het programma en het project De Groene Golf.

Welke bijdrage levert De Groene Golf om Meedoen Werkt tot een succes te maken?
We zijn blij dat De Groene Golf ons met actieonderzoek helpt om meer zicht te krijgen in obstakels, deze weg te nemen of ze te agenderen om tot duurzame oplossingen te komen. Een dergelijke aanpak is een steun in de rug voor professionals die dit soort vraagstukken dagelijks in het werk met klanten tegenkomen.

lees meer
---
De Groene Golf

bevindingen actie & onderzoek

wat is er tot nu toe opgehaald?
Na acht maanden Groene Golf vonden we het tijd u te laten weten hoe het ervoor staat met het onderzoek. De aannames waarop dit onderzoek stoelt blijken te kloppen, de informatie die we ophalen en toetsen blijkt belangrijk en de verbindingen die we via expertmeetings leggen blijken goud waard. We gaan in volle vaart verder met het actieonderzoek!

36 casussen
Professionals hebben De Groene Golf tot nu toe bij 36 geschikte casussen betrokken. Daarmee zijn we er nog niet. Maar als we dit tempo aanhouden liggen we goed op schema om een gedegen beeld te krijgen van de diversiteit aan obstakels waar klantgerichte hulpverleners tegenaan lopen.

Zoals verwacht varieert de inhoud van de casuïstiek. Obstakels zijn te vinden in samenwerking, regels en financiering. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in werkwijze tussen WPI en UWV. Soms worden belemmeringen gevormd door regels voor financiering van bijvoorbeeld opleidingen of kinderopvang. In andere gevallen is het beleid dat in de praktijk een ongewenst effect heeft, waardoor mensen niet verder kunnen of mogen.

lees meer
---
De Groene Golf

expertmeetings

De Groene Golf organiseert geregeld expertmeetings. Met ervaren begeleiders gaan we in gesprek over de obstakels die zij en hun klanten tegenkomen in hun participatieproces. We horen hoe begeleiders omgaan met complexe problemen, hoe ze keuzes maken bij dilemma’s en welke ‘olifantenpaadjes’ ze hebben gevonden.

Voor de deelnemers aan de expertmeeting is het nuttig om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.
Voor de onderzoekers biedt een expertmeeting de gelegenheid tot verdieping in de gevonden obstakels en hun oorzaken. Uit de gevonden casussen worden tal van praktische belemmeringen zichtbaar. Maar het is ook duidelijk dat daarachter vaak een complex van oorzaken schuilgaat waardoor een klant toch niet die volgende participatiestap kan zetten. Om dit beter te kunnen doorgronden gaan we geregeld met experts uit de praktijk om tafel voor “diepte-sessies”.

lees meer
---
De Groene Golf

(meer) praktijkvoorbeelden gezocht

Kent u belemmeringen uit de praktijk of mensen die praktijkvoorbeelden kennen? Neem dan vooral contact met ons op.

Mail degroenegolf@deomslag.nl of bel (020 486 0149) ons met uw gegevens (e-mail, telefoonnummer, naam en functie/organisatie) en een korte beschrijving van de belemmering. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Namens het team van De Groene Golf, hartelijk dank!

---
De Groene Golf