Facebook icon Twitter icon Forward icon

Partnerscholen gezocht voor samenwerking

Flowschool is een onderwijs- en timeoutvoorziening i.o. waar gevoelige kinderen met stress, angst- slaap- of concentratiesproblemen in het regulier onderwijs terecht kunnen, om zichzelf terug te vinden en zichzelf te blijven.

We zijn actief op zoek naar samenwerkingspartners in het bekostigd onderwijs, zodat gevoelige kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar via een detacheringsconstructie bij ons terecht kunnen voor passend onderwijs.

Gevoelige kinderen hebben vaak moeite met automatiseren. Standaard programma’s en methodes slaan bij hen niet altijd goed aan, waardoor voortdurend extra ondersteuning nodig is. Kinderen ontwikkelen hierdoor onterecht een laag zelfbeeld. Flow Onderwijs biedt een leeromgeving die is afgestemd op de natuurlijke basisbehoeftes van deze kinderen. Lees meer

Spreuk van de maand april

Steeds opnieuw loop je tegen dezelfde dingen aan. Herken je ze? Bepaalde energievretende situaties waar je herhaaldelijk in terecht komt? Ik hoor het vaak in het onderwijs. Doe er je voordeel mee! Hierdoor krijgen je steeds opnieuw de kans om het deze keer anders te doen. Net zolang tot je jouw manier hebt gevonden om er wat moois van de te maken. De film Groundhog Day laat dit treffend zien!

Winnaar Moovly contest: Flowschool (3 min)

Met het filmpje Flowschool (3 min) zijn we winnaar geworden van de Moovly Video of the Month Contest! Hiermee hebben we een Yearly Moovly Plus License gewonnen! Genoeg mogelijkheden om een extra filmpje en dan speciaal voor de kinderen te maken! Filmpje bekijken

Ruimte voor gevoeige kinderen

Bovenstaand plaatje laat zien waar de karakteristieken van het huidige schoolsysteem en veel gevoelige kinderen echt niet matchen. Over vier maanden gaat de wet Passend Onderwijs van kracht en is de school, waar het kind is ingeschreven verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Graag helpen we scholen om zich beter af te stemmen op gevoelige kinderen.