nieuwsbrief | 26 maart 2020

De Omslag actie in corona crisis

Het coronavirus heeft ons land in zijn greep. Onze participanten zijn er voor de mensen in kwetsbare situaties die van hulp afhankelijk zijn, of zich juist nu eenzaam voelen. De situatie vraag veel van onze gezamenlijke inzet en creativiteit. De Omslag zet zich in om kennis te delen en knelpunten te agenderen waar dat kan en moet.

Zorg goed voor jezelf en elkaar, blijf gezond!
Corine van de Burgt

---
---

afstemmen en kennis delen dagbesteding

Dagbestedingsaanbieder hebben het besluit moeten nemen om dagbestedingslocaties te sluiten om bij te dragen aan de maatregelen voor het niet verder verspreiden van het virus. Op dit moment werken de medewerkers van alle Amsterdamse dagbestedingsaanbieders keihard om deze mensen toch nog zo goed mogelijk te ondersteunen.

Om dat te kunnen doen is het belangrijk om in gesprek met de gemeente oplossingen te vinden voor continuiteit en alternatieve invulling van zorg en ondersteuning. De Omslag heeft een ronde gedaan bij haar participanten – instellingen in zorg en welzijn, maatschappelijke opvang en sociale firma’s.

Door het delen van kennis en het verbinden van alle betrokken partijen zorgen we ervoor dat de signalen in de verschilende afstemmingsoverleggen op de agenda komen. Daarnaast ondernemen we nog een aantal andere acties:

---

sociale firma's in de knel

Omdat we ons zorgen maken over de toekomst van sociale firma’s zijn we actief signalen aan het verzamelen. Veel sociale firma's hebben hun bedrijf moet stilzetten. Anderen zien hun inkomsten scherp dalen. We verwachten dat zij extra steun nodig hebben om in de toekomst banen en werkplekken te kunnen blijven bieden aan Amsterdammers in kwetsbare situaties.

Daarom zijn we bezig om vast te stellen wat de knelpunten en adviezen zijn ten aanzien van wat er nu nodig is. We hebben een notitie opgesteld die we actief delen met de gemeente en de komende tijd zullen aanvullen. De samenvatting van de knelpunten vind je hier.

---

actueel voor professionals

Voor beroepskrachten die werken in direct contact met cliënten is het belangrijk te weten waar ze alternatieven voor dagbesteding kunnen vinden. Daarnaast delen we kennis over hoe je contact met je cliënten kunt onderhouden, zodat ze zich ondersteund weten.

Op de website participatiegids.nl vind je alle informatie. De actueel-pagina van de Participatiegids is ingericht met voorbeelden en tips voor professionals zodat je in deze moeilijke periode je vak kunt blijven uitoefenen. Blijf up-to-date.

---

alternatieve dagbesteding en diensten

Voor de mensen die nu geen opvang of ondersteuning hebben worden op een aantal plaatsen alternatieven en hulpaanbod bijgehouden. Op Jekuntmeer.nl werkt De Omslag aan een actueel overzicht van alternatieve dagbesteding.

Hiervoor is een nieuwe filter 'online' ontwikkeld, waaronder online activiteiten en diensten te vinden zijn voor de doelgroep. We werken continu aan het aanvullen van online initiatieven. Mis je iets? Laat het weten via info@jekuntmeer.nl.