Facebook icon
Like 
Twitter icon Forward icon

In deze nieuwsbrief leest u het laatste regionale nieuws inzake antibioticaresistentie (ABR) en infectiepreventie. Veel leesplezier!
Interessant voor anderen? Stuur de nieuwsbrief door en informeer ons.Vragen of nieuws? Laat het ons weten! Inschrijven voor de nieuwbrief kan hier

Simone Schoffeleers, programmacoördinator/netwerkcoördinator ABR Limburg
043-3877406 |  Simone.schoffeleers@nazl.nl | www.limburgINK.nl

Quiztime

Bent u op de hoogte van de meest recente kennis op het gebied van ABR en infectiepreventie? Test hier uw kennis.

Kamer brief over aanpak antibioticaresistentie

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer het Eindrapport Evaluatieonderzoek Programma Aanpak antibioticaresistentie (ABR) aan.

Kijk hier voor de kamerbrief

Limburgse gehandicaptenzorg samen sterk in infectiepreventie

Een van de speerpunten van het Limburgs Infectiepreventie & ABR Zorgnetwerk (LINK) is de gehandicaptensector goed aanhaken bij het netwerk. En zo de infectiepreventie en het doelmatig voorschrijven van antibiotica verbeteren. LINK bezocht alle Limburgse gehandicaptenorganisaties en sloot ook eenmalig aan bij een toetsgroep van artsen verstandelijk gehandicapten. Omdat de Limburgse gehandicaptensector graag samen wil optrekken in infectiepreventie, organiseerde LINK op 19 november een bijeenkomst voor de gehandicaptenzorg, de GGD en het RIVM. Een succes, want alle partijen zien het belang van het thema. Vanuit de gedachte ‘waarom moeilijk doen als het samen kan’ beschrijft een plan van aanpak hoe de gehandicaptensector, LINK en de GGD nu samen verder gaan met infectiepreventie. In mei 2020 vindt een vervolgbijeenkomst plaats

LINK workshop tijdens Wenckebach

Op vrijdag 8 november vond in Kerkrade het Wenckebach symposium plaats. LINK RCT lid Eefje de Bont gaf hier samen met Frans Stals (medisch microbioloog Zuyderland) en Math Theunissen (GGD Zuid-Limburg) een workshop over infectiepreventie en BRMO’s in de huisartsenpraktijk. Tijdens de sessie werd ingegaan op alle heilige huisjes. Wat moet nu schoon en wat moet steriel? Is die extra bak om uw instrumentarium nu echt nodig? En als u dan toch een resistent beest aantreft, wie belt u dan en wat geeft u voor advies. Tip, zie voor dit laatste het recente artikel in Huisarts en Wetenschap: “Bijzondere resistentie micro-organisme in de eerste lijn”, via www.limburgink.nl (actueel – nieuws).

Deelname aan SNIV om zorginfecties en antibioticagebruik te verminderen!

Het in kaart brengen van infectieziekten in uw verpleeghuis kan via SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen).
De incidentiemodule vult u wekelijks in (dat kost u 10-15 minuten voor alle afdelingen). In de prevalentiemodule registreert u 1 of 2 keer per jaar infecties en antibioticagebruik voor alle bewoners. Deelname aan SNIV is gratis.
U krijgt een terugrapportage met feedback van zorginfecties binnen uw verpleeghuis en zorggroep ten opzichte van landelijke cijfers. Wanneer de infectiepreventie op orde is of juist wanneer aanscherping van infectiepreventie maatregelen nodig zijn, dan ziet u dat in de rapportage. Dit helpt u om uw infectiepreventiebeleid vorm te geven.
Er is ook een antibioticasurveillance waarmee u uw antibioticabeleid kunt monitoren en bijstellen. Dit gaat via de apotheek en kost u daardoor weinig tijd.
Een onlangs gepubliceerd artikel Link in Epidemiology & Infection laat zien dat bij huizen die langer deelnemen aan SNIV er minder zorginfecties voorkomen.

Heeft u interesse, vragen of wilt u een presentatie op locatie? Mail SNIV@rivm.nl of kijk op www.sniv.nl

Agenda

- 12 december 2019: 2e CIP netwerkbijeenkomst. Voor meer informatie klik hier.

- 16 December 2019: ABR experience gehandicaptenzorg. Voor meer informatie klik hier

In de Media

- Ministeriële conferentie mondiale strijd tegen antibioticaresistentie versnelling hoger. Lees hier meer.

- PPO Rapport RIVM. Lees hier meer.

- 3400 NethMap / MARAN 2019: Jaarlijkse rapportage antibioticaresistentie en –gebruik in Nederland. Lees hier meer.