Facebook icon
Like 
Twitter icon
Tweet 
Forward icon

Griep is coming!

Afgelopen week zijn we binnen het Netwerk Acute Zorg Limburg bezig geweest met griep. Eén van de bijeenkomsten ging over het delen van best practices om de vaccinatiegraad bij zorgprofessionals in de eigen organisatie nog meer te verhogen. Het was een inspirerende bijeenkomst waarbij de deelnemers veel met elkaar aan het woord zijn geweest. Beloningen bij het halen van de griepprik laten een verhoging van de vaccinatiegraad zien in enkele organisaties. Andere adviezen die gedeeld werden; ‘zorg voor bewustwording door het geven van goede informatie’, ‘werk de fabels rondom griep en de griepprik de wereld uit’ en ‘maak de drempel zo laag mogelijk om je te laten vaccineren’.
Voor ketenpartners die nog op zoek zijn naar informatie en inspiratie: www.voorkomgriep.nl

Daarnaast heeft de kick-off plaatsgevonden van het griepoverleg in Noord-en Midden Limburg, hierin zijn alle betrokken ketenpartners vertegenwoordigd (huisartsen, ambulance, ziekenhuizen, VVT en GHOR LN).
Ervaringen uit de afgelopen zomerperiode werden gedeeld, waaruit bleek dat het vaak moeilijk was om patiënten vanuit het ziekenhuis door te plaatsen naar de langdurige zorg. De langdurige zorg kampt op dit moment met enorme personeelstekorten waardoor ze soms een opnamestop moeten afkondigen terwijl er wel bedden zijn. De keten staat onder druk; dit verontrust iedereen behoorlijk. Des te meer reden om regelmatig bij elkaar te komen tijdens aankomend griepseizoen om gezamenlijk de zorg te coördineren.