GRÆNSEKRYDSENDE LEDELSE

UKON BIDRAGER MED SPRITNY FORSKNING OM GRÆNSEKRYDSENDE LEDELSE PÅ VERDENS FØRENDE LEDELSESKONFERENCE I USA, ACADEMY OF MANAGEMENT

Nøglen til at indfri organisationers potentialer

Grænsekrydsende ledelse er et helt centralt element, når vi vil vende blikket fra egen søjle og i stedet vil tænke i helheder. Det er i kraft af den grænsekrydsende ledelsesdisciplin, at den innovationskraft, som er så vigtig for de danske virksomheder og organisationer, kan få lov til at spire og vokse frem. Derfor er grænsekrydsende ledelse en afgørende faktor, hvis organisationer skal lykkes i fremtiden. Og derfor har vi ikke råd til at lade være!

Academy of Management here we come!

Hvordan bygger vi broer på tværs af afdelinger og siloer? Hvordan går vi fra at tale om snitflader til at tale om samarbejdsrum? Og hvordan supplerer vi vores siloledelse med den grænsekrydsende ledelsesdisciplin? Det er spørgsmål vores seneste forskning kan besvare.

Derfor bidrager UKON med dugfriske forskningsresultater om grænsekrydsende ledelse på Academy of Management (AOM) d. 4.-8 2017. august. AOM er verdens største ledelseskonference og i år er temaet ”At the interface” som skrædersyet til UKON. I kan følge os på LinkedIn, hvor vi løbende vil distribuere pointer og læring fra konferencen. Vil du vil læse mere om temaet kan du gøre det her.

Forskning i verdensklasse
Når turen går over Atlanten udnytter vi de muligheder der er i USA. UKONs andet forskningsprojekt om organisationsdesign og strategiimplementering er blevet udtaget til at indgå i et konsortium, hvor topforskere og professorer fra nogle af verdens mest anerkendte universiteter vil gå i dybden med forskningsprojektet og bidrage med værdifuld kvalificering - til gavn for os, men i sidste ende også til gavn for de danske organisationer og virksomheder. Vi glæder os til vi kan præsenterer konkrete resultater og dermed komme med anbefalinger, der virker i praksis. 

Video om perspektiver fra praksis

UKON har i samarbejde med Region Midtjylland og Grundfos udarbejdet en video, der sætter skarpt på grænsekrydsende ledelse. Hør Kim Kofod Hansen, Udviklingsdirektør i Region Midt og Helle Egdal, Head of HR Business Partnering i Grundfos, give et indblik i, hvorfor det er centralt for deres organisationer, at arbejde med grænsekrydsende ledelse.

Partner i UKON og erhvervsph.d.-stipendiat Morten Kusk Fogsgaard, fortæller derudover i videoen om, hvordan vi skal forstå grænsekrydsende ledelse og adm. direktør i UKON Jette Lindhard, fortæller på baggrund af vores forskningsresultater om, hvilke trædesten grænsekrydsende ledelse kalder på. Se med og bliv klogere!

Innovative tanker opstår når grænser krydses

UKON har krydset den tyske grænse og er i Hamborg for at arbejde med de mest almindelige ufordringer, når organisationer ønsker at arbejde mere grænsekrydsende.

Med inspiration fra byrummet arbejder vi med at udvikle innovative metoder og anbefalinger til, hvordan man etablerer samarbejdsrum, der fordrer tværgående arbejde og blik for helheden.

De mest almindelige udfordringer:

  • Vi har en tendens til ”silo-tænkning”. Det skader vores overordnede mål og sammenhængskraft. Hvordan forhindrer vi  dette?
  • Vi taber ofte borgeren mellem to afdelinger, men de konkrete løsninger skaber altid interessekonflikter.
  • Hvordan skaber vi sammenhæng i vores ydelser og frå de forskellige enheder til at arbejde sammen?
  • Hvordan kan vi undgå suboptimering og skabe en samlet værdikæde?
  • Mine mål er modstridende med de andre? Hvordan skaber vi så sammenhæng?
  • Vi er gode til at arbejde i vores søjle, men det tværgående har vi ingen erfaringer i. Hvilke særlige lederkompetencer kræver det?