Facebook icon Twitter icon Forward icon

Eerste jaar Flowschool

Het eerste schooljaar zit er op! We hebben dit schooljaar vijf kinderen mogen verwelkomen bij Flowschool. De kinderen hebben hier de ruimte gekregen om de hoeveelheid informatie en prikkels zelf te reguleren. De kinderen werken gemiddeld een derde van de dag aan klassieke schooltaken. De rest van de dag leren ze op een natuurlijke manier. Ze hebben meer vrijheid en bewegingsruimte en zijn veel buiten waardoor ze natuurlijk in balans blijven. De kinderen ontwikkelen meer zelfvertrouwen en de CITO scores zijn top!

Onze VO leerling is na een jaartje Flowschool geslaagd voor haar schriftelijke staatsexamens Engels, Aardrijkskunde!

Twee leerlingen zijn na een timeoutperiode weer teruggegaan naar speciaal onderwijs en innovatief onderwijs wat dichter bij huis. De andere leerlingen hebben (inmiddels) een moederschool met wie we de maatwerkconstructie voor passend onderwijs verder vorm willen geven.

Het onderwijs aanbod en de mogelijkheden voor reïntegratie bepalen we samen met de moederschool. Een van de leerlingen start na de vakantie met het volgen van gymlessen op de moederschool om de sociale kring weer te vergroten. Vier kinderen hebben belangstelling om in het nieuwe schooljaar parttime gebruik te maken van Flowschool. In overleg met school en ouders verkennen we de mogelijkheden om Flowschool te gebruiken als balansdag(en) om overbelasting te voorkomen.

Natuurlocatie gezocht

Voor Flowschool zijn we op zoek naar een leuke plek, zoals (een bijgebouw van) een boerderij in het buitengebied van Breda, die we kunnen gebruiken voor Flowschool. 

Uit onderzoek blijkt dat een groene, natuurlijke omgeving een gunstige uitwerking heeft op de concentratie en het leervermogen van de kinderen. Het is fijn als de kinderen de hoeveelheid prikkels gedurende de dag zelf kunnen reguleren en de natuur en de rust kunnen zoeken als ze daar behoefte aan hebben op elk moment van de dag.

Tips en ideëen voor natuurlocaties zijn van harte welkom!

Lezing HSP kids in het onderwijs

HSP kids ontvangen op een normale schooldag meer informatie dan ze kunnen verwerken. Kinderen kunnen hierdoor psychische en psychosomatische klachten ontwikkelen waardoor de leerprestaties achterblijven. Verminder de informatie en ze komen tot bloei!

We denken in het onderwijs nog vaak hoe meer we oefenen, hoe beter de resultaten… maar bij deze kinderen werkt het juist andersom. Vanwege prestatiedruk, gebrek aan aan autonomie en overprikkeling kunnen hooggevoelige kinderen zichzelf kwijtraken waardoor hun welzijn en prestaties juist achteruitgaan.  

Op 22 oktober om 19.30u geef ik een lezing over dit onderwerp bij kindcentrum Le Bon Départ in Breda. De kosten bedragen 10 euro p.p. of 15 euro p.p. inclusief het Pak van m'n hart. Betalen kan contant bij aanvang van de lezing.  Aanmelden

 

Meer concentratie zonder medicatie

De eerste doorverwijzing van een huisarts! Een persoonlijk consult gaf een hooggevoelige leerling van het Markenhage met concentratieproblemen op school de tools om zelf meer rust en ontspanning te kunnen creëren. Wanneer je ontspannen bent is het makkelijker om je aandacht langdurig te focussen. Een klasobservatie bood inzicht in de mogelijkheden om de omstandigheden op school te verbeteren. Dit heeft geleid tot een andere plek in de klas, preteaching en toestemming voor zelfstudie tijdens belastende lesuren. Meer concentratie zonder medicatie!

Flowschool in andere regio's

Onderwijs voor hooggevoelige kinderen is landelijk een actueel thema. Naar schattig zijn er ruim 20.000 kinderen voor wie geen passende plek in het regulier onderwijs beschikbaar is. Deze kinderen zitten thuis of zijn uitgeweken naar particulier onderwijs dat door de ouders zelf wordt bekostigd. Er is belangstelling om Flowschool op te zetten in andere regio's en zelfs in het buitenland. We zijn in gesprek met het regionaal samenwerkingsverband, regionaal bureau leerplicht, het ministerie van OCW en de inspectie van het onderwijs. Zodra we een werkend voorbeeld hebben van een door de overheid gefinancierde maatwerkconstructie zullen we er alles aan doen om Flowschool op andere locaties mogelijk te maken.

Stichting Flowschool is geen particuliere onderwijsinstelling maar een timeoutvoorzieining en expertisecentrum voor kinderen die vanwege hooggevoeligheid geen voltijds onderwijs op de schoollocatie kunnen volgen zonder psychische of psychosomatische klachten te ontwikkelen. Hooggevoelige kinderen krijgen bij Flowschool de ruimte om de hoeveelheid informatie en prikkels zelf te reguleren. Dat doen we door in overleg met moederschool het onderwijsaanbod in kwantiteit te reduceren en het onderwijs aan te bieden op een kleinschalige locatie dichtbij de natuur. Flowschool werkt met gekwalificeerd personeel conform de Wet Primair onderwijs. De activiteiten zijn gericht op het behalen van de kerndoelen voor het primair- en voortgezet onderwijs.