nieuwsbrief #4, juli 2017

---

waardevolle economie

Er veel veranderd sinds De Omslag in 2012 met een Manifest Investeer Sociaal sociale firma’s op de agenda heeft gezet in Amsterdam. Sociaal ondernemers zijn geen pioniers meer, maar onderdeel van een beweging.

Er is een verschuiving bij gemeente, zorginstellingen en bedrijfsleven. Allemaal zijn zij zich meer bewust van de kansen die sociaal ondernemen biedt voor deze stad. 

En allemaal zijn ze welwillend om deze kansen te vergroten.

In deze special willen we u graag informeren wat De Omslag op dit moment doet om het sociaal ondernemen in deze stad te versterken.

lees meer
---

doen!

Sinds 3 jaar stimuleert stichting Doen Amsterdamse sociale firma’s via het ondersteuningsprogramma van De Omslag. Voor de komende periode is dit een partnerschip geworden; stichting DOEN zet de expertise van De Omslag in ter ondersteuning van sociaal ondernemen.

Wanneer de expertise wordt ingezet, is dat niet altijd zichtbaar. We werken achter de schermen en in de praktijk. Daarom leggen we hier uit wat onze expertise is. We laten ook graag ondernemers zelf aan het woord over hun ervaringen.

lees meer
---

gemeente en sociaal ondernemen

Zowel landelijk als lokaal zijn er middelen die werk voor mensen met een beperking kunnen ondersteunen.
In Amsterdam kennen we het Actieprogramma Sociaal Ondernemen en het Werkplan Sociale Firma’s, dat binnenkort – ook vanuit de praktijk van De Omslag -  wordt geëvalueerd. Een eerste reactie is al naar de gemeente gestuurd.

Bureau Social Return is de schakel in het stimuleren van sociaal ondernemen bij de leveranciers van de gemeente Amsterdam.

De regeling Beschut Werk biedt mogelijkheden om mensen met een grote begeleidingsvraag met subsidie in dienst te nemen.

Afgelopen maand gaven we aandacht aan de beide regelingen in verschillende netwerkbijeenkomsten.

lees meer
---

impact meten voor je werknemers

Sociaal ondernemers werken aan een waardevolle economie. Hoewel een gezonde bedrijfsvoering belangrijk is, zit die waarde niet in de winst. De waarde zit in het werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe brengen we die waarde in beeld?

Stagiaire Nino Mulder deed een onderzoek naar de beste meetmethode. De Omslag zal de resultaten samen met een aantal sociale firma’s  in de praktijk uitwerken en toetsen.

lees meer
---

Europees leernetwerk

Het European Network for Social Integration Enterprises (ENSIE) waar De Omslag lid van is, was vorige week bijeen. ENSIE verbindt de sociale ondernemingen van Zuid-, Oost- en West-Europa waardoor er een groot leernetwerk beschikbaar is.

De kennis en innovatieve ideeën die we in deze samenwerking opdoen delen we met de sociaal ondernemers in ons eigen netwerk. Denk aan de ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen (Italië), de convenanten tussen firma’s en gemeente (Spanje) of innovatieve ontwikkeling rond SW bedrijven (België).

lees meer
---

agenda

Deze zomer wordt er naast de netwerkbijeenkomsten nog meer georganiseerd. 
In samenwerking met Alliantie Wijkzorg Oost zijn er de Jekuntmeer-tours. In verschillende wijken kunnen wijkprofessionals kennis maken met het participatie aanbod en elkaar.