FEEDBACK GENTÆNKT

 

Professionel Feedback,
der skiller sig ud.

UKONs nye bog Feedback Gentænkt udkommer sidst i maj og vi glæder os til at sætte udvikling og professionalisering af feedback på dagsordenen.

Professionel feedback er den proces, hvor en person udvikler sine professionelle rutiner ved hjælp af samtaler med andre, der har observeret konsekvenser af vedkommendes arbejde.

Bogens ambition er at modarbejde en række ikke underbyggede, forældede forståelser, der florerer i forhold til feedback, og som gør feedback trættende og mislykket.
Behov for nye forståelser
Hvis vi skal lykkes med at genopfriske og videreudvikle feedback, har vi brug for at skærpe vores forståelser. Vi skal ikke smide det ud, eller prøve at erstatte det med noget andet, men genbruge det bedste, opdatere vores tænkning, skærpe vores metoder og begreber, og finde ny gnist i arbejdet med feedback.

En række konsulenter fra UKON og andre dygtige praktikere giver deres erfaringer med at lykkes med feedback i forskellige sammenhænge. Bogens bidrag spænder derfor vidt med mange nye og gamle tanker, hundredvis af års erfaringer og flere gode modeller, som vi ved virker i virkeligheden, bliver præsenteret.

Kapitlerne giver bud på hvordan feedback bør gentænkes og hvor vi skal skærpe vores praksis, så vi får mest muligt ud af feedback og undgår de værste faldgruber.

Bogen henvender sig til alle, der i professionel sammenhæng skal give og modtage feedback. Du kan forudbestille bogen på dpf.dk.

Feedback Gentænkt giver dig:

 • Fire gentænkninger af feedback.
   
 • Hjælp til at levere en gedigen, dialogisk feedback.
   
 • Bud på lederens vej gennem de mange dilemmaer ved lederfeedback på performance til sine medarbejdere.
   
 • Talenters og deres talentudvikleres perspektiver på de mest succesfulde feedbackøjeblikke.
   
 • De særlige udfordringer med at give feedback i teamsammenhæng.
   
 • Bevægelsen fra enkelte sporadiske og uorganiserede feedbacks til en organisationskultur, hvor feedback er en naturlig, ukompliceret del af såvel strategien som de daglige interaktioner.
   
 • Bud på, hvordan man som modtager gør sig til aktiv leder af feedbacken og får sorteret, så man kan investere i den mest umiddelbart brugbare feedback.
   
 • Bud på, hvordan man kan forberede sig på at give ubehagelig feedback og få sagt de ting, som rollen kræver.
   
 • Indsigt i, hvordan magtspil og etik påvirker den måde, hvorpå man håndterer feedback.
   
 • Beskrivelse af trænerens påkrævede disciplin og faglige kompetence for at gøre feedback rigtig, interessant og nyttig for udøveren.
   
 • Erfaringer fra den militære frontlinje, hvor feedback er en fast indøvet rutine, der omhandler og afgør liv og død.

Kom til workshops om Feedback Gentænkt

Hvis du er interesseret i at høre mere om bogen og drøfte feedback med os, så har du mulighed for at deltage i en række faglige workshops i maj og juni på vores baser i København og Aarhus. Her vil vi fejre bogens udgivelse med workshops afholdt af bogens bidragsydere, et glas bobler og vi inviterer til dialog med spændende folk med sammen interesse i feedback.

Workshops i København

Den 23. maj kl. 14.30-16.00

 • At give ubehagelige budskaber v. Henrik Adler
 • Feedback i teams v. Anders Trillingsgaard
 • Feedback i krig v. Michael Ulrich


Tilmeld dig workshoppen her.


Den 26. juni kl. 14.30-16.00

 • Feedback der løfter præstation og engagement: Ledelse tæt på v. Jette Lindhard og Marianne Livijn
 • Feedback i talentudvikling v. Jess Haderslev og Ulrik Toft
 • Magt og feedback v. Morten Fogsgaard og Maiken Rønde Olesen
 • Feedback i krig v. Michael Ulrich

Tilmeld dig workshoppen her.

Workshops i Aarhus

Den 24. maj kl. 14.30-16.00

 • Feedback i talentudvikling v. Jess Haderslev
 • Feedback i teams v. Anders Trillingsgaard & Jacob Albertsen
 • Dialogisk feedback v. Helle Alrø, Poul Nørgaard & Katrine Schumann

Tilmeld dig workshoppen her.


Den 27. juni kl. 14.30-16.00

 • Løbende feedback-kultur v. Pia Stevn
 • At give ubehagelige budskaber v. Henrik Adler
 • Feedback der løfter præstation og engagement: Ledelse tæt på v. Jette Lindhard og Marianne Livijn

Tilmeld dig workshoppen her.

Feedback i din organisation

Er du forhindret i at deltage, men stadig optaget af at lykkes bedre med feedback i din organisation, kan feedbackworkshoppen komme til dig.

Kontakt Maiken Olesen eller Anne Kathrine Kirk Bebe for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe ledere og medarbejdere med at gentænke feedbackpraksis.