Facebook icon Twitter icon Forward icon

Dat al je dromen mogen uitkomen in 2015!

We blikken terug op een bijzonder jaar en dromen over wat nog komen gaat. Kinderen van nu voelen intuïtief aan wat belangrijk is voor het opbouwen van een duurzame liefdevolle samenleving en leeromgeving. Een aantal hoogsensitieve kinderen heeft last van het gebrek aan autonomie in het huidige onderwijssysteem en vraagt om vernieuwing. We dromen van passend onderwijs met volop ontwikkelingsruimte voor alle kinderen in 2015!

Update en Flowschool in beeld

Dit schooljaar zijn we enthousiast begonnen met Flowschool. Een kleinschalige leergemeenschap voor hooggevoelige kinderen. En met succes! We bieden een maatwerkoplossing voor HSP (bijna) thuiszitters naar volle tevredenheid van ouders en kinderen. Deze kinderen raken door het gebrek aan autonomie, de prestatiedruk of de volle klassen overbelast in het regulier onderwijs.

Voorlopig betalen de ouders zelf het schoolgeld. Parallel overleggen we met de directeur van het samenwerkingsverband regio Breda over de vraag of Flowschool op termijn een onderwijsvoorziening kan worden ten behoeve van een tijdelijke opvang van leerlingen, waarvoor het samenwerkingsverband (nog) geen adequate voorzieningen heeft.

Zodra we hier in de regio een duurzame oplossing hebben gevonden voor de financiering, zullen we onze ervaringen delen zodat andere regio's kunnen volgen. We hebben een filmpje gemaakt van de eerste periode Flowschool zodat je kunt meegenieten!

De laatste nieuwe spreuk

Het is de kunst om geduld en vertrouwen te houden. Soms is de tijd gewoon nog niet helemaal rijp en lijkt het alsof er niets gebeurt maar ondertussen in alle rust rijpt het proces verder, waarna de vruchten geplukt kunnen worden.

Voor ons komt de tijd om de spreuk van de maand los te laten zodat er ruimte komt voor nieuwe ideëen. De spreuken van de afgelopen drie jaar zijn te vinden op de website dus er is nog volop inspiratie!

Motie aangenomen

Motie van Loes Ypma voor meer maatwerk voor thuiszitters is aangenomen. Het onderwijsbudget mag naar rato van aanwezigheid worden verdeeld tussen school en maatwerkoplossing. Goed nieuws voor de financieringsmogelijkheden voor Flowschool!

Begeleiding HSP kinderen en jongeren

Met veel plezier en succes heb ik dit jaar weer kinderen, jongeren en ouders mogen begeleiden naar meer rust, vertrouwen en begrip voor elkaar. Ik schenk kinderen, jongeren en ouders de aandacht, het vertrouwen en de ruimte om zichzelf terug te vinden. Soms zijn één of enkele sessies al voldoende om tot meer begrip, vertrouwen en inzicht te komen.

Waar nodig help ik daarbij met gerichte oefeningen voor ontspanning, gronding en afscherming of voor anders denken. Samen bespreken we wat je nodig hebt om nog lekkerder in je vel te komen en minder energie te verspillen.

Handig hulpmiddelen hiervoor zijn de 7 Gouden Tips voor omgang met de kinderen van nu, de hartcoherentie meting, waarmee het stressniveau kan worden gemeten en de ontspanning kan worden getraind. Visualisatie en ademhalingstechnieken om jezelf beter af te schermen en het Pak van m'n hart voor inzicht in ineffectieve gedragspatronen.

Omgaan met hoogsensitiviteit bij CJG

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting op 14 januari verzorg ik een interactieve lezing voor de vrijwilligers CJG 2015 over omgaan met hoogsensitiviteit. Dit als vervolg op de lezingenreeks die ik heb verzorgd voor MEE in Breda. Ook tijdens het Mini-syposium van Le Bon Départ heb ik een lezing verzorgd voor leerkrachten en zorgverleners. Fijn om deze manier mijn kennis en ervaringen te kunnen delen.

Hartelijke groeten, Mirjam van Diemen