Nyt fra DUN

DUN-nyt │ DUN-konferencen 2011

Inspiration til udvikling af universitetsundervisning
Deltag i årets DUN-konference om universitetsundervisning der sætter fokus på barrierer, muligheder og erfaringer med at skabe udvikling af universitetsundervisning. Konferencen henvender sig til både undervisere, studieledere, ledelse og konsulenter.

Konferencen afholdes på Byggecentrum i Middelfart 30.-31. maj 2011.
Tilmeld dig senest 11. aprilhttp://www.ind.ku.dk/dunk2011/

Programmet er nu færdigt og kan ses på hjemmesiden. Konferencen indeholder også workshopper der producerer forslag til initiativer som kan styrke udviklingen af undervisningen på universiteterne. Forslagene samles i en hvidbog som udgives efter konferencen.

Plenumforedrag på DUNk2011:

 • Hvad skaber undervisningsudvikling på universitetet?
  Camilla Rump & Frederik V. Christiansen, Københavns Universitet
 • Skal studieledere være strategiske, professionelle ledere?
  Thomas Harboe, Københavns Universitet
 • EQ11 - Fælles udvikling af uddannelse ved Lunds Universitet
  Stefan Lindgren, Lunds Universitet
 • International trends & strategies in educational development
  James Wisdom, The International Consortium for Education Development (ICED)

Symposier på DUNk2011:

 • Relationen mellem universitetspædagogik og universitetspolitik
 • Organisering af universitetspædagogikken på universitetet
 • Nye og reformerede uddannelser som metode til undervisningsudvikling
 • Hvordan skabe en lokal kultur for undervisningsudvikling?
 • Metoder til opkvalificering af undervisere

Vil du stille op til DUNs bestyrelse?
Bestyrelsen har 9 medlemmer fra flest mulige universiteter og vælges demokratisk på generalforsamlingen. Bestyrelsen er bl.a. ansvarlig for DUNs konferencer og for udgivelsen af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Hvis du vil vide mere, så kontakt formand Lotte Rienecker på rieneck@hum.ku.dk.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 23. marts 2011 Dansk Universitetspædagogisk netværk