U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Oktober 2016

17 december: Landelijke Dag VMDB over stress

Op 17 december a.s. is er een Landelijke Dag van de VMDB over het thema stress. De locatie is het Musketon in Utrecht. Psychiater en onderzoeker Christiaan Vinkers (UMC Utrecht) houdt een lezing over de relevantie van stress en veerkracht voor de bipolaire stoornis. Ervaringsdeskundige Cornelie Egelie-Sprengers spreekt over de noodzaak om continue keuzes te maken om gevoelens van stress op afstand te houden. Verder zijn er workshops over lichttherapie, tai chi en gespreksgroepen. Aanmelden bij bureau@vmdb.nl. Voor het programma zie: facebook/VMDB of website/VMDB.

Nieuws van bestuur VMDB

Siebe Haagsma stop op eigen verzoek als secretaris in het bestuur van de VMDB. Hij blijft coördinator van de Lotgenotenlijn, hierin ondersteunt door Henk Mathijssen als tweede verantwoordelijke. Elisabeth ter Kulve heeft aangegeven te willen stoppen als coördinator van de Landelijk Dag. Zij zal worden opgevolgd door Gabriëlla Ras met Siebe Haagsma als tweede verantwoordelijke. Gabriëlla Ras stopt als redacteur van de VMDB Nieuwsbrief.

Het bestuur bedankt hen voor hun inzet en wenst hen succes in hun nieuwe activiteiten binnen en buiten VDMB. Voor de functie van secretaris en redacteur is een vacture. Bij interesse, neem contact op met Simon van Oostveen, coördinator vrijwilligers (s.c.vanoostveen@vmdb.nl).

Voor wat betreft de bezetting van het kantoor, is het bestuur bezig met een plan om het gemis van Femie op te vangen. Op dit moment zijn wij per telefoon helaas niet altijd bereikbaar. Ons verzoek is om eventuele vragen per email (Bureau@vmdb.nl) en niet per telefoon te stellen. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk antwoord te geven.

Gezocht: secretaris voor bestuur VMDB

Het bestuur zoekt PER DIRECT een secretaris als lid van het bestuur. Het bestuur vergadert elf keer per jaar. We verwachten goede contactuele eigenschappen, affiniteit met de doelstellingen van de VMDB, sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden, bestuurservaring, organisatietalent en gevoel voor verhoudingen. De functie is onbezoldigd. Onkosten worden vergoed. Onderdeel van de procedure vormt een gesprek met een delegatie van het bestuur. Meer informatie over de VMDB en het bestuur vindt u op onze website.
Belangstelling?
Hebt u belangstelling, stuur dan uw CV aan  Simon van Oostveen, s.c.vanoostveen@vmdb.nl of  Netty Turkenburg, n.turkenburg@vmdb.nl. Ook nadere informatie kunt u vragen via een van beide e-mailadressen.

Gezocht: notulist voor bestuur VMDB

Ter ondersteuning van de secretaris is het bestuur is op zoek naar een notulist voor de bestuursvergaderingen en twee maal per jaar de ledenvergadering.
De vergaderingen wordt iedere maand gehouden op de laatste dinsdag van de maand van 11.00 – 15.00 uur.

Heb je ervaring met notuleren, ben je beschikbaar op de dinsdag overdag en heb je belangstelling, wil je dan contact opnemen met Netty Turkenburg, interimsecretaris. N.turkenburg@vmdb.nl

Regiobijeenkomst VMDB ‘De kracht van spiritualiteit’

Op zaterdag 5 november vindt van 14:00 – 16:15 uur in Amsterdam de najaarsbijeenkomst van de VMDB regio Noord-Holland plaats met als thema ‘De kracht van spiritualiteit’. Deze bijeenkomst is ook voor mensen uit Flevoland. Klik hier voor de uitnodiging.

Oproep deelname onderzoek naar onderzoekswensen van mensen met een bipolaire stoornis

Op dit moment wordt er gewerkt aan een onderzoeksagenda voor bipolaire stoornis. In dit kader is het Athena Instituut aan de Vrije Universiteit in Amsterdam geïnteresseerd in de wensen en behoeftes van mensen met een bipolaire stoornis t.a.v. onderzoek. Door middel van groepsinterviews met mensen met een bipolaire stoornis zijn er onderzoeksthema’s en onderwerpen op een onderzoeksagenda gekomen. Wij zouden u willen vragen om deze lijst met onderzoeksonderwerpen te prioriteren, waarbij u aangeeft wat voor u de belangrijkste onderwerpen zijn. De enquête loopt tot en met 6 november 2016 en is in te vullen via deze link.

Congres Crazywise over Spiritualiteit & psychose

Kan een psychotische ervaring ook een bron zijn van spirituele inspiratie? En hoe kan een spiritueel perspectief dan helpen bij herstel? De derde editie van de Crazywise Conferentie zoomt in op de spirituele aspecten van psychose, met een pakkende documentairefilm, baanbrekende sprekers en levedige gespreksgroepen. Het congres vindt op 2 december 2016 in Rotterdam plaats. crazywisenederland

Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening

UWV stelt voor de komende 5 jaar een onderzoeksubsidie van 20 miljoen euro beschikbaar voor Individuele Plaatsing en Steun-trajecten (IPS). IPS is een methodiek die GGZ-instellingen inzetten voor mensen met ernstige psychische aandoeningen die graag willen werken. Zij worden met de IPS-methodiek bemiddeld naar en ondersteund bij het behoud van betaald werk. UWV subsidieert vanaf 1 januari 2017 jaarlijks 500 IPS-trajecten voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. www.ggznieuws.nl

Onterecht stigma op hallucinaties

Je ringtone horen terwijl je helemaal niet gebeld wordt, wegduiken voor een schaduw of iemand zien lopen die als je met je ogen knippert is verdwenen: hallucinaties zijn niet alleen voor spacende xtc-gebruikers of psychiatrische patiënten. Iedereen hoort of ziet weleens iets wat er niet is. Het Hersencentrum van het UMC Utrecht start een langlopend onderzoek naar het ontstaan van hallucinaties. Dat deden ze eerder al op Lowlands. www.ggznieuws.nl

Wettekst nieuwe Wmcz is openbaar!

Op de valreep van september is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) gepubliceerd. Minister Schippers (VWS) had eerder in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd dat zij in september een internetconsultatie zou openstellen. loc.nl

Medisch dossier rammelt te vaak

Een kwart van de medische dossiers van patiënten is niet in orde. De dossiers zijn niet bijgewerkt, belangrijke informatie ontbreekt en wat er wel in het dossier staat, klopt lang niet altijd. Bovendien weigeren zorgverleners soms ten onrechte om het dossier aan de patiënt ter inzage te geven, of een kopie af te staan. www.patientenfederatie.nl

Terugkeer naar werk: de reactie van UWV

In de GGZTotaal van juni publiceerden wij een artikel met als kop: “Terugkeer naar werk, werken de instanties wel mee?” Zie: ggztotaal.nl
In het artikel vertellen drie ervaringsdeskundigen over hun pogingen weer aan het werk te komen en hoe ze zich niet begrepen, bijna tegengewerkt, voelden door instanties als UWV en DWI.
Het lukte ons destijds niet om een reactie te krijgen van deze instanties, maar eind juni reageerde UWV op een Tweet van een lezer. In dit artikel alsnog de visie van UWV op ‘terugkeer naar werk’. www.ggztotaal.nl/

Hoe vaak komen gedwongen spoedopnames voor in de GGZ?

In 2014 werden naar schatting ruim 8.300 personen met psychiatrische problemen met spoed gedwongen opgenomen in een GGZ-instelling. Dit blijkt uit een rapport dat het Trimbos-instituut heeft opgesteld in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. www.trimbos.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter