Ingen billeder? Web-version
   
 
 

Overskrifter i nyhedsbrevet:

  • Konsekvenser af studiefremdriftsreformen
  • Jobopslag: Associate professorships
  • Minikonference: Brobygning med bredde
  • Nyt magasin fra EVA: Værdsæt undervisning – hvordan?
  • Nye bedømmelseskriterier for faglige artikler til DUT
  • Invitation til DUN Konferencen 2016 lander i din indbakke i morgen
  • DUN er på Facebook
 
 
 
 
 
 

Konsekvenser af studiefremdriftsreformen

Af Mette Krogh Christensen, bestyrelsesmedlem i DUN

En spritny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, viser, at studiefremdriftsreformen har alvorlige konsekvenser for studerendes orientering mod arbejdsmarkedet. Hele 43% af de studerende forventer at få dårligere mulighed for studierelevant arbejde. Undersøgelsen dokumenterer, at studerendes strategi i forhold til studiefremdriftsreformen er at skære ned på langsigtede investeringer som f.eks. studierelevante jobs, frivilligt arbejde og praktik, til fordel for en mere kortsigtet, eksamensfokuseret tilgang til studiet. Men studierelevant arbejde er ellers en af de mest holdbare investeringer i bestræbelserne for at skabe en god transition mellem studie og arbejdsmarked. Det fortæller studerende mig gang på gang, og det viser tidligere undersøgelser også. For eksempel viste en analyse fra IDA (Ingeniørforeningen), at to ud af tre nyuddannede ingeniører, der har haft et relevant arbejde under studiet, er i arbejde en måned efter eller derunder, mens billedet er noget andeledes for de nyuddannede, der enten ikke havde et relevant studiejob, eller slet ikke arbejdede (IDA, 2012). Den aktuelle undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, er skrevet af post-doc. Laura Louise Sarauw og præsenterer resultater fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 4938 studerende. Rapporten udkom primo december med titlen Studerende i en fremdriftstid – om prioriteter, valg og dilemmaer i lyset af studiefremdriftsreformen. Jeg glæder mig til at læse mere.

 
 
 
 
 

Jobopslag: Associate professorships

Sted: Aarhus Universitet BSS, CUL
Ansøgningsfrist: 1. februar 2016

Den universitetspædagogiske enhed ved Aarhus BSS, CUL, søger en eller flere lektorer i universitetsundervisning pr. 1. juni 2016. CUL er et center for forskningsbaseret undervisningsudvikling på universitetsniveau ved Aarhus Universitet, og nye lektorer forventes at indgå i centrets arbejde med forskning, udvikling og undervisning.

 
 
 
 
 

Minikonference: Brobygning med bredde

Tid og sted: 3. februar 2016 kl. 12-16 i Aarhus

Hvordan udvikler man bedst muligt brobygningsaktiviteter til forskellige ungdomsuddannelser? Og hvad kræver det af ungdomsuddannelserne og af de videregående uddannelser? Det er blandt spørgsmålene ved minikonferencen arrangeret af Center for Scienceuddannelse ved Aarhus Universitet.  Her kan du være med til at diskutere erfaringer, fordele, udfordringer og fremtidens muligheder. Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen er d. 27. januar.

 
 
 
 
 

Nyt magasin fra EVA

Værdsæt undervisning – hvordan?

Et nyt magasin fra EVA, ”Værdsæt undervisning” stiller skarpt på, hvordan universiteter kan arbejde strategisk med at anerkende og belønne gode underviserkompetencer. Magasinet blev udgivet i anledning af konferencen ”Fra årets underviser til strategisk indsats”. Konferencen,  der blev afholdt på Syddansk Universitet d. 17. november 2015, var organiseret i dialog med bl.a. DUN. Magasinet præsenterer forskellige danske og udenlandske erfaringer med at højne undervisningens status på universitetet. 

 
 
 
 
 
 
 

Nye bedømmelseskriterier for faglige artikler i DUT

DUTs redaktion har vedtaget et nyt sæt kriterier for faglige artikler i DUT. Kriterierne henvender sig til forfattere og bedømmere og er indarbejdet i et bedømmerskema til brug for redaktion af de faglige artikler, som indsendes til DUT.

 
 
 
 
 

Invitation til DUN Konferencen 2016
lander i din indbakke i morgen

DUNK 16 nærmer sig, og det er snart tid til at indsende bidrag til præsentationer på konferencen. Deadline for indsendelse af bidrag er d. 21. januar 2016, og tilmeldingsfristen til konferencen er d. 11. marts 2016. Den officielle invitation lander i din indbakke i morgen, d. 18. december 2015, så husk at tjekke mailen fra DUN, inden du går på juleferie.

 
 
 
 
 
 
 

DUN er på Facebook

Ved en fejl blev et forkert link til DUNs gruppe på Facebook sendt ud i sidste nyhedsbrev. Vi beklager fejlen og håber, du vil melde dig under DUNs faner i Facebook-gruppen igen.