Ingen billeder? Web-version

 

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • Team-Based Learning som pædagogisk løsning

  • DUN Konferencen 2017

  • NERA Kongres 2017

  • Ph.d.-stipendium ved The University of Hong Kong

  • Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift udkommer snart

 
 
 

Team-Based Learning som pædagogisk løsning

Af Mette Krogh Christensen, næstformand i DUNs bestyrelse

Nød lærer nøgen kvinde at spinde – eller lettere omskrevet til nudansk i en universitetskontekst: En krises forløb kan resultere i noget frugtbart. Sådan havde jeg det i hvert fald, da jeg for alvor kastede mig over Team-Based Learning (TBL) som en mulig pædagogisk løsning på den dobbelte udfordring, mange uddannelser på universiteterne står overfor: At vi har for mange studerende til for få undervisere, og at vi samtidig ved, at forelæsninger i store auditorier er mindre effektive i forhold til studerendes læring end undervisning på mindre hold med fokus på studerendes involvering i problemløsning.

Sammen med en række undervisere har jeg været med til at implementere TBL på dele af medicinstudiet ved Aarhus Universitet. Vores erfaring er, at TBL kombinerer et uddannelsesøkonomisk ønske om at bevare de store hold i auditorierne og et pædagogisk ønske om at tilbyde undervisning, der udfordrer studerendes kritiske sans og evne til at løse konkrete patient-orienterede problemstillinger i samarbejde med et team.

Kort fortalt er TBL et studenteraktiverende og lærerstyret undervisningsformat på store hold (+100 studerende). Forud for en TBL-session, typisk 2-3 timers undervisning i et auditorium, bliver studerende strategisk inddelt i teams af 5-7 studerende, som fortsætter sammen hele semesteret. Hver TBL-session består af seks elementer: 1) en ”pre-class” forberedelsesfase, 2) en individuel ”in-class readiness assurance test”, 3) en teambaseret ”in-class readiness assurance test”, 4) en kort forelæsning, hvor underviseren samler op på testen og sessionens emne, 5) en anvendelsesfase, hvor hvert team anvender deres viden i forhold til case-baserede opgaver, 6) en simultan afrapporteringsfase.

Jeg har den holdning, at kriser er lærerige. TBL har lært mig, at Big Is Beautiful, når de store forelæsningshold simultant går i gang med at arbejde i reelle teams.

 
 
 

DUN Konferencen 2017

Hvor: Vingsted ved Vejle
Hvornår: 30.-31. maj 2017

DUNK 17 er på tegnebrættet med temaet Studerende - nu som ressource. Sæt allerede nu kryds i kalenderen 30.-31. maj næste år, og følg med i kommende nyhedsbreve og på dun-net.dk, hvor programmet vil blive offentliggjort i løbet af efteråret.

 
 
 

NERA Kongres 2017

Hvor: Aalborg Universitet København
Hvornår: 23.-25. marts 2017

The Nordic Educational Research Association (NERA) afholder sin årlige kongres med temaet Learning and education – material conditions and consequences. Kongressens keynotes er Katherine Hayles (Duke University, USA), Birgitte Holm Sørensen (Aalborg Universitet) og Ben Williamson (University of Stirling, Storbritannien). Tilmelding til kongressen åbner ultimo september/primo oktober, men det er allerede nu muligt at indsende abstracts. Deadline for abstracts er d. 1. november 2016.

 
 
 

Ph.d.-stipendium ved The University of
Hong Kong

Deadline for ansøgning: 15. oktober 2016

Faculty of Education ved The University of Hong Kong slår et ph.d.-stipendium op under projektet Characterizing researchers' research agenda-setting: an international perspective across fields of knowledge. Ph.d.-stipendiet forventes påbegyndt d. 1. januar 2017 eller snarest derefter.

 
 
 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift udkommer snart

Primo oktober udkommer DUT 21 med temaet Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning - deltagerprojekter og underviserperspektiver. Dette nummer af DUT er med sine 20 artikler og 2 anmeldelser en ekstraordinært stor udgave, så du kan glæde dig til en masse inspiration og perspektiver på temaet.