Nyt fra DUN

DUN-nyt │ Academic writing konference i Bergen + unipæd-ressourcer

Academic writing from bachelor to PhD - konference i Bergen d. 7.- 8. oktober 2010
Department of Education, University of Bergen afholder en interdisciplinær konference med fokus på hvordan man forbedrer skrivekompetence hos studerende. Der vil være parallelle spor om skrivning i humaniora, naturvidenskab og jura.

Deltagere inviteres til at bidrage med en poster. Deadline for indsendelse af abstracts er d. 15. juni 2010.

Sidste frist for tilmelding er d. 23. juni 2010. Læs mere om konferencen og tilmeld dig her:
http://www.uib.no/psyfa/en/konferanse/2010/04/academic-writing-from-bachelor-to-phd

Universitetspædagogiske litteraturlister samlet
Litteraturlister om universitetspædagogik, samlet fra alle danske pædagogiske centre, ligger nu under ressourcer på DUNs hjemmeside.

Se dem her: http://dun-net.dk/ressourcer/litteratur.aspx 

Studieteknikfilm nu med engelske undertekster
Pædagogisk Center Samfundsvidenskabs 12 videovejledninger om studietekniske emner som læsning, skrivning og gruppearbejde er nu kommet med engelske undertekster for internationale studerende.

Se filmene her: http://socialsciences.ku.dk/students/study_techniques/

Studerende som gensidige feedback-givere i større skriveprocesser
Opdateret version af skrivegruppe-pjecen fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Pjecen findes både på dansk ("Skrivegrupper - hvorfor og hvordan?") og på engelsk ("Writing Groups - Why and How?") og er rettet til alle grupper af studerende der ønsker at bruge hinanden som konstruktive feedback-givere i større skriveprocesser.

Se pjecerne her: http://samf.ku.dk/pcs/tekster_og_pjecer/

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 9. juni 2010 Dansk Universitetspædagogisk netværk