U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Oktober 2015

Myrthe van der Meer op Landelijke Dag (12/12)

Op 12 december vindt de volgende Landelijke Dag van de VMDB plaats in Utrecht. Het thema is "Uit het donker, over suïcidaliteit, eenzaamheid en armoede". In het ochtendprogramma spreekt Jan Mokkenstorm, oprichter van 113Online en Myrthe van der Meer. Ook is er een interessant middagprogramma. Facebook/VMDB

Gezocht: deelnemers voor nieuw onderzoek over dwang bij ambulante behandeling

Binnen de psychiatrie is er een verschuiving gaande waarbij steeds meer zorg ambulant wordt geleverd, in plaats van dat mensen opgenomen worden. Een beweging die we hierbij internationaal zien, is dat er ook steeds meer vormen van dwang in de thuissituatie mogelijk zijn.
In Nederland gaat dat mogelijk ook gebeuren met de introductie van de nieuwe wet Verplichte GGZ. Binnen het Vincent van Gogh instituut te Venray is een onderzoek gestart waarin we willen weten hoe cliënten, familieleden en hulpverleners aankijken tegen dwang in de thuissituatie. We zijn op zoek naar cliënten die al eens met een voorwaardelijk ontslag zijn gegaan en in die zin dus ervaring hebben met hoe het is om leefregels opgelegd te krijgen in de thuissituatie. Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Of wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk dan op onze website: www.studyintocct.com. Daar staat ook op hoe u contact met ons op kunt nemen.

Bram Bakkers boek over antidepressiva

Ongeveer een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva tegen depressie, angst of andere psychische klachten. Volgens psychiater Bram Bakker zijn het lapmiddelen, waar vooral de farmaceutische industrie beter van wordt. “De werking ervan wordt zwaar overschat. De huidige slikcultuur neemt bovendien gevaarlijke vormen aan”. “Psychiatrische stoornissen zijn het gevolg van complexe interacties tussen een bepaalde aanleg en gebeurtenissen in iemands leven”, aldus Bram Bakker. “En zelden los je dat simpel op met een pilletje”. Op 14 oktober 2015 verscheen zijn boek ‘Geluk uit een potje‘, waarin hij flink uithaalt naar de onnodige en soms zelfs gevaarlijke slikcultuur in Nederland. www.ggznieuws.nl

Het stigma voorbij, over stigma en psychose

Het is geweten. Er heerst een enorm stigma rond psychische ziekten. De laatste tijd is het tij gelukkig wat aan het keren. Meer en meer mensen komen er mee naar buiten dat ze een depressie of een burn-out gehad hebben. Een hele stap vooruit. Rond psychoses is het stigma echter nog heel groot. Dat heb ik zelf ondervonden toen ik na de geboorte van mijn derde zoontje psychotisch werd. Dat zegt Breda Froyen, moeder, ervaringsdeskundige, docent en schrijfster van het boek “Kortsluiting in mijn hoofd”. www.ggznieuws.nl

Petitie: regel ondersteuning aan cliëntenraden in nieuwe WMCZ

LOC heeft samen met cliëntenraden en ondersteuners van cliëntenraden een memo opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  Deze memo bevat een voorstel hoe de ondersteuning van cliëntenraden goed te regelen in de nieuwe WMCZ. De planning is dat het wetsvoorstel voor de zomer van 2016 in de Tweede Kamer ligt. Bij het opstellen van deze  memo zijn ook LSR en NCZ betrokken. Een andere mede-initiatiefnemer is het landelijk platform Weg Achter de Geraniums (WAG). Dit toont het brede draagvlak voor dit voorstel aan. In dit nieuwsbericht leest u de achtergrond van het voorstel en hoe u uw steun kan geven aan het voorstel middels een petitie. loc.nl

Anna de Witt kweekt begrip voor psychose

De Noord-Hollandse Anna de Witt (1970) heeft het boek ''Wendingen'' geschreven. Zij vond de tijd rijp om haar levensverhaal op te schrijven. Met haar boek hoopt zij op meer begrip voor psychische aandoeningen. Zij verteld hoe zij langzaamaan de grip op haar reislustige leven verliest, hoe zij een psychose van binnenuit beleefd en over het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis. Maar zij probeert ook hoop te bieden, omdat uit haar verhaal blijkt dat je na een psychose toch weer een goed leven kunt opbouwen. www.uitkijkpost.nl

Het staat toch in de krant?

Mediaberichtgeving versterkt regelmatig stereotiepe beelden over psychiatrische cliënten. Samen Sterk zonder Stigma wil mediaberichtgeving over psychische aandoeningen verbeteren en ontwikkelt momenteel een eigen, structurele aanpak zoals die ook al bij buitenlandse zusterorganisaties bestaat. Malou van Hintum deed in opdracht van Samen Sterk zonder Stigma onderzoek naar stigma en media: ‘Te Gek voor woorden’. Tijdens het onderzoek sprak de journaliste met collega-journalisten en mediadeskundigen. Daarnaast inventariseerde ze de ervaringen in het buitenland. De hieruit voortgekomen praktische conclusies en aanbevelingen vormen het startpunt voor de bovengenoemde aanpak. Een samenvatting is te downloaden via www.samensterkzonderstigma.nl.

Pesten op het werk en de mentale gezondheid

Recent zijn er weer enkele zeer aangrijpende verhalen in de media verschenen waardoor de gevolgen van pesten op het werk weer pijnlijk zichtbaar zijn geworden. Bart Verkuil en Marc Molendijk hebben onderzoek gedaan naar pesten op het werk en de impact op de mentale gezondheid.Zij schrijven ‘De cijfers van TNO liegen er niet om; 7.8 % van de werkende bevolking heeft het afgelopen jaar te maken gehad met pesterijen op het werk. Dit is een half miljoen mensen.' www.ggznieuws.nl

In sommige culturen waarderen mensen hun stemmen

Stemmen horen van niet-bestaande gesprekspartners is een veelvoorkomend symptoom bij schizofrenie. Maar het lijkt erop dat de ervaring van stemmen horen bij mensen kan verschillen al naar gelang waar ze vandaan komen, volgens een nieuw onderzoek. In het onderzoek, recent gepubliceerd in Topics in Cognitive Science, keken onderzoekers naar hoe mensen met schizofrenie uit drie verschillende samenlevingen het horen van stemmen ervaren. Ze vonden dat mensen uit de VS hun stemmen meer als indringende onechte stemmen beschreven die ze haatten. Mensen uit Zuid-India beschreven ze vaker als gevers van bruikbaar advies. Mensen uit Ghana beschreven ze vaker als moreel goed. www.anoiksis.nl

Vluchtelingen en asielzoekers: Wat staat de GGZ te wachten?

In de eerste acht maanden van 2015 dienden, volgens het CBS, ongeveer 25 000 vluchtelingen een asielverzoek in. Behalve de situatie in het eigen land – doorgaans primair de reden om te vluchten – maken deze asielzoekers het nodige mee: de opvangkampen in de regio staan bepaald niet bekend als luxueus, de reis naar Europa is letterlijk levensgevaarlijk, het verblijf in een asielzoekerscentrum (AZC) is vaak langdurig, uitzichtloos en onzeker. Wat gaat dit betekenen voor de geestelijke gezondheid van deze mensen? Waar moet de GGZ zich op voorbereiden? www.ggztotaal.nl

't Dolhuys: tentoonstelling 'De maakbare mens'

Ooit ’n volmaakt mens ontmoet? En…, beviel ‘t? Met deze slogan presenteert Het Dolhuys de nieuwe tentoonstelling ‘De Maakbare Mens’. Op eigenzinnige wijze stelt het museum de maakbaarheid ter discussie. Veel Nederlanders willen vandaag de dag volmaakt zijn. We streven naar een gezonde geest, vlekkeloos gedrag en een perfect lichaam. Dagelijks posten we massaal selfies op Facebook, we scheppen een ideaal beeld van onszelf. Maar hoe lang kunnen we nog blijven voldoen aan deze hoge eisen? Mensen die dat niet kunnen, vallen buiten de boot. www.hetdolhuys.nl

Het medisch dossier; ken uw rechten

Mag ik mijn medisch dossier inzien? Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik verhuis? En mogen mijn zorgverleners mijn gegevens onderling uitwisselen?
Patiëntenfederatie NPCF krijgt regelmatig vragen van patiënten over hun medisch dossier. www.npcf.nl

Waar moet de huisartsenzorg aan voldoen?

De huisarts krijgt een steeds grotere rol bij de begeleiding van iedereen met psychische klachten. Wat vindt u van de begeleiding bij uw huisarts? Waar moet deze begeleiding volgens u aan voldoen? Wat zijn de knelpunten en waar bent u tevreden over? Doe mee aan de meldactie ‘Het belang van de huisartsenzorg voor geestelijke gezondheidsklachten’ en laat het ons weten. Wij zetten de resultaten in om de huisartsenzorg voor u te verbeteren. www.platformggz.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter