Nyt fra DUN

DUN-nyt │ To konferencer om forskningsbaseret undervisning & DUT 8

Forskningsbaseret undervisning - undervisningsbaseret forskning
temadag på Center for Universitetspædagogik, SDU, d. 26. april
På den årlige temadag om universitetsundervisning er emnet for oplæggene hvordan de to begrebspar forskningsbaseret undervisning og undervisningsbaseret forskning kan forstås teoretisk og bedrives praktisk i dag.

Sidste frist for tilmelding er d. 12. april 2010.
Læs mere om temadagen her:
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik/
Forskning/Temadag%202010.aspx


Visions, Challenges and Strategies for Problem Based Learning
konference på AAU d. 4.-6. maj
International konference på Aalborg Universitet om PBL - Problem Based Learning.

Deltagere inviteres til at bidrage med oplæg. Deadline for indsendelse af abstracts er d. 29. marts 2010.

Konferencen er gratis. Sidste frist for tilmelding er d. 31. marts 2010. 
Læs invitation til konferencen her:
http://dun-net.dk/arrangementer/pbl-conference-at-aalborg-university.aspx

Forskningsbaseret undervisning - realiteter og potentialer
konference ved Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, d. 18.-19. maj

Årets majkonference har fokus på hvordan begreberne forskningsbasering og forskningstilknytning kommer til udtryk i naturvidenskabelige videregående uddannelser.

Ansatte ved universiteter og andre videregående uddannelser opfordres til at indsende bidrag i form af et abstract til enten et workshop-oplæg eller en poster. Frist for tilmelding med bidrag er d. 19. april 2010.

Sidste frist for tilmelding er d. 3. maj 2010.
Læs mere om konferencen her:
http://dun-net.dk/arrangementer/majkonference-2010-forskningsbaseret-undervisning---realiteter-og-potentialer.aspx

DUT 8 er udkommet - artiklerne findes også online
Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 8 er udkommet, og artiklerne kan downloades fra DUNs hjemmeside:
http://dun-net.dk/tidsskrifter/dut-8.aspx

Hvis du ikke har modtaget DUT 8 i trykt udgave, bedes du checke om du har opgivet korrekt postadresse i dine medlemsoplysninger ved at logge på DUN's hjemmeside.

For at logge ind skal du bruge den mailadresse, du har registreret dig under, da du tilmeldte dig DUN. Det kan altså være en gammel mailadresse, hvis du har skiftet  job i mellemtiden. Hvis du har glemt din login-kode, kan du rekvirere den igen på http://dun-net.dk/medlemsinfo.aspx. Koden vil blive sendt til den registrerede mailadresse. Hvis du derfor har skiftet mailadresse OG har glemt dit password, kan du skrive til dun@dun-net.dk og bede om, at administratoren opdaterer dine medlemsoplysninger med din aktuelle mailadresse. 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 24. marts 2010 Dansk Universitetspædagogisk netværk