U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: juli 2014

CER en Wtcg afgeschaft

Twee financiële bijdragen die mensen met veel zorgkosten tot nu toe ontvingen, zijn per 1 januari 2014 afgeschaft: de ‘compensatie eigen risico’ (CER) en de ‘tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ (Wtcg). In plaats van de CER en de Wtcg hebben de gemeenten extra geld gekregen om burgers op maat te ondersteunen via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de Bijzondere Bijstand. www.ggznieuws.nl

Kwetsbare mensen en hun fragiele netwerk

De overheid trekt zich terug om meer over te laten aan de informele zorg en ondersteuning, met eigen kracht en samenredzaamheid als motto. Movisie vroeg aan zeer kwetsbare mensen hoe zij tegen deze Wmo-idealen aan kijken. Wat blijkt? Er zit niet zo veel rek in de mogelijkheden om op eigen kracht participatie te vergroten. www.movisie.nl

Zorginkoopmacht verzekeraars versterkt, vrije artsenkeuze beperkt

De Tweede Kamer heeft op 25 juni ingestemd met de door de regering voorgestelde wijziging van Artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Per 1 januari 2016 hoeven zorgverzekeraars niet meer automatisch minimaal 70% van de zorgkosten te vergoeden als de verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat. Hierdoor worden de sturingsmogelijkheden van zorgverzekeraars sterk vergroot. www.platformggz.nl

Wetenschap24 over Deep Brain Stimulation

Labyrint over Deep Brain Stimulation. Het klinkt futuristisch: met elektrische stroom de hersenen beïnvloeden. Maar het kan Parkinson-patiënten helpen om minder te trillen en dwangneurotici helpen hun neuroses beter onder controle te houden. En filosoof en psychiater Damiaan Denys gaat in op de vraag of hersenstimulatie geoorloofd is. Welke ethische vragen roept dit op? www.wetenschap24.nl

Anita Witzier in actie tegen ‘taboe’ psychiatrie

Anita Witzier heeft zich laten opnemen in een psychiatrische kliniek. De presentatrice is daar voor de opnames van haar nieuwe programma Anita Wordt Opgenomen, waarin ze enkele weken meeleeft met cliënten, behandelaars en verpleegkundigen.  www.ggznieuws.nl

Virtual reality bij behandeling psychose-patiënten

Psychose-patiënten kunnen sinds deze zomer bij het UMCG terecht voor een nieuwe behandelmethode. Ze stappen in een virtuele wereld om van hun angsten en achterdocht af te komen. Want, zo blijkt uit onderzoek, het brein reageert hetzelfde op beklemmende situaties in het echt, als in virtual reality. www.ggznieuws.nl

Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?

Mensen met een beperking of psychische problemen en ouderen moeten vanaf 1 januari bij de gemeente aankloppen voor ondersteuning. Bent u als cliënt of naaste op de hoogte van wat de veranderingen voor u betekenen? Vul de digitale vragenlijst ‘Zorg naar gemeenten: bent u al geïnformeerd?’ in. Het onderzoek loopt vanaf 4 september tot 4 oktober. Laat uw emailadres achter op de website www.zorgnaargemeenten.nl. Dan krijgt u een uitnodiging zodra de vragenlijst start.

De digitale raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI): www.aandachtvooriedereen.nl.

Radio-uitzendingen over het emotionele brein

Radio 5 zendt tussen 16 juli en 6 augustus 4 uitzendingen over het emotionele brein met speciale aandacht voor boosheid, verdriet en trauma. Diverse experts als Dick Swaab, maar ook ervaringsdeskundigen komen aan het woord. De uitzendingen zijn via Wetenschap24 te beluisteren.

9 belangrijke inzichten uit onderzoek naar e-Health

Mensen met psychische klachten gaan met behulp van digitale zorg beter voorbereid in gesprek met hun hulpverlener. Bovendien raken zij door e-mailcontact met hun hulpverleners gemakkelijker hun spanningen kwijt. Hun naasten (familie / vrienden), voelen zich ook beter geïnformeerd. Daarnaast blijkt ervaringskennis een belangrijke sleutel tot succes van digitale zorg. Dit alles blijkt uit de gebruikersverkenning in het ‘Grip op eHealth’ project waarbij 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGz zijn betrokken. www.ggznieuws.nl

Vragen en antwoorden over ggz

Vanwege de vele wijzigingen in de ggz heeft de Rijksoverheid een lijst opgesteld met de belangrijkste vragen en antwoorden. www.rijksoverheid.nl

Psychische screening voor zwangere vrouwen

Psychische screening van zwangere vrouwen zou geen slecht idee zijn. Want voor het ongeboren kind is een gelukkige moeder net zo belangrijk als een gezonde moeder, blijkt uit onderzoek van promovenda Marion van den Heuvel. Drank en sigaretten tijdens de zwangerschap zijn tegenwoordig een doodzonde. Slecht voor het ongeboren kind. Hetzelfde geldt voor stress, alleen is dit veel minder bekend. Vreemd, vindt Van den Heuvel. “Angst en stress kunnen grote invloed hebben op de gezondheid van het ongeboren kind. Daar moet echt meer aandacht voor komen. We weten inmiddels dat stress slecht is voor ons zelf. Maar eigenlijk legt nog niemand de link dat het daarom ook slecht kan zijn voor de baby.” universonline.nl

Cognitieve beperkingen?

Een artikel uit het Amerikaanse Bipolar Magazine over cognitieve beperkingen door bipolaire stoornis en tips hoe daar mee om te gaan. bphope.com

Boek "Liefde overwint"

Pas na haar dertigste werd Els Verhagen gediagnostiseerd met bipolaire stoornis en PTSS. Haar zoektocht naar een oplossing voor deze problemen bracht haar door diepe dalen. Na jarenlang vechten tegen depressie besloot zij elektroconvulsietherapie te gaan doen. Tijdens de behandeling heeft zij hulp bij zelfdoding aangevraagd, omdat hierdoor het leven nog zwaarder werd. Toch heeft zij op een gegeven moment weer voor het leven gekozen, voor haar kinderen en ook om een nieuwe start te maken in een relatie. www.freemusketeers.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter