Horrelako mezurik jasotzeari utzi nahi badiozu egin klik hemen / Darme de baja porque no quiero recibir más mensajes con éste tipo de contenido.
Webguneko bertsio ikusteko egin klik hemen / Haz click aquí para ver la versión online

 
   

Europar Batasunean materia energetikoaren arloari epe motzera planteatutako helburuetako bat, CO2 isurketa baxuko edo energi-balantze ia nuluko eraikinak dira. Eraikin hauek behar energetiko guztiak euren diseinu, material eraginkor eta bertan txertatuta dauden energia berriztagarri iturriei esker asetzen dituzte. Horregatik guztiagatik ez dute karbono dioxidorik (CO2) igortzen.

Aldaketa klimatikoaren aurkako borrokan egiten duten mesedearengatik eta erregai fosilekiko dependentzia ezarengatik, Europar Batasuneko agintari guztiak ados jarri eta, 2019tik aurrera, Europar Batasunean eraikiko diren etxebizitza guztiak CO2rik gabekoak izango dira.

Unos de los objetivos a corto plazo en materia energética de la Unión Europea, son los edificios de bajas emisiones de CO2 o de balance energético casi nulo. Son edificios que cubren todas sus necesidades energéticas gracias a su diseño y sus materiales eficientes y a las fuentes renovables instaladas en el mismo, por lo que no emiten dióxido de carbono (CO2).

Las ventajas que poseen estos edificios en la lucha contra el cambio climático y la no dependencia energética de los combustibles fósiles, han convencido a las autoridades de la Unión Europea para que a partir del 2019 todas las nuevas viviendas estén obligadas a ser de este tipo.

NON ETA NOIZ

2011eko maiatzaren 12a, osteguna.
GARAIA Berrikuntza gunea.Goiru kalea 7, Arrasate.

FECHA Y LUGAR

Jueves 12 de mayo de 2011.
Polo de Innovación GARAIA. Goiru kalea 7, Arrasate-Mondragón.

NORI ZUZENDUTA

Eraikuntzako enpresak, ingeniaritza arloko enpresak, arkitektura bulegoak, udaletako teknikariak, mankomunitateetako teknikariak, instalatzaileak eta alor honetan interesatuta dagoen edonor.

DIRIGIDO A

Empresas de construcción, ingenierías, despachos de arquitectos, técnicos de ayuntamientos, técnicos de mancomunidades, instaladores y cuanta persona esté interesada en los temas referidos.

IZEN EMATEA

INSKRIBATU

ARIZMENDI IKASTOLAko LANBIDE HEZIKETA
Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25
eraikuntza@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

INSKRIBATU

FORMACIÓN PROFESIONAL de ARIZMENDI IKASTOLA
Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25
eraikuntza@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

EGITARAUA   PROGRAMA
9:00 Agiria eta dokumentazioa banatu.   9:00 Acreditación y reparto de documentación.
9:20

ONGIETORRIA:
· Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailaren zuzendaria den Ignacio de la Puerta Jn.
· Ino Galparsoro And., Arrasateko Alkate-Lehendakaria.
· Alberto Gorroñogoitia Jn., LKSeko zuzendaria.
· Edurne Erauskin And. Arizmendi Ikastolako Lanbide Heziketaren arduraduna.

  9:20

APERTURA OFICIAL:
· Sr. D. Ignacio de la Puerta, Director del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.
· Sra. Dña. Ino Galparsoro, Alcaldesa de Arrasate.
· Sr. D. Alberto Gorroñogoitia, Director de LKS.
· Sra. Dña. Edurne Erauskin, Responsable de Formación Profesional de Arizmendi Ikastola.

9:45 Gonzalo Molina Igartua. Industri Ingenieritzan Doktorea. EHU-UPVko irakaslea. Europako Batzordeko Energia Jasangarriaren arloko buru ohia. "Europako arautegia".   9:45 Gonzalo Molina Igartua. Doctor Ingeniero Industrial. Profesor de la Universidad del País Vasco.  Ex-jefe de la Unidad de Energías Sostenibles de la Comisión Europea. "Normativa europea".
10:30 Amarante Baranbio Jn., arkitektoa, PEP (Plataforma Edificación Passivhaus)-eko bazkide fundatzailea eta Lleidako ITL-UdLko Bioeraikuntza Masterreko tutorea. "Passivhaus estandarra bioeraikuntzako ikuspuntutik".   10:30 Sr. D. Amarante Baranbio, arquitecto y socio fundador de PEP (Plataforma Edificación Passivhaus) y tutor del Máster de Bioconstrucción del ITL-UdL en LLeida. "El estándar Passivhaus desde el punto de vista de la bioconstrucción".
11:15 EKOKALEAK Hiri-Altzari Iraunkorraren III.Ideia Lehiaketaren sari banaketa.   11:15 Entrega de premios del III. Concurso de Ideas de Mobiliario Urbano Sostenible EKOKALEAK.
11:45 Atsedena eta kafea.
  11:45 Descanso y café.
12:00 Eduardo Solana Jn., eta Andrew Ferdinando Jn., LKSeko arkitektoak eta ziurtagirietan adituak. "Nazioarteko ziurtagiriak LEED eta BREEAM".   12:00 Sr. D. Eduardo Solana y Sr. D. Andrew Ferdinando, arquitectos de LKS y expertos en certificados. "Certificados internacionales LEED y BREEAM".
12:45 Ramón Ruiz Cuevas Jn., "Luz y Espacio" estudioko arkitektoa, arkitektura ekoefizientean aditua, ISOVER 2011 sariaren irabazlea. "Visesako babes ofizialeko 55 etxebizitza bioklimatiko Bermeon".   12:45 Sr. D. Ramón Ruiz Cuevas, arquitecto del Estudio Luz y Espacio, especializado en Arquitectura Ecoeficiente, galardonado con el premio ISOVER 2011. "55 viviendas de V.P.O. de Visesa con carácter bioclimático en Bermeo".
13:30 Solar Decathlon 2012 nazioarteko lehiaketarako EKIHOUSE proiektuaren aurkezpena, EHU-UPVko "Bizi Kalitatea Arkitekturan" ikerketa taldearen eskutik.   13:30 Presentación del proyecto EKIHOUSE para el concurso internacional Solar Decathlon 2012, por el grupo de investigación de EHU-UPV "Calidad de vida en arquitectura".
13:40 Mahai ingurua. Hizlariek hartuko dute parte. Moderatzailea: Juan Antonio Urdangarin Jn., Arrasateko Udaleko Hirigintza Arduraduna.   13:40

Mesa Redonda. Participarán los diferentes ponentes. Moderador: Sr. D. Juan Antonio Urdangarín, responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Arrasate.

14:00 Luntxa. 14:00 Lunch.

Jardunaldien aretoan EKOKALEAK Hiri-Altzari Iraunkorraren III. Ideia Lehiaketara aurkeztutako lan guztiak erakusgai egongo dira.

En el recinto de las jornadas estarán expuestos todos los trabajos presentados al III. Concurso de Mobiliario Urbano Sostenible EKOKALEAK.

KLAUSULA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak JARDUNALDIAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak jardunaldi eta mintegietan parte hartzen duten pertsonen datuen kudeaketa eta etorkizunean egiten diren ekintzen berri ematea direla jakinarazten dizugu. Datu horiek komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta bankuei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.

Fitxategi horien erantzulea ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Otalora Lizentziaduna 8, 20500 Arrasate helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.