Nyt fra DUN

Kære DUN medlem

DUN-Nyt Tre internationale seminarer & gode bøger om universitetspædagogik

Symposium på CBS

Symposiet Games as part of university level Business Administration and Economics programs afholdes på Copenhagen Business School d. 30. november 2009 - d. 1. december 2009.

Deadline for tilmelding er d. 16. november 2009. Du kan tilmelde dig det gratis arrangement via hjemmesiden, hvor du også kan hente programmet.

http://www.cbs.dk/forskning/institutter_centre/projekter/educational_games


Nordisk Forskervejledningskursus i Umeå

Kurset PhD supervisor's course; Trianing of trainers afholdes i Umeå, Sverige d. 8.-11. februar 2010. Kurset foregår på engelsk og henvender sig til alle der er ansvarlige for - eller udvikler - ph.d. vejledningskurser i norden. Kurset er finansieret af NordForsk.

Deadline for tilmelding er d. 20. November 2009. Læs mere om kurset på hjemmesiden.

http://www.upc.umu.se/handum/phdcourse.htm?1,8


Art, design and media - discipline boundaries konference

Indkaldelse af bidrag til den fagdidaktiske universitetspædagogiske konference:

The 5th international conference by ctlad: Challenging the curriculum: exploring the discipline boundaries in art, design and media.

Konferencen afholdes i Berlin, d. 12.-13. april 2010. Abstracts kan indsendes online fra d. 7. september 2009, der er deadline d. 7. december 2009.
Læs mere her:

http://www.arts.ac.uk/cltad/46339.htm


Nye enheder med fokus på læring og universitetspædagogik på universiteterne


Interaction & Learning Unit, IT-Universitetet

http://www1.itu.dk/sw102392.asp


Gode bøger om universitetspædagogik helt aktuelt

DUNs bestyrelsesmedlemmer har hver givet et bud på hvilke bøger de vil anbefale om universitetspædagogik, undervisning, ph.d.vejledning m.m. Se Hvad læser vi p.t.?

/ressourcer/hvad-laeser-vi-pt.aspxDUNs blog

Læs og blog om Hvem kan egentlig undervise i universitetspædagogik? eller Studieteknikundervisning på universitetet - eller hvad du nu kunne have lyst til at starte en tråd om.

/blog.aspx

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 29. oktober 2009 Dansk Universitetspædagogisk netværk