Nyt fra DUN

Kære DUN medlem

DUN har fået ny formand
Ny formand er Lotte Rienecker, centerleder for Akademisk Skrivecenter og ansat i Læringsenheden, Humaniora, Københavns Universitet. Lotte Rienecker afløser Thomas Harboe som har været formand for DUN siden 2005.

Lotte Rienecker har arbejdet med universitetspædagogik i mange år. Hendes kerneinteresser er skriftlighed på de videregående uddannelser, vejledning og feedback på skriftlige opgaver fra 1.år til ph.d.-afhandlinger. Lotte Rienecker er medforfatter til bl.a. Den gode opgave (2005), Vejledning (2005), og senest Studiehåndbogen (2009).

Det er DUNs formands opgave at fremme kommunikation om universitetspædagogik indadtil og udadtil, i en tid hvor masseuniversitetet og overgangsproblemerne fra de gymnasiale uddannelser kræver pædagogisk og didaktisk nytænkning af universiteterne. Der er behov for langt mere fokus på de studerendes generelle studiefærdigheder, på aktiverende undervisning både i og mellem de mange steder alt for få undervisnings- og vejledningstimer, på løbende feedback til studerende, på at videnskabsfagene også er studiefag.

Indadtil er der i den forandringsproces brug for at åbne undervisningen og vejledningerne mere, at få hul på langt mere fagdidaktisk udveksling mellem undervisere, og der er selvfølgelig brug for universitetspædagogisk forskning og formidling. Alle undervisere skal være ikke bare eksperter i deres fag, men også eksperter i undervisning i deres fag. Men krav og forventninger til underviserne, evalueringer, akkrediteringer, portefolier og kurser alene gør det ikke. Det interessante er hvad underviserne og institutterne gør efter evalueringerne og akkrediteringerne, kurserne og de kollegiale supervisioner. Der er brug for mange lokale, systematiske og beskrevne eksperimenter med universitetsundervisning. Frem for alt er der brug for at underviserglæden og studieglæden ikke er eller bliver klemt og glemt.

Udadtil er der brug for mere dialog med politikere og ledere på universiteterne om muligheder og betingelser når der på den ene side er forventninger om høj kvalitet, høj studieaktivitet og hurtig gennemførsel, og på den anden side ikke er råd til meget undervisning og vejledning på mange studier, og at undervisning i øvrigt er lavere prioriteret end forskning. Politiske forventninger, prioriteringer og resurser hænger p.t. slet ikke sammen.

Efter DUN konferencen og generalforsamling 2009
På DUN's hjemmeside findes konferencepræsentationer fra såvel hovedtalere som parallelsessioner.
Konferencen fik meget positive evalueringer af de ca. 50% som evaluerede.
Tilsvarende findes referat fra generalforsamlingen, de opdaterede vedtægter samt det reviderede regnskab for 2008.

DUN's hjemmeside - nu med blog!
I løbet af foråret har DUN's hjemmeside gennemgået en ansigtsløftning. Blandt andet er der lagt øget vægt på kommunikation med og mellem medlemmerne. Således er der afsat plads til information om DUN's netværksgrupper, og der er oprettet en blog-funktion, som giver mulighed for at drøfte stort og småt med relevans for universitetspædagogik. Ideen er at skabe en debat - forhåbentlig livlig - mellem medlemmerne, som rækker langt ud over debatter på DUN's arrangementer. Alle kan umiddelbart kommentere indlæg på blog'en. For at starte en debat ved at nyt indlæg, skriv til blog@dun-net.dk. Endelig er medlemmerne også velkomne til at sende forslag til arrangementer, som kan annonceres via DUN's hjemmeside - og via DUN's nyhedsbrev. Send en mail til info@dun-net.dk.

Medlemsliste
Er dine medlemsoplysninger stadig korrekte? Du opfordres til at checke de oplysninger, du tidligere har registreret ved at logge på DUN's hjemmeside. En vigtig oplysning at kontrollere er den postadresse, som Dansk Universitetspædagogisk tidsskrift sendes til. Du har nu også mulighed for at angive, om du fortsat ønsker at modtager det trykte tidsskrift, eller om du kan nøjes med pdf-udgave af artiklerne, som findes på DUN's hjemmeside (se http://www.dun-net.dk/tidsskrift/udgivne-numre.aspx).

NB: For at logge ind skal du bruge den mailadresse, du har registreret dig under, da du tilmeldte dig DUN. Det kan altså være en gammel mailadresse, hvis du har skiftet job i mellemtiden. Hvis du har glemt din login kode, kan du rekvirere den igen på http://www.dun-net.dk/medlemsinfo.aspx. Koden vil blive sendt til den registrerede mailadresse. Hvis du derfor har skiftet mailadresse OG har glemt dit password, kan du skrive til info@dun-net.dk og bede om, at administratoren opdaterer dine medlemsoplysninger med din aktuelle mailadresse.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 2. september 2009 Dansk Universitetspædagogisk netværk