Horrelako mezurik jasotzeari utzi nahi badiozu egin klik hemen / Darme de baja porque no quiero recibir más mensajes con éste tipo de contenido.
Webguneko bertsio ikusteko egin klik hemen / Haz click aquí para ver la versión online

 

HIRI, AUZO ETA ETXEBIZITZAREN BIRGAITZE ENERGETIKOA
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA CIUDAD, EL BARRIO Y LA VIVIENDA

   

Eraikuntza berri guztiek baldintza batzuk bete behar dituzte derrigorrez, eta horien artean garrantzi berezia daukate eraginkortasun energetikoarekin zerikusia dutenak. Hala ere, kontuan izanda gaur egungo egoera ekonomikoa, ezinezkoa da edifizioen eraikuntza masiboa izatea. Horregatik, eraginkortasun energetikoarekin zerikusia duten baldintza horiek berebiziko garrantzia hartzen dute eraikinen birgaitzean. Gainera, ez da eraikina bakarrik kontuan izan behar; edozein planteamendu eraginkorra izateko auzoa eta hirigunea ere kontuan hartu behar dira.

Todos los edificios de nueva construcción deben cumplir una serie de requisitos entre los que cobran especial relevancia los correspondientes a la eficiencia energética. Sin embargo, la actual coyuntura económica impide una construcción masiva de nuevos edificios y es en la rehabilitación de los ya existentes donde se plantea el gran problema de dicha eficiencia energética. Además, ésta no se circunscribe exclusivamente al edificio concreto, sino que cualquier planteamiento eficaz debe tener en cuenta el barrio y la ciudad donde estén construídos.

NON ETA NOIZ

2012eko maiatzaren 11a, ostirala.
KULTURATE kultura etxea. Azoka kalea 1, Arrasate.

FECHA Y LUGAR

Viernes 11 de mayo de 2012.
Casa de cultura KULTURATE. Azoka kalea 1, Arrasate-Mondragón.

NORI ZUZENDUTA

Eraikuntzako enpresak, ingeniaritza arloko enpresak, arkitektura bulegoak, udaletako teknikariak, mankomunitateetako teknikariak, instalatzaileak eta alor honetan interesatuta dagoen edonor.

DIRIGIDO A

Empresas de construcción, ingenierías, despachos de arquitectos, técnicos de ayuntamientos, técnicos de mancomunidades, instaladores y cuanta persona esté interesada en los temas referidos.

IZEN EMATEA

INSKRIBATU

ARIZMENDI IKASTOLAko LANBIDE HEZIKETA
Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25
eraikuntza@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

INSKRIBATU

FORMACIÓN PROFESIONAL de ARIZMENDI IKASTOLA
Edurne Erauskin, Tel.: 943 77 20 25
eraikuntza@arizmendi.ikastola.net
www.arizmendipro.eu

EGITARAUA   PROGRAMA
9:00 Agiria eta dokumentazioa banatu.   9:00 Acreditación y reparto de documentación.
9:20

ONGIETORRIA:
· Inazio Azkarragaurizar Larrea Jn., Arrasateko Alkate-Lehendakaria.
· Alberto Gorroñogoitia Jn., LKSeko zuzendaria.
· Edurne Erauskin And. Arizmendi Ikastolako Lanbide Heziketaren arduraduna.

  9:20

APERTURA OFICIAL:
· Sr. D. Inazio Azkarragaurizar Larrea, Alcalde de Arrasate.
· Sr. D. Alberto Gorroñogoitia, Director de LKS.
· Sra. Dña. Edurne Erauskin, Responsable de Formación Profesional de Arizmendi Ikastola.

9:45 Luis Lascurain Jn., SURADESAko gerentea. "Eraginkortasun energetikoa birgaitze lanetan. Kudeaketan esperientziak".   9:45 Sr. D. Luis Lascurain, gerente de SURADESA. "La eficiencia energética en la rehabilitación. Experiencias en la gestión".
10:30 Alejandro Tamayo Jn., arkitektoa, Madrileko Unibertsitate Politeknikako Arkitektura Eskolako Hirigintzako saileko irakaslea eta GIAUS Arkitektura, Hirigintza eta Iraunkortasunari buruzko Ikerketa taldearen partaidea. "Hiriko ingurumena. Eraginkortasun energetikoaren hobekuntzarako proposamenak".   10:30 Sr. D. Alejandro Tamayo, profesor asociado del Departamento de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del Grupo de Investigación Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAUS). "El medio ambiente urbano. Propuestas de intervención para la mejora de la eficiencia energética".
11:15 EKOKALEAK Hiri-Altzari Iraunkorraren IV.Ideia Lehiaketaren sari banaketa.   11:15 Entrega de premios del IV. Concurso de Ideas de Mobiliario Urbano Sostenible EKOKALEAK.
11:45 Atsedena eta kafea.
  11:45 Descanso y café.
12:00 Ana Bretaña And., Nasursako arkitektoa (Navarra de suelo y vivienda S.A). "LOURDES RENOVE, Tudelako Lourdes auzoko birgaitze energetikoa".   12:00 Sra. Dña. Ana Bretaña, arquitecta de Nasursa (Navarra de suelo y vivienda S.A). "LOURDES RENOVE. Rehabilitación Energética del Barrio de Lourdes. Tudela".
12:45 Xabier Gesalaga Jn., arkitektoa, LKSeko Birgaitze eraginkorraren arduraduna. "Birgaitze energetikoan esperientziak auzo esparruan".   12:45 Sr. D. Xabier Gesalaga, arquitecto, responsable de Rehabilitación Eficiente de LKS. "Experiencias en torno a la rehabilitación energética a escala de barrio".
13:30 Mahai ingurua. Hizlariek hartuko dute parte. Moderatzailea: Juan Antonio Urdangarin Jn., Arrasateko Udaleko Hirigintza Arduraduna.   13:30

Mesa Redonda. Participarán los diferentes ponentes. Moderador: Sr. D. Juan Antonio Urdangarín, responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Arrasate.

14:00 Luntxa. 14:00 Lunch.

Jardunaldien aretoan EKOKALEAK Hiri-Altzari Iraunkorraren IV. Ideia Lehiaketara aurkeztutako lan guztiak erakusgai egongo dira.

En el recinto de las jornadas estarán expuestos todos los trabajos presentados al IV. Concurso de Mobiliario Urbano Sostenible EKOKALEAK.

KLAUSULA

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak JARDUNALDIAK fitxategian sartuta daudela eta horren helburuak jardunaldi eta mintegietan parte hartzen duten pertsonen datuen kudeaketa eta etorkizunean egiten diren ekintzen berri ematea direla jakinarazten dizugu. Datu horiek komunikazio tresnetan erabili ahalko dira eta bankuei laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.

Fitxategi horien erantzulea ARIZMENDI KOOPERATIBA ELKARTEA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako Otalora Lizentziaduna 8, 20500 Arrasate helbidera eskaera bat bidali behar duzu NAN edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.