U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Februari 2016

Landelijke dag VMDB op 19 maart

Kom jij ook naar de Landelijke Dag op 19 maart in Utrecht? Het ochtendprogramma staat een lezing van Marco Boks op het programma met als onderwerp hoe omgevingsfactoren en genen elkaar beïnvloeden. Saskia Palmen zal een lezing geven over waarom hersenonderzoek naar bipolaire stoornis zo belangrijk is. In het middagprogramma onder andere een toneelstuk. Zie Facebook/VMDB of Website/VMDB.

Discussies in de regio's over de toekomst van beschermd wonen en opvang

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheid in de samenleving kan wonen en meedoen? In gesprek over sociale inclusie met Erik Dannenberg. Naar aanleiding van zijn rapport ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis, over de toekomst van het beschermd wonen’. De kernvraag van dit rapport is: “Hoe creëren we een plek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de samenleving?” www.platformggz.nl

113Online - feedback vanuit cliënten- en familieperspectief

113Online wil graag feedback vanuit cliënten- en familieperspectief op haar functioneren. Het idee is om in een oriënterend gesprek nader kennis te maken met 113online en een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om hier op gestructureerde wijze inhoud aan te geven. Wilt u hieraan een bijdrage leveren? Dan graag een bericht naar ondergetekende. De afspraak zal plaatsvinden bij 113Online in Amsterdam. De opties zijn:

  • Maandag 7 maart in de middag
  • Dinsdag 8 maart in de middag
  • Maandag 14 maart in de ochtend
  • Dinsdag 15 maart in de middag.

Bij voorbaat dank voor uw reactie. Als u ingaat op de uitnodiging dan graag op korte termijn graag een bericht waarin u aangeeft op welke dagdelen u absoluut verhinderd bent. We proberen een groep van ca. 8 personen samen te stellen. Contactpersoon: Steven Makkink; S.Makkink@platformggz.nl.

Vooroordelen, heb ik die dan?

Er wordt ons vaak de vraag gesteld: wat kan ik doen om te helpen? Voor alle mensen die bewuster willen omgaan met hun eigen vooroordelen hebben we vijf tips op een rij gezet. www.samensterkzonderstigma.nl

Outsider Art: Hermitage toont kunst uit psychiatrie

De Hermitage Amsterdam gaat vanaf maart nog een museum openen in zijn gebouw. Het Outsider Art Museum gaat kunst van mensen met een psychische aandoening tonen. Het nieuwe museum is een samenwerking tussen Museum Hermitage Amsterdam, Museum Het Dolhuys in Haarlem en zorgorganisatie Cordaan. www.ggznieuws.nl

Viral Facebookpost in reactie op artikel over ‘faken’ van psychische stoornis

Toen de Sidney Herald een artikel publiceerde over het ‘faken’ van psychische stoornissen op de werkvloer, wist de Australische Anna Spargo-Ryan niet wat ze las. Ze besloot te reageren met een zeer persoonlijke Facebookpost, die nu viraal gaat, zo meldt metronieuws. www.ggznieuws.nl

Tijdelijk gratis! Downloadactie psychose; het is nooit te laat

Hoe voelt het om een psychose te hebben, wat is de impact? En wat kun je doen aan herstel? De campagne ‘Het is nooit te laat’ is geen theoretische voordracht van feiten, maar persoonlijke en eerlijke verhalen van mensen met ervaring. www.ggznieuws.nl

Boevink: gedachtegoed herstelbeweging rode draad in Goede GGZ!

Wilma Boevink is één van de trotse auteurs van ‘Goede GGZ! Nieuwe concepten, aangepaste taal en betere organisatie’. Ze ziet er veel van het gedachtegoed van de herstelbeweging in terug. “Wacht maar: we krijgen een zorgvragersvriendelijk antwoord in de nieuwe GGZ.“ Boevink is bijzonder trots dat ze zichzelf één van de auteurs mag noemen. “Vooral omdat ik in dit boek op elke pagina het gedachtegoed, de verhalen, de kennis van de cliëntenbeweging in de GGZ terugzie, met name die van de herstelbeweging. www.trimbos.nl

6 maart debat bij De Balie: Met Gestrekt Been: Jim van Os over De Nieuwe GGZ

Het huidige zorgaanbod sluit volgens psychiater Jim van Os niet aan bij de behoeften van mensen met psychische klachten. Het is te grootschalig, te bureaucratisch én het belangrijkst: het reduceert een patiënt teveel tot zijn symptomen, in plaats van tot een individu. Vorig jaar was Van Os dan ook één van de initiatiefnemers van de beweging ‘De Nieuwe GGZ’. En sinds januari hebben zes GGZ-instellingen zich daarbij aangesloten. Hoe ziet een nieuwe GGZ eruit? En hoe kunnen we daadwerkelijk goede psychiatrische zorg leveren aan échte psychiatrische patiënten? www.debalie.nl

Moderne elektroshock helpt vaak, maar niet altijd

Electroconvulsietherapie (ECT) is een van de laatst mogelijke behandelingen voor mensen die lijden onder zware en langdurige depressies. Bij 70% van de patiënten heeft ECT een positief effect, maar de behandeling is zeker niet risicoloos, zo blijkt uit het verhaal van Marit. Geheugenverlies is de meest ingrijpende bijwerking. “Herinneringen aan het 25-jarig huwelijksfeest van mijn zus ben ik volledig kwijt.” www.ggztotaal.nl

Wie komt er eerder, de deurwaarder of de psychiater?

Veel mensen met ernstige psychiatrische klachten leven onder het sociale minimum. De vraag is of er een oorzakelijk verband is, en zo ja, wat oorzaak en wat gevolg is. Het antwoord is even ontluisterend als zorgwekkend: wie onder het sociale minimum leeft, lijkt een verhoogde kans op psychiatrische klachten te hebben. Andersom geldt ook: wie psychiatrische klachten heeft, loopt een groot risico minstens een deel van zijn leven onder de armoedegrens te moeten leven. Een vicieuze cirkel, die bovendien doorgegeven lijkt te worden aan eventueel nageslacht. www.ggztotaal.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter