U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: augustus 2013

21 september: Landelijke Dag VMDB

Het thema is dit keer "Ons Dagelijks brood - Over Werk & Inkomen". Het ochtendprogramma bestaat uit een tweetal lezingen, waaronder één van een ervaringsdeskundige. In de middag wordt er een documentaire gedraaid en zijn er gespreksgroepen en diverse workshops, o.a. over presenteren en solliciteren. Voor meer informatie, klik hier.

Communicatietraining voor patiënten in de maak

Artsen krijgen communicatietraining voor gesprekken met hun patiënten. Voor een effectievere communicatie zouden misschien ook patiënten getraind kunnen worden. Patiënten wijten minder goede communicatie tijdens het consult mede aan hun eigen gebrekkige vaardigheden en kwaliteiten. Zij hebben behoefte aan communicatietraining. Onderzoekers van het NIVEL, UMC St Radboud en VUmc deden onderzoek hiernaar en ontwikkelen op basis daarvan een online training. www.nivel.nl

‘Ernstig geheugenverlies bij elektroshockpatiënt’

Tientallen mensen die jaarlijks worden behandeld met elektroshocktherapie om van hun depressie af te komen, kampen met geheugenverlies. Dat blijkt uit promotieonderzoek van een klinisch neuropsycholoog verbonden aan ggz-instelling Parnassia, meldde het EO-programma De Vijfde Dag. Voor meer informatie en een link naar de uitzending: www.ggznieuws.nl.

Genen en omgeving

In de werking van genen kunnen blijvende veranderingen ontstaan, b.v. onder invloed van stress. Kunnen we actief aandoeningen voorkomen?

Luister naar de 5 minuten uitzending op Wetenschap24.

Succesvol aan de slag na een burnout of depressie

Eén op de vijf mensen met een baan zit thuis als gevolg van psychische problemen. Van de mensen die na hun ziekte terugkeren op de werkvloer, krijgt 20 tot 30 procent toch weer een terugval. Waarom is het zo moeilijk om na een burnout of depressie weer je draai te vinden in je werk en hoe kun je ervoor zorgen dat je succesvol aan het werk blijft? Promovenda Iris Arends deed hier onderzoek naar en ontwikkelde een vijf-stappen-methode om terugval te voorkomen. www.gezondnu.nl

Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen

Hebt u een familielid of naaste in behandeling bij een instelling voor geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u informatie, advies en ondersteuning krijgen van een familievertrouwenspersoon (fvp). Deze luistert naar uw verhaal en geeft antwoord op uw vragen. Hij ondersteunt u in het contact met de behandelaar. En helpt u zoeken naar oplossingen als u een klacht hebt. Lees meer over wat de fvp doet en voor wie: www.lsfvp.nl. Of lees het maatschappelijk jaarverslag

MELDACTIE: Zo kan de ggz beter!

Tot 2 september a.s. loopt de actie" Zo kan de de ggz beter!" van het Landelijk Platform GGZ. Meld uw ervaringen met goede zorg in de ggz. Wat heeft het meest geholpen bij uw herstel? Waardoor hebt u uw kracht herwonnen en/of beter leren omgaan met uw psychische kwetsbaarheid? Wij zoeken voorbeelden van goedezorg waardoor u weer verder kon met uw leven. Empowerment, eigen regie, herstel en zelfmanagement staan daarbij vaak centraal. www.platformggz.nl

Het gaat altijd "goed"

Sandra Kruijt, HRM consultant en ambassadeur voor het Fonds Psychische Gezondheid: "In mijn werk viel me op dat er een taboe rust op psychische gezondheid. Het gaat altijd ‘goed’ met ons, terwijl het, in mijn ogen, soms beter is om open te zijn als mens. Dan heb je gewoon je dag of je beste periode niet, heb je teveel hooi op je vork genomen of moet je even gas terug nemen." Lees meer: www.psychischegezondheid.nl

Nieuwe tentoonstelling in het Dolhuys

Hardlopen, mindfulness, spiritualiteit en yoga: we halen tegenwoordig alles uit de kast om in balans te blijven. Museum Het Dolhuys in Haarlem presenteert tot 30 maart 2014 een tentoonstelling over dit thema: ‘Van God Los? Je geest in balans’. Terwijl de traditionele kerken in Nederland leeglopen, groeit de belangstelling voor nieuwe vormen van spiritualiteit. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 80 tot 95 procent van de patiënten de reguliere geneeskunde combineert met aanvullende of alternatieve geneeswijzen: 60 tot 75 procent vertelt dit niet aan hun behandelaar. www.hetdolhuys.nl

GGZ moet factuur specificeren

GGZ-aanbieders moeten vanaf 2014 op de factuur aangeven wat de diagnose van patiënten is en hoeveel tijd zij aan behandelingen besteden. Dat staat in het onderhandelaarsresultaat ggz dat minister Edith Schippers op 16 juli heeft gesloten met brancheorganisaties. www.ggznieuws.nl

Onderzoek naar zelfstigmatisering

Op psychische aandoeningen rust een stigma. Herhaaldelijk worden campagnes gevoerd gericht op het algemene publiek om de beeldvorming rond psychische ziektebeelden positief te beïnvloeden.  Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar met name de maatschappelijke oorzaken van stigmatisering. Stichting ZON wil het thema zelfstigmatisering verder onderzoeken en kijken wat mensen zélf kunnen doen om het zelfstigma te doorbreken. Belangrijke onderzoeksvragen richten zich op de mate van beleving van stigma en de emoties en copingstrategieën die hierbij een rol spelen. www.zonzh.nl

VMDB hyves VMDB facebook VMDB twitter