Indien deze nieuwsbrief niet goed op het scherm verschijnt: klik hier
2 juli 2015
Jaarverslag 2014 deAuteurs
Voorstelling nieuwe Raad van Bestuur deAuteurs
KONINGEN EN KONINGINNEN DER POËZIE/UITREIKING DEAUTEURSPRIJS
1 aug op TAZ

PRINSEN EN PRINSESSEN DER POËZIEi.s.m. Poëziecentrum en deAuteurs
2 t/m 7 aug op TAZ

Maak kennis met Dorien, een nieuw gezicht bij deAuteurs
Dossier: Wie is auteur?
Save the date! Uitreiking Taalunietoneelschrijfprijs: di 8 sep.
Save the date! Franse avond Film Festival Oostende: ma 14 sep.
Hervorming verdelingsschema illustratie & strips
deAuteurs zijn aanwezig op het Festival d'Avignon

>Jaarverslag 2013 deAuteurs

Op de Algemene vergadering van 16 juni stelde deAuteurs haar jaarverslag 2014 voor.
U kunt het jaarverslag downloaden van de site van deAuteurs.

De papieren versie van het jaarverslag kan u tot 31 juli 2015 aanvragen via
auteursdienst@deauteurs.be

>Voorstelling nieuwe Raad van Bestuur deAuteurs

Een van de talrijke agendapunten op de algemene vergadering van 16 juni jongstleden, was de verkiezing van een nieuwe Raad van Bestuur.
Deze elf auteurs werden verkozen (herkozen) voor een periode van vier jaar.
Op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur in september zullen de voorzitter en ondervoorzitters worden verkozen.

Maak kennis met de Raad van Bestuur

>Koningen en Koninginnen der Poëzie/Uitreiking deAuteursprijs
1 aug op TAZ

Op zat 1 aug gaat op TAZ het poëzieluik (i.s.m. Poëziecentrum en deAuteurs) van start met Koningen en Koninginnen der Poëzie (21 u in de Panoramazaal van CC De Grote Post). Curator David Troch vond enkele klinkende namen bereid om langs te komen op de openingsavond van de poëzieweek.

Met gasten als Charles Ducal, Joke van Leeuwen, Hedwig Speliers en Tom Lanoye belooft dit een warme literaire avond te worden!

Aansluitend reikt deAuteurs haar deAuteurs-prijs uit, dit jaar in de categorie literatuur. De drie genomineerden zijn Jeroen Theunissen, Annelies Verbeke en Peter Theunynck. Er kan er helaas maar één winnen, wat evenwel niet wegneemt dat het werk van de drie auteurs hoog geprezen wordt.

Na de uitreiking volgt een receptie.
Schrijf je nu al in voor dit event en woon gratis Koningen en Koninginnen der Poëzie bij.

za 1/8 | 21u cc DGP (Panoramazaal)
90’ + aansluitende receptie

Bekijk het volledige programma van de avond

>Prinsen en Prinsessen der Poëziei.s.m. Poëziecentrum en deAuteurs
2 t/m 7 aug op TAZ

Met Prinsen en Prinsessen der Poëzie verwelkomen TAZ, Poëziecentrum en deAuteurs ook dit jaar weer twaalf dichters jonger dan 40 uit Vlaanderen en Nederland.
Zes avonden (2 tot en met 7 aug) op rij laat David Troch om 21u twee van hen aan het woord in de Panoramazaal.
Het jonge geweld weidt uit over hun drijfveren, verklapt wie hun grote voorbeeld is en leest voor uit eigen werk.
Vrijdag 7 aug brengen schrijvers Roderik Six en Erik Jan Hamers een ode aan twee te vroeg overleden dichters: Thomas Blondeau en Martijn Teerlinck.

zo 2/8 t/m vr 7/8 | 21u cc DGP (Panoramazaal)
60’ | € 8 | add € 9

Bekijk het volledige programma

>Maak kennis met Dorien, een nieuw gezicht bij deAuteurs

Eind vorige maand is Dorien De Loore het team van deAuteurs komen versterken.
Zij staat voortaan in voor Communicatie & events en zorgt ook voor administratieve ondersteuning.

Raadpleeg de pagina met het team van deAuteurs

>Dossier: Wie is Auteur?

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen wie (co)auteur is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Zeker wanneer meerdere personen bijdragen tot de creatie van dat werk. Niet iedereen kan zich zomaar coauteur noemen. Enkel zij die een wezenlijke bijdrage leveren aan het originele werk worden in principe als auteur aangeduid.

Ons dossier Wie is Auteur neemt het (co)auteurschap onder de loep en bekijkt de wettelijke bepalingen i.v.m. titulariteit. Daarna wordt per categorie van werken (audiovisuele, literaire en theaterwerken) nagegaan wie zich auteur kan noemen van een auteursrechtelijk beschermd werk.

Ga naar de download-pagina

>Save the date! Uitreiking Taalunietoneelschrijfprijs: di 8 sep.

De Taalunie Toneelschrijfprijs wordt dit jaar uitgereikt op dinsdag 8 september op het Internationaal Theaterfestival in Amsterdam.

Lees het volledige artikel

>Save the date! Franse avond Film Festival Oostende: ma 14 sep.

Het Filmfestival Oostende werkt dit jaar ook opnieuw samen met het Internationale Filmfestival van de Franstalige Film in Namen (FIFF). FFO vertoont opnieuw Franstalige films van het FIFF.
De Franse avond van het Filmfestival van Oostende vindt plaats op maandag 14 september.
Het FIFF in Namen dat dit jaar loopt van 2 t/m 9 oktober,
zet op zijn beurt Vlaamse filmmakers in de schijnwerper op maandag 6 oktober.

Lees het volledige artikel

>Hervorming verdelingsschema illustratie & strips

deAuteurs bereidt een grondige hervorming van haar verdelingsschema van het kopie- en leenrecht voor, iets wat haar leden rechtstreeks financieel aanbelangt.

In de loop van de zomer wordt gewerkt aan een verdelingsschema voor illustratie & strips. Hiervoor zouden we dan ook graag een beroep willen doen op de kennis en ervaring van onze illustratoren.
Tijdens een informeel gesprek met onze leden wensen we, onder begeleiding van bestuursleden Gerda Dendooven en Carlo van Baelen, de nodige info te verzamelen. Op basis daarvan kan een interne werkgroep nadien alle techniciteiten en concrete parameters verder uitwerken.

Wilt u daar graag bij zijn? Laat het ons dan zeker weten via bcardoen@deauteurs.be.
U bent van harte welkom!


Lees het volledige artikel

>deAuteurs zijn aanwezig op het Festival d'Avignon

deAuteurs zal aanwezig zijn op de 69ste editie van het Festival d'Avignon. Het festival is jaarlijks goed voor ongeveer 300 voorstellingen (35 tot 50 producties) op een 20-tal verschillende locaties. Een belangrijk evenement waar vast wel iets op te steken valt.

Raadpleeg de site van het festival


Verdere info vindt u op onze website www.deauteurs.be.
U kunt ons ook volgen (en liken!) op facebook

Gelieve hier te klikken, indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.