Nyt fra DUN

DUNk12: Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan?

NB! DUNs 12. konference har deadline for tilmelding d. 28. marts 2012.

 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 12 er udkommet...

... med artikler om bl.a. "Brug af vejlederbrev til studerende", "Specialet som glasloft" og "Kortere studietider - krav og konsekvenser". Tidsskriftet er gratis og kræver ikke password at downloade. Spred linket til alle interesserede:
http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/issue/view/696 

 

Ressourcepersoner indenfor universitetspædagogik

DUN har samlet en liste over ressourcepersoner indenfor dansk universitetspæda-gogik, som kan undervise, facilitere og formidle inden for deres fokuspunkter. Listen ligger på både dansk og engelsk. Flere ressourcepersoner som gerne vil kontaktes af uddannelsesinstitutioner, kolleger og presse angående universitets-pædagogiske emner kan tilmelde sig til listen ved at henvende sig til DUNs studentermedhjælper, hvortil det også er muligt at opdatere sine oplysninger.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 9. marts 2012 Dansk Universitetspædagogisk netværk