Nyt fra DUN

DUN-nyt │ Den gode uddannelse & nedlægning af CBS Learning Lab

Den gode uddannelse

Københavns Universitet igangsætter stort projekt i 2010-11 med nye universitetspædagogiske tiltag og uddannelsesforsøg. Udviklingsforsøgene igangsættes lokalt af studerende og undervisere med en god idé, og sponsoreres af rektoratet for KU med 10 mill.kr. KU satser på mange små projekter snarere end få, store.

Læs om projekt Den gode uddannelse på:

http://uddannelsessatsning.ku.dk/

CBS Learning Lab nedlægges

Det sker fra årsskiftet. Du kan læse begrundelsen her:

http://cbsobserver.dk/cbs-learning-lab-nedlagt-fra-aarsskiftet

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 23. november 2010 Dansk Universitetspædagogisk netværk