Facebook icon Twitter icon Forward icon

Wat kan e-learning voor u betekenen?

Leerlingen 'leren denken' is een belangrijke pedagogische opdracht voor de school. Bekijk de e-learning 'De leerkracht hanteert strategieën voor denken en leren' van Cadenza Onderwijsconsult. In de e-learning  krijgt u vier groepen leerstrategieën aangeboden, die de cognitieve (lees‘ denk-’) ontwikkeling van leerlingen bevorderen.

E-learning is een revolutionaire manier van leren en vormt een mooie aanvulling op het bestaande professionaliseringsaanbod. U kunt op elk moment en elke plaats werken aan uw professionalisering, tegen aanzienlijk lagere kosten en met groter gemak dan reguliere bijeenkomsten.

Om u te informeren over de mogelijkheden van e-learning, organiseren Teachers Channel en Cadenza Onderwijsconsult bijeenkomsten e-learning in mei en juni. Tijdens deze praktische middagen laten wij u zien hoe de e-learningcourses van Cadenza Onderwijsconsult naadloos aansluiten op de Vaardigheidsmeter instructiegedrag (VHM). In maximaal twee uur tijd wordt er ingegaan op:

  • E-learning: demonstratie van e-learningcursussen op Teachers Channel;
  • Koppeling VHM: uitleg van de koppeling van e-learning cursussen aan de Vaardigheidsmeter instructiegedrag;

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor een van de bijeenkomsten.

Tweet ButtonFacebook Like Button

De Professionaliseringsbarometer

De AVS heeft onlangs onderzoek gedaan naar professionalisering in het onderwijs. Het onderzoek is een vervolg op een onderzoek uit 2012. De enquête is ingevuld door 646 schoolleiders en 45 bovenschools managers/bestuurders.
Uit het onderzoek is een aantal interessante conclusies naar voren gekomen. Elke twee weken zullen we in deze nieuwsbrief een item uit het onderzoek uitlichten. 

In deze editie: 1.500 scholen hebben nog geen Professionaliseringsbeleid.

Professionalisering van het onderwijs is volgens bestuurders en schooldirecteuren erg belangrijk. Maar tegelijkertijd geeft een groot aantal bovenschools managers (11%) en schooldirecteuren (19%) aan nog geen professionaliseringsbeleid ontwikkeld te hebben.

Dit percentage lijkt niet heel hoog, maar duidt op ongeveer 1.500 scholen in Nederland die nog geen actief beleid hebben om hun leerkrachten verder te professionaliseren. Hieruit kan men afleiden dat een groot aantal onderwijsprofessionals nog niet stelselmatig werkt aan de verdere ontwikkeling binnen het vakgebied. Dit terwijl in de wet BIO wordt verwacht dat zij 10% van hun tijd besteden aan professionalisering met als doel de kwaliteit van het onderwijs en de status van de onderwijzer te verhogen.

Verder lezen? Ga naar de samenvatting van het gehele onderzoek.

Tweet Button

Handelingsgericht werken bij ‘Gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling’

Twee webbased trainingsprogramma’s gebaseerd op de 1-zorgroute.

In het kader van passend onderwijs zijn er door LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg, de samenwerkende opleidingen Master Special Educational Needs van Fontys, Seminarium voor Orthopedagogiek/HU en Windesheim) twee webbased trainingsprogramma’s ontwikkeld.

Deze programma’s trainen leraren in het handelingsgericht omgaan met verschillen bij hun leerlingen in sociaal gedrag en in de onderliggende sociale en emotionele competentieontwikkeling. Het handelingsgericht werken moet op het terrein van gedrag namelijk op een wat andere manier worden uitgewerkt dan bij het onderwijs in rekenen, spelling of lezen.

Lees hier verder.

Tweet Button

Professionaliseringsagenda

Cadenza Onderwijsconsult en Teachers Channel
Bijeenkomst e-learning
E-learning is een revolutionaire manier van leren. Leer op de bijeenkomst wat dit voor u kan betekenen.
Datum: 13, 21, 28 mei en 4, 10, 17, 26 juni

HU - Seminarium voor Orhtopedagogiek
Informatiebijeenkomst SVIB
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie over de practitioner en mastercourses SVIB en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Datum: 13 mei en 24 juni, 2014 

APS
Doorstroom Aanpakken
Tijdens deze conferentie wordt er kennisgemaakt met een breed scala aan mogelijkheden om de opbrengsten op uw school onder de loep te nemen en hier aan te werken.
Datum: 15 mei, 2014

Partners

HCO
Workshop Sensomotorische problematiek
Weet hoe de normale ontwikkeling van sensorische informatieverwerking van kinderen verloopt, wat er eventueel mis kan gaan en wat u eraan kan doen.
Datum: 21 mei, 2014 

HCO
Webinar: Een overzicht van de bevindingen van John Hattie
John Hattie is een onderwijswetenschapper, verbonden aan het Melbourne Education Research Institute en de Universiteit van Melbourne.
Datum: 22 mei, 2014

APS
Voor wie de diepte niet schuwt
PRI (Past Reality Integretion) geeft u een bril waarmee u naar leerlingen kunt kijken en meer begrip en empathie kunt ontwikkelen voor hun gedrag.
Datum: 28 mei, 2014

Blog: Verantwoordelijkheid

Ankie Cuijpers is docent Duitse Taal en Letterkunde en mentor van vwo-6.

Als docent draag je verantwoordelijkheid voor wat je doet in je les en hoe je dat doet. Als docent Duits heb ik een prachtig vak om de verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld ons milieu ook over te dragen op mijn leerlingen.

Onlangs kwam er een tweet voorbij met een verwijzing naar een video over het negatieve effect van de mens op de natuur. Niets weerhoudt mij om daar in de les iets mee te doen. Ik ben geen slaaf van het boek en met een beetje creativiteit had ik al snel een Duitse les ontworpen.

De video gebruikte ik als introductie, want het was een tekenfilm zonder gesproken tekst. De Duitse jeugdzenders Kiraka en Tivi leveren met het zoekwoord ‘Umwelt’ meteen datgene wat ik zoek. Een wikiwijsarrangement maken lukt iedereen. Heel handig daarbij is de vraagoptie. Binnen tien minuten had ik de teksten en de video’s verwerkt en het invoegen van korte opdrachten is eenvoudig. 

De les is bestemd voor de derde klas havo/vwo. Een dergelijke les voorbereiden kost meer tijd dan een les uit het boek behandelen, maar ik voel mij nu wel meer professional. Ik gebruik mijn autonomie en creativiteit, laat mij inspireren en deel via wikiwijs.

Tweet ButtonFacebook Like Button

Agenda ---------------------------------

15 mei, 2014, Tiel
Kennismaken met Beeldbegeleiding in het onderwijs

20 mei, 2014, Olst
Informatieve lezing over Hooggevoeligheid

22 mei, Amersfoort
Training ‘Het voeren van gesprekken met studenten rondom de studie- en loopbaanbegeleiding’

---------------------------------------------

26 mei, 2014, Amsterdam
Jongens op school 

2 juni, 2014, Arnhem
2e International Lean Six Sigma Conference for Higher Education

4 juni, 2014, Den Haag
Onderzoeksconferentie' Weten wat werkt met ict in het onderwijs'