U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Augustus 2015

Landelijke Dag VMDB "Waar knap je van op?"

Wil je weten wat er voor alternatieven zijn voor pillen en praten, ga dan naar de Landelijke Dag op 19 september a.s. in Utrecht. Zie voor het uitgebreide programma: vmdb.nl.

Ggz-pilot ervaringsdeskundigen en politie succesvol

Een project waarbinnen ervaringsdeskundigen voorlichting geven bij verschillende politiekorpsen door het hele land is goed beoordeeld. Dit project van Stichting Focus vond plaats in het kader van een landelijk antistigma project en is gefinancierd door de stichting Samen Sterk Zonder Stigma. focuszwolle.nl

Festival "Te Gek!?" op 20 september

Bij Fort Vechten is op de dag van de aankomst van de Socialrun (zondag 20 september) het ‘Te gek!? festival’. Er is naast muziek, een drankje, eten en gezelligheid ook een inhoudelijk programma voor jong en oud. Het festival is gratis; inschrijven is verplicht. Zie voor meer informatie: Samen Sterk zonder Stigma.

Nieuwe website met ervaringsverhalen

Op de website vraagsturingindezorg.nl zijn ervaringsverhalen verzameld rond de thema's herstel, passende zorg en de rol van de familie. De verhalen zijn thematisch gerangschkt en bevatten soms ook praktische tips.

Boek "Haperende Hersenen" van Iris Sommer

Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Ze zorgen dat we kunnen bewegen en waarnemen, ze zijn verantwoordelijk voor ons denkvermogen, gevoel voor humor, inlevingsvermogen, onze veerkracht, sociale vaardigheden en nog veel meer. Als er iets in onze hersenen verandert, veranderen wij zelf. Dat maakt hersenaandoeningen zo ingrijpend. Vrijwel iedereen krijgt in zijn leven te maken met een of andere hersenaandoening: zelf, of in de naaste omgeving. Toch is er bij de meeste mensen maar weinig over bekend. In dit boek geeft Iris Sommer mensen met verschillende aandoeningen een gezicht en een stem. Aan de hand van hun ervaringen worden ontstaan, verschijnselen, diagnostiek en behandeling toegelicht. www.uitgeverijbalans.nl

Student met autisme maakt communicatie-app

Jeroen de Busser, student ICT, maakte de Emergency Chat app, een communicatie-app zodat autistische mensen, mensen met een posttraumatische stressstoornis en anderen door deze app geholpen kunnen worden tijdens bijvoorbeeld een paniekaanval. Tijdens een paniekaanval kunnen autistische mensen soms niet meer praten. Ook lichamelijk contact en geluid wordt al gauw te veel, dus communiceren is nauwelijks mogelijk. Hoe goed je ook probeert te helpen, met een paniekaanval is het vrijwel onmogelijk om het slachtoffer te geven wat hij wil. Op een telefoon typen kan echter wel. www.ggznieuws.nl

70% GGZ-patienten stopt na ontslag met medicatie

Ongeveer 70% van de patiënten is 3 maanden na ontslag uit een psychiatrische instelling met 1 of meerdere medicijnen gestopt. En 40% van hen stopt met chronische medicatie. Zo blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Het grote aantal medicatiestoppers is volgens de onderzoekers deels te wijten aan het aandeel ‘zo-nodig-medicatie’, waar mensen in stabiele fases mee stoppen. Daarnaast spelen therapietrouw, medicatievoorraad en communicatieproblemen tussen patiënt en zorgverleners een rol. www.ggznieuws.nl

Boek "Manisch" van Darian Leader

Aan het begin van de twintigste eeuw leed naar schatting 1 procent van de mensen aan manische depressiviteit. Honderd jaar later bestaat de term niet meer – er wordt nu een containerbegrip gebruikt, ‘bipolaire stoornis’, waaraan zo’n 13 procent van de wereldbevolking zou lijden. Hoe is die explosie van bipolariteit te verklaren? www.debezigebij.nl

Stress saboteert zelfbeheersing in brein

In stressvolle situaties wordt ons brein sterk aangespoord kortetermijngewin te verkiezen boven langetermijndoelen, volgens een nieuw onderzoek. Deze ontdekking van wetenschappers van de universiteit van Zürich is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Neuron. www.ggznieuws.nl

Positief denken?

Is iemand van nature optimistisch of pessismistisch ingesteld? En kan dat verder niet veranderd worden? Nee! In het engelstalige bphope een artikel waarin wordt betoogd dat negatieve attitudes kunnen worden omgebogen.

20-jarig jubileum Ups & Downs

Onze Belgische zustervereniging viert haar 20-jarig bestaan. Op zaterdag 10 oktober hebben zij een forum in het teken van ‘veerkracht en herstel’. Meer informatie over het formum en mogelijkheden tot deelname: www.upsendowns.be

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter