Ingen billeder? Web-version

 

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • En god, men nok død idé

  • Tilmelding til ICED 2016 er åben

  • Møde i UNIEN

  • Invitation: Professor Catherine Manathunga gæster RUC

  • Call for Papers: International Journal for Academic Development

  • DUT 21 er udkommet

 
 
 

En god, men nok død idé

Af Eva Bendix Petersen, medlem af DUNs bestyrelse

I 2016 lancerede den universitetspædagogiske enhed på Roskilde Universitet et nyt tiltag, som vi kalder ’pædagogiske torsdage’.  Hver sidste torsdag i måneden fra 14-15.30 sætter vi et universitetspædagogisk emne på programmet, og alle er velkomne. Vi har valgt et centralt beliggende lokale, og da vores universitet som bekendt ikke er så stort, skulle afstand ikke være et problem. Meningen med de pædagogiske torsdage er at samle op på emner, som universitetets ansatte identificerer som vigtige. Hensigten er også at skabe et rum for samtaler og refleksioner omkring undervisning på tværs af institutter og lokalmiljøer; ja, at bidrage til en fælles kultur.  F.eks. blev vi spurgt, hvor kønsdimensionen i undervisningen blev af på vores kurser, og vi var såre enige i, at dette er en vigtig dimension. Vi organiserede derfor en pædagogisk torsdag om dette i samarbejde med dem, som efterspurgte det, velvidende at det kun er en start. Vi har også afholdt en paneldebat, en tips & tricks-session omkring brug af nye former for IT, en workshop om, hvordan konflikter i gruppearbejdet kan vendes til læring, mv. Fra vores synpunkt har tiltaget været en succes. Gode og relevante emner har skabt bottom-up samt gode samarbejder med gode og engagerede undervisere på universitetet.

Problemet? You guessed it! Der kommer meget få til arrangementerne (2-7 deltagere). Vi har disputeret vores annonceringsstrategier, har lavet postkort og plakater, sendt utallige e-mails ud, skrevet i nyhedsbreve, prikket folk på skuldrene – alt sammen uden mærkbar effekt. Når vi spørger undervisere, som vi støder ind i, hvorfor de ikke deltager, er svaret: ’det ser super-spændende ud, men jeg har ikke tid’. Vi havde aldrig forventet, at samtlige af RUCs cirka 700 undervisere ville stimle sammen til pædagogisk torsdag, men vi havde nok håbet på blot 1-2 % deltagelse. Nu overvejer vi at lukke initiativet. Det er ærgerligt, synes vi, men det stiller også nogle spørgsmål, som måske er relevante for andre end os: Hvad skal der til? Er det kun muligt at engagere underviserne eller lokalmiljøerne helt snævert omkring deres egne udfordringer, hvad der selvfølgelig også skal til, eller er der måder, hvorpå man kan skabe pædagogiske mødesteder på tværs af stillingskategorier og fagskel? Hvad skal vi stille op med de reelle barrierer for deltagelse, som findes, og som gør det så vanskeligt at skabe og udvikle fællesskaber?

 
 
 

Tilmelding til ICED 2016 er åben

Hvor: Cape Town, Sydafrika
Hvornår: 23.-25. november
Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2016

Husk at tilmelde dig årets ICED-konference inden udgangen af oktober. Konferencen har temaet "Ethics, Care and Quality in Educational Development", og inden de officielle konferencedage er der d. 22. november pre-conference workshops under samme tema. Konferencens keynotes er Joan Tronto, Achille Mbembe, Michalinos Zembylas og Denise Wood.

 
 
 

Møde i UNIEN:

Hvad har vi som I&E-undervisere brug for at kunne som undervisere, og hvordan gør vi hinanden bedre? 

Hvor: Auditorium 1, Frue Plads, Københavns Universitet
Hvornår: 12. oktober kl. 9-17

DUNs Special Interest Group (SIG) UNIEN samles i næste uge om tre inspirationsoplæg og efterfølgende udviklingsworkshop under temaet "Hvad har vi som I&E-undervisere brug for at kunne som undervisere, og hvordan gør vi hinanden bedre?". Efter det faglige arrangement er der mulighed for at netværke og deltage i den fælles middag. 

 
 
 

Invitation: Professor Catherine Manathunga gæster RUC

Hvor: Roskilde Universitet, lokale 27.1-89
Hvornår: 11. november kl. 9:30-12.00
Tilmeldingsfrist: 7. november 

Professor Catherine Manathunga fra Victoria University i Australien gæster RUC ved et åbent seminar om ph.d.-uddannelse og -vejledning i november. Manathunga er internationalt anerkendt inden for dette forskningsområde og inden for studier af højere uddannelse generelt. Hun har senest udgivet bogen Intercultural Postgraduate Supervision: Reimagining time, place and knowledge (2014, Routledge). Manathunga vil først holde en forelæsning, og efterfølgende vil der være god tid til diskussion.

 
 
 

Call for Papers: International Journal for Academic Development

Deadline for indsendelse: 16. januar 2017

Tidsskriftet International Journal for Academic Development (IJAD) indkalder bidrag til en særudgave, som skal udkomme i begyndelsen af 2018. Særudgaven har temaet "Academic Development Towards High-Impact Undergraduate Research and Inquiry". Udgaven har til formål at fungere som en central ressource for undervisningsudviklere, som vil understøtte mentorer og vejledere inden for undergraduate research.

 
 
 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er udkommet

I denne uge udkom DUT 21 med titlen Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning - deltagerprojekter og underviserperspektiver. Dette nummer af DUT indeholder imponerende 20 artikler og 2 anmeldelser. Rigtig god læselyst!