Nyt fra DUN

5 nyoprettede professorater  med universitetspædagogik som "særlig opgave"

Institut for Naturfagenes Didaktik, NAT, KU, har udnævnt 5 professorer MSO, og de holder alle oplæg om deres kommende projekter på en tiltrædelseskonference fredag d. 14. september. Læs mere på http://www.dun-net.dk/nyheder/2012/tiltraedelseskonference-for-fem-professorer-med-saerlige-opgaver-indenfor-udvikling-af-uddannelse-og-undervisning

Udnævnelsen af de 5 MSO-professorater på det universitetspædagogiske område - de første i Danmark - viser en intention om at løfte uddannelsesudvikling. Dansk Universitetspædagogisk Netværk råber hurra og siger tillykke til NAT, KU.
 

University Teaching in Focus - a learning-centred approach

(2012, ed. Lynne Hunt & Denise Chalmers), Australian Council for Educational Research (ACER) Bestil fra http://shop.acer.edu.au, pris 60 AUD. En ny, fremragende grundbog i universitetspædagogik, med kapitler fra verdens mest kendte på deres områder om bl.a. forskningsbaseret undervisning, kursus- og lektionsplanlægning, generelle studiefærdigheder, fagdidaktik på universitetsniveau  o.m.a.

 

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift

DUT13, som denne gang handler om temaet "Studiemiljø", er lige på trapperne, så hold øje med din mailboks. 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 31. august 2012 Dansk Universitetspædagogisk netværk