Ingen billeder? Web-version
   
 

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • 292 dage til næste fest
  • Ny EU-rapport om gennemførelse og frafald
  • Husk: Indsend abstracts til DUN Konferencen 2016 senest 21. januar
  • PACE® Workshop: Stadig få ledige pladser
  • Seminar om "Students as Partners" i Ontario, Canada
  • Tidsskriftet "Teaching and Learning Inquiry" er nu online
  • Vil du på DUNs liste over ressourcepersoner?
 
 
 
 

292 dage til næste fest

Af Christina Juul Jensen, bestyrelsesmedlem i DUN

Vidste du, at der i læsende stund blot er 292 dage til den næste  Internationale Underviserens Dag? Ventetiden kan også opgøres i arbejdsdage – så skal du blot vente ca. 130 dage. Hvis du gør det op i arbejdstimer, så efterlader det dig med ca. 5400 timer til, at du skal fejre en kollega, måske selv skal fejres, eller vi skal fejre hinanden! Og hvordan kan vi fejre hinanden? - Gennem eksperimenter fandt Robert Rosenthal, at jo større tro på og positive forventninger man tillægger personer, desto bedre fungerer de. Vi kender formentlig således alle selv fornemmelsen af at blive bedre, mere effektive eller kreative, når vi mødes med anerkendelse og tillid – dette er Rosenthaleffekten i praksis. Du har nu 292 dage til at finde ud af, hvordan du vil fejre en kollega. Du har også en livstid foran dig til at italesætte dine positive forventninger til dine kollegaer, dine studerende og dine undervisere. Engagerer vi en hel universitetsverden i at skabe positive forventninger til sig selv, hinanden og fremtiden, så udløser vi måske kræfter, som i sig selv skaber positive forandringer.  

 
 
 
 
 

Ny EU-rapport om gennemførelse og frafald

Som et led i EUs 2020-strategi på uddannelsesområdet har EU-kommissionen fået udarbejdet et studie, der undersøger, hvordan EU-landene sikrer gennemførelsen på de videregående uddannelser. Studiet viser, at studiesucces måles forskelligt på tværs af Europa, og at de politiske beslutningstagere på nationalt og institutionelt plan anvender forskellige foranstaltninger til at forbedre gennemførelsen og reducere frafaldet på de videregående uddannelser. Studiet indikerer samtidig, at de EU-lande, der har eksplicitte målsætninger og politikker på området, også har størst succes med at reducere frafaldet og øge gennemførelsen.

 
 
 
 
 
 

Husk: Indsend abstracts til
DUN Konferencen 2016 senest 21. januar
 

Fristen for at indsende abstracts til DUN Konferencen 2016 på Nyborg Strand nærmer sig. Læs alt om tema, præsentationsformater og procedure for indsendelse og tilmelding på DUNs hjemmeside.

 
 
 
 
 
 

PACE® Workshop: Stadig få ledige pladser

Tid og sted: 25. februar på Hermans, Tivoli Friheden, Aarhus
Tilmeldingsfrist: 9. februar

Det internationale forskningsprojekt PACE® inviterer undervisere og praktikere fra de videregående uddannelser til en konference- og workshopdag, hvor forskere, undervisere og praktikere inden for entreprenørskabsuddannelse mødes for at arbejde med det undervisningsforløb og den undervisningspraksis, der er opbygget i forbindelse med PACE®. Det er gratis at deltage, og der er stadig ledige pladser til workshopdagen.

 
 
 
 

Seminar om "Students as Partners"

Tid og sted: 2.-5. maj 2016 i McMaster Innovation Park, Canada
Tilmeldingsfrist: 12. februar

The McMaster Institute for Innovation & Excellence in Teaching & Learning (MIIETL) inviterer til seminar med to på hinanden følgende to-dagsworkshops om studerende som partnere i undervisningen på videregående uddannelser. Seminaret er et led i MIIETLs arbejde med at forbedre undervisning og læring ved at samarbejde med og støtte folk fra undervisningsmiljøet med denne interesse. 

 
 
 
 
 
 

"Teaching and Learning Inquiry" er online 

1. januar 2016 åbnede tidsskriftet, som udgives af International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, på sin nye online-platform. Alle tidligere publicerede udgaver af tidsskriftet ligger her frit tilgængeligt. Tidsskriftet udkommer to gange årligt og modtager nu også bidrag gennem denne platform.

 
 
 
 
 

Vil du på DUNs liste over ressourcepersoner?

På DUNs hjemmeside kan du blive oprettet som konsulent, hvis du har ekspertise inden for et eller flere universitetspædagogiske områder og gerne vil dele din viden med andre. Formålet med at samle konsulenter på listen er, at DUNs medlemmer og andre interesserede let kan finde frem til og kontakte den person, der ved meget om et specifikt universitetspædagogisk emne. Hvis du vil på listen over konsulenter, kan du nu nemt selv oprette dig som konsulent ved at udfylde formularen på DUNs hjemmeside.