Nyt fra DUN

OVERSKRIFTER I NYHEDSBREVET

Danske lærebøger  vigtige for universiteterne  ●●●  "Læringsorienterede kursusdesign" af Signe Skov  ●●●  DUN på  Twitter  ●●●  DUN Konferencen 2015  ●●● Konference: Exploring Teaching for Active Learning in Engineering Education (ETALEE)

________________________________________________________

Danske lærebøger vigtige for universiteterne

Danske lærebøger har høj faglig kvalitet og er gode til at formidle om danske forhold. Det er bl.a. derfor, at de bruges i de fleste fag på universitetsuddannelserne. Alligevel er der færre undervisere, som skriver lærebøger i dag end tidligere. 

Det viser en undersøgelse, som Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført blandt studielederne på landets otte universiteter. 

Læs mere om undersøgelsen her

____________________________________________________________________________

PUBLIKATION

"Læringsorienterede kursusdesign" af Signe Skov

Læringsorienterede kursusdesign

Ph.d.-studerende Signe Skov er netop udkommet med bogen “Læringsorienterede kursusdesign”, som er målrettet undervisere, studieledere og uddannelsesledere ved landets universiteter. Håndbogen giver tips og gode råd til formulering af læringsmål og til valg af relevante undervisnings- og eksamensformer på en måde, så der skabes konstruktiv sammenhæng mellem kvalifikationsrammens slutmål, de enkelte uddannelsers kompetenceprofiler, konkrete uddannelseselementers læringsmål, undervisningsformer og eksamensformer.

Læs mere her

___________________________________________________________________________

DUN på Twitter

DUN har fået en twitterprofil, hvor vi tweeter om alle de ting, der rører sig i vores pædagogiske netværk. Formålet er at øge kendskabet til DUN og styrke netværket. Lige nu kan du bl.a. læse en masse spændende tweets fra den netop afholdte DUN Konference.

Følg DUN på Twitter og retweet gerne!

Twitter DUN_Netvaerk

____________________________________________________________________________

ARRANGEMENT

DUN Konferencen 2015

Mange tak for en veloverstået konference med rekordmange deltagere og tak til afgående formand Hanne Leth Andersen, der her ses få et velfortjent bifald samt blomster.

DUNK15

Den nye formand blev Lars Ulriksen, og vi ser frem til de kommende år med ham ved roret.

Læs mere om, hvordan det gik til konferencen her

 

Konference: Exploring Teaching for Active Learning in Engineering Education (ETALEE) 

Den 11. – 12. november 2015

DTU Skylab, København

IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk (IUPN) afholder konferencen ETALEE på DTU. Den vil omhandle undervisningsmetoder som motiverer, aktiverer og engagerer de studerende. Konferencen vil bestå af både aktive key-notes, Hands-on, Explore og Poster sessions samt sociale arrangementer.
Konferencen henvender sig til undervisere og studieledere på ingeniøruddannelser fra Danmark og udlandet og vil foregå på engelsk.
Der opfordres til, at deltagerne medbringer gode eksempler på aktiv læring fra deres undervisning.

Deadline for tilmelding: 23. oktober 2015

Info og tilmelding

____________________________________________________________________________

FÅ DINE NYHEDER UD TIL MERE END 1000 MEDLEMMER I DUN

Brug DUN’s nyhedsbrev til at dele relevante nyheder og arrangementer med dine DUN-kolleger

Hvad sker der lige nu i dit pædagogiske center? Er der nyt fra din netværksgruppe? Er der et universitetspædagogisk arrangement, du gerne vil fortælle DUN-medlemmerne om? Har du fundet en interessant artikel eller udsendelse, der er et must for andre DUN-medlemmer? Hvad er der af nyheder på dit universitet?

Det eneste, du skal gøre, er at sende en mail med indholdet til dun@dun-net.dk

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 22. april 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk