Nyt fra DUN

DUN Konference 2014:

Masseuniversitetets udfordringer: Dilemmaer og visioner i den danske universitetspædagogik

Temaet på årets konference er de udfordringer, dilemmaer og visioner, universitetspædagogikken står overfor, når uddannelserne er udsat for modsatrettede krav og udfordringer fra forskellige sider. Konferencen finder sted d. 5.-6. maj i Svendborg. Sidste frist for tilmelding er d. 5. marts.

Læs mere 

 

Nyhed:

DUN sekretariat til fælles udvikling

DUN har fået et halvtids-sekretariat! Det betyder, at der nu er mere support til universitetspædagogiske aktiviteter under DUN. Så hvis du fx har lyst til at lave et universitetspædagogisk arrangement på dit universitet og lade det være åbent for DUN-medlemmer, har lyst til at oprette en netværksgruppe under DUN eller har lyst til at få universitetspædagogisk materiale på DUNs hjemmeside www.dun-net.dk , så kontakt Dianna Astrup Simmelsgaard på dun@sdu.dk, tlf. 6550 2284.

DUNs sekretariat er placeret på SDU i enheden Kompetence- og organisationsudvikling og er foreløbig en realitet for hele 2014. Enheden løser i forvejen opgaver for Danske Universiteter (AEU) og har stor erfaring med arrangementer på tværs af universitetssektoren med opgaver som:

  • Udvikle og facilitere kurser og seminarer
  • Støtte netværksgrupper
  • Udvikle hjemmeside
  • Svare på deltagerhenvendelser
  • Booke konferencer
  • Udarbejde kursusmateriale
  • Opkræve deltagerbetalinger
  • Udarbejde regnskab

Målet med denne administrative forstærkelse af DUN er at kunne opbygge en tydeligere organisation, der fremmer viden og kompetence inden for universitetsundervisning og kvalitet i uddannelserne på tværs af de danske universiteter. DUN vil gerne støtte netværk og samle undervisere og universitetspædagoger til videndeling, erfaringsudveksling og idé-udvikling ved at arrangere seminarer, kurser og netværksmøder indenfor centrale universitetspædagogiske områder. På den måde kan universiteternes arbejde med kvalitet tydeliggøres i forhold til de eksterne kvalitetssikringsorganer (EVA, Akkrediteringsinstitutionen).

 

Nyt netværk: UNIEN

Universiteternes Innovations- og Entreprenørskabspædagogiske Netværk

UNIEN er en særlig interessegruppe under DUN, som beskæftiger sig med innovation og entreprenørskab i universitetsuddannelser. Netværket har særligt fokus på de pædagogiske og didaktiske dimensioner i arbejdet med innovation og entreprenørskab.

Læs mere

 

Temadag:

Sociale medier i akademisk praksis

Hvordan bruger forskere og undervisere sociale medier i deres akademiske arbejde? Det spørgsmål bliver sammen med flere andre diskuteret på en temadag om sociale medier i akademisk praksis. Her vil keynote, Martin Weller, bl.a. tale om mere åbenhed i uddannelse, forskningsprocesser og publicering. Temadagen finder sted i Aarhus d. 11. marts. Sidste frist for tilmelding er d. 20. februar.

Læs mere

 

CfP DUT 17:

Undervisningsevaluering - dilemmaet mellem kontrol og udvikling

Temaet for DUT 17 omhandler de udfordringer, der knytter sig til sikring af kvaliteten af de videregående uddannelser og spændingsfeltet mellem den udviklingsorienterede versus den kontrolorienterede evaluering.

Læs den fulde CfP

 

 

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 3. februar 2014 Dansk Universitetspædagogisk Netværk