Nyt fra DUN

OVERSKRIFTER I NYHEDSBREVET 

Artikel i MONA: "Hvad sker der med vore uddannelser?"   ●●● Analyse i Politikken"Færre danske lærebøger på danske universiteter"

________________________________________________________________________

ARTIKEL i

mona Matematik- og Naturfagsdidaktik

"Hvad sker der med vores uddannelser? - Læringsmæssige konsekvenser af karakterer"

Tekstforfattere: Lars Ulriksen, ny formand for DUN, og Hanne Leth Andersen, netop aftrådt formand for DUN

I denne artikel analyserer vi effekterne af karakterer og karaktergennemsnit som optagelseskrav til de gymnasiale og de videregående uddannelser. Karakterniveauet kan bruges til at forudsige succes i det videre uddannelsesforløb, men frafald, gennemførelse og anvendelse af uddannelse handler også om meget andet, herunder social og kulturel integration på uddannelsen. Hertil kommer at en stigende fokusering på karakterer viser sig at have omfattende læringsmæssige konsekvenser. Målet med artiklen er at undersøge om en tilsyneladende simpel og tilforladelig indikator som karakterer som optagelseskrav er med til at ændre grundlæggende på det danske uddannelsessystem og vores tilgang til undervisning og læring.

Læs mere

________________________________________________________________________

ANALYSE i

politikken 

"Færre danske lærebøger på danske universiteter"

Tekstforfatter: Lotte Rienecker, medlem af DUNs bestyrelse

Bragt i Politikken den 13. juni 2015

Lærebogen og danske underviseres mulighed for at skrive lærebøger bliver i disse år trængt fra mange sider, især fra krav om forskningspublicering og om internationalisering. 

Der bruges, skrives – og sælges - færre lærebøger til danske universitetsstudier af danske universitetsundervisere. Det peger udgiverne af lærebøger til de videregående uddannelser på, og deres observationer støttes i en ny undersøgelse blandt landets studieledere om deres opfattelse af den danske lærebog på universiteterne, nu og i fremtiden.

Læs mere 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk, DUN, (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1200 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af medlemsinstitutionerne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, DUT, videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- Den årlige DUN Konference
- Universitetspædagogiske netværk om undervisning, vejledning m.m.

Nyheder og spørgsmål vedrørende DUN, aktiviteter mm. kan sendes til DUN-sekretariatet, dun@dun-net.dk.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse dun@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 25. juni 2015 Dansk Universitetspædagogisk Netværk