U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: juni 2013

Impressie Landelijke Dag VMBD

Voor wie enkele impressiefoto's van de landelijke dag van 15 juni j.l. wil bekijken of de presentatie over vakantie van Elise Knoppert of dubbele diagnose van Arnold Scholten wil nalezen, klik hier: www.vmdb.nl

De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie

Psychiatrische ziekten veroorzaken veel leed, niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor hun naasten. Wij vinden het zeer belangrijk om bij te dragen aan het helpen vinden van de oorzaken van deze hersenziekten, zodat betere behandelingen ontwikkeld kunnen worden. Het menselijk brein is zo complex dat je dat niet in diermodellen of in reageerbuizen na kunt bootsen. De beschikking over menselijk hersenweefsel voor onderzoek is dus essentieel. Het is onze missie om hersenonderzoek in de psychiatrie te faciliteren en om ontdekkingen van onderliggende neurobiologische oorzaken te versnellen.
Op 24 oktober vieren we de start van de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy)  met een symposium genaamd ‘De Psychiatrie Ontleed(t)’ in de Rode Hoed in Amsterdam. Voor meer informatie over NHB-Psy, het symposium en hersendonatie: www.nhb-psy.nl.

Bipolar Genetics zoekt deelnemers onderzoek

Aan het UMC Utrecht vindt een onderzoek plaats naar de erfelijkheid van de bipolaire stoornis. Voor dit onderzoek worden nog steeds deelnemers gezocht. In een kort filmpje legt onderzoeker Marco Boks uit waar het onderzoek over gaat en wat er van de deelnemers wordt verwacht. VMDB bestuurslid Saskia vertelt over haar ervaringen als deelnemer aan dit onderzoek en waarom ze mee heeft gedaan.

Om het filmpje te bekijken en voor meer informatie: www.bipolargenetics.nl

Brochure ‘Antipsychotica – zo blijf je ze de baas’

Meer dan de helft van de mensen die antipsychotica slikt heeft daar problemen mee. Dit kan ernstige gevolgen hebben en leiden tot een nieuwe psychose. Daarom hebben het Landelijk Platform GGz en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik de brochure 'Antipsychotica - zo blijf je ze de baas' uitgebracht. Met praktische tips, adviezen en handige checklists. Zie: www.platformggz.nl

Obama: haal psychiatrische ziektes uit de schaduw

Op 3 juni j.l. sprak President Obama  in het Witte Huis op een conferentie over psychiatrische ziektes. Hij zei dat “teveel Amerikanen die worstelen met psychische aandoeningen zijn nog steeds in stilte  lijden, in plaats van van hulp te zoeken .” Verder bevordert hij de geestelijke gezondheidszorg  in het nieuwe zorgstelsel, speciaal gericht op getraumatiseerde oorlogsveteranen. www.ggznieuws.nl

Een Amerikaans ervaringsverhaal

In een artikel voor New York Times Magazine beschrijft Linda Logan hoe ze door haar manisch-depressieve stoornis haar zelfbewustzijn en persoonlijkheid kwijtraakte en weer terugvond. Lees dit bijzondere ervaringsverhaal (in het Engels): www.nytimes.com

Boek met inzichten over angst en moed

De Amerikaanse psychiater Gordon Livingston biedt de lezers van zijn nieuwe boek ‘Leren te leven’ dertig inzichten over angst en moed. Volgens de auteur hét centrale thema van deze tijd. In dit boek onderzoekt Livingston de cruciale vraag hoe mensen met angst om gaan. Zowel op het persoonlijke niveau als dat op de samenleving. www.ggznieuws.nl

Enquête ervaring medicijnverstrekking

Patiëntenfederatie NPCF wil meer weten over uw ervaringen met medicijnen. Het gaat hierbij om uw ervaringen van de afgelopen twee jaar. Welke informatie krijgt u bij de apotheek? Wat zijn uw ervaringen met het voorkeursbeleid? Weet u iets over de afspraken tussen uw zorgverzekeraar en uw apotheek? En wordt u betrokken bij uw medicatieoverzicht? Deze en andere vragen komen in de vragenlijst aan bod. www.npcf.nl

Platform GGz: bezuinig zonder dat patiënt het merkt

Eind mei presenteerde het Landelijk Platform GGz haar rapport “Verbeter Zorgsysteem en realiseer bezuinigingen” aan minister Schippers.  Er staan verschillende opties in om bezuinigingen
in het zorgsysteem te realiseren. Volgens het Platform kan het niet zo zijn dat de rekening van de bezuinigingen opnieuw bij de patiënt wordt gelegd. Ook de resultaten van de meldactie "voorkom ondoordachte bezuiningen"  onder patiënten zijn meegegnomen. www.platformggz.nl

Zorgzine "Klachten over de zorg"

Wat kunt u doen als u ontevreden bent over de zorg? Deze Zorgzine (een uitgave van de Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie) wijst u de weg en geeft verbeterpunten in de klachtroute aan. zorgzine.npcf.nl

Uitvoering dwangmaatregelen schiet te kort

Uit het panelonderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat de meerderheid van de mensen met langdurige en ernstige psychische problemen ontevreden is over het contact met de hulpverlener tijdens een periode van dwang. Ook wordt er te weinig rekening gehouden met wensen en behoeften van patiënten. www.ggznieuws.nl

Keurmerk TOPGGz Zorgprogramma Lentis

Het Zorgprogramma Psychosen Hereweg Groningen van Lentis heeft als derde afdeling voor psychosenzorg in Nederland het keurmerk TOPGGz gekregen. Dit landelijke keurmerk wordt toegekend aan ggz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en vernieuwende patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke landelijke commissie. www.ggznieuws.nl

VMDB en social media

Wist je dat de VMDB ook op Facebook is te vinden?

En dat je de VMDB kunt volgen op Twitter?