U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: Mei 2015

Jim van Os op Landelijk Dag VMDB (20 juni)

Op 20 juni is het thema van de landelijk dag vroege psychose. Een van de sprekers is de bekende psychiater Jim van Os. De titel van zijn lezing is ‘Behandeling van symptomen is niet genoeg!’  Hoewel behandeling van symptomen zeer belangrijk blijft, is gaandeweg het besef gerezen dat er veel meer nodig is dan aandacht voor symptomen. Psychische klachten treffen vaak jonge mensen en interfereren met opleiding, werk en relaties - hoe kan de GGz hulp bieden die aansluit bij deze zorgbehoeften? En hoe kunnen we iets doen aan het patroon van negatieve verwachtingen waar mensen met manisch-depressiviteit tegenop lopen als ze actief willen zijn in de samenleving?  Voor meer informatie over het programma: vmdb.nl

Bijeenkomst Betrokkenen Regio Drenthe

Ben jij partner, ouder, kind, familielid of vriend van iemand met een bipolaire (of manisch-depressieve) aandoening? Dan komt er veel op je af. Laten we eens bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. En om te zien of er animo is vaker bij elkaar te komen.
Op maandag 22 juni 2015 is er om 19.30 uur een startbijeenkomst,
in de Bibliotheek van Hoogeveen, Willemskade 27. Zie: vmdb.nl.

Boek met wandelingen "Te gek om los te lopen"

In vroeger tijden werd de psychiatrie verstopt in afgelegen gebieden van Nederland om de gekte te verbergen en de maatschappij te beschermen. De tijden zijn veranderd, de psychiatrie is naar de maatschappij gehaald. Maar de oude inrichtingen liggen nog op die verstopte plekken. Eenieder uit de streek kent de namen wel van bijvoorbeeld Wolfheze, Vught, Den Dolder of Santpoort. Naar de gebouwen van weleer wordt nu met andere ogen gekeken; het zijn brokjes cultuurhistorie midden in de natuur, die het waard zijn om te bezoeken en te ontdekken. www.gegarandeerdonregelmatig.nl

Partners gezocht van vrouwen met een bipolaire stoornis, die zwanger zijn of recent zijn bevallen

Wij willen onderzoeken wat de behoeften aan zorg is van partners van vrouwen met een bipolaire stoornis, die zwanger zijn of recent zijn bevallen. Het onderzoek bestaat uit een interview, waarbij we in kaart willen brengen wat uw ervaringen zijn met betrekking tot de zorg voor/aan uw vrouw gedurende haar zwangerschap (en eventueel de periode erna). Aan de hand van de verkregen gegevens willen we het zorgaanbod aan u en uw partner, indien nodig, aanpassen. Momenteel is er, voor zover ons bekend, geen zorgaanbod voor partners van zwangere vrouwen met een bipolaire stoornis en is ook niet bekend of hier en zo ja, welke behoefte hieraan is.
Wilt u meer informatie over het onderzoek of heeft u interesse in deelname, dan kunt u contact opnemen met:

Mevr. drs. H. de Wit, klinisch psycholoog i.o   mail: h.dewit@dimence.nl      tel  0570-639240
Mevr. drs. Anja W.M.M. Stevens, psychiater  mail: a.stevens@dimence.nl   tel  0546-542526

Open voor Werk: “Een goed begin, maar we zijn er nog niet”

Meer kansen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om betaald of onbetaald werk te doen. Daarover ging het project Open voor Werk en daarover gaat het ook tijdens de slotbijeenkomst van dit project. Op allerlei manieren bekijken we wat het project heeft opgeleverd en vooral wat er nog moet gebeuren. Zoals de dagvoorzitter Peter Smit van UWV aan het begin van de middag aankondigt: “Deskundigheid, ervaringsdeskundigheid, theater: volgens mij zit er alles in vanmiddag.” www.ggznieuws.nl

Oproep: deelnemers voor onderzoek naar diagnostisch proces

De Vrije Universiteit Amsterdam is bezig met een onderzoek naar hoe het diagnostisch proces van bipolaire stoornis en manieën verbeterd kan worden. Hiervoor zijn wij benieuwd naar uw ervaringen ten aanzien van vroege signalen en het diagnostisch proces.
Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar mensen met een bipolaire I stoornis die maximaal vijf jaar geleden hun eerste manie hebben gehad. Daarnaast zijn we op zoek naar naastbetrokkenen die betrokken zijn geweest bij het diagnostisch proces. Mocht u geïnteresseerd zijn om uw ervaringen te delen, dan maken we graag een afspraak voor een interview van ongeveer een uur. Dit interview kan plaats vinden op een locatie van uw keuze.
Reageren kan per e-mail naar eva.maassen@vu.nl. Alvast hartelijk dank!

We ontkennen het bestaan van Djinns niet

Niet-westerse migranten en de GGZ: het is niet altijd een makkelijke combinatie. Veel migranten zoeken hulp elders, omdat ze nou eenmaal andere opvattingen hebben over de oorzaak van de problemen. Voor wie wel hulp wil van reguliere westerse hulpverleners is de weg in de Nederlandse gezondheidszorg niet altijd duidelijk. En tenslotte zijn er, zeker bij migranten van de eerste generatie, communicatieproblemen door een taalbarrière, ongeletterdheid en blijken de verwachtingen over en weer te verschillen. Niet heel vreemd dat veel migranten met psychiatrische problemen hulp elders zoeken, áls ze al hulp zoeken. Mensen met de eerste symptomen van schizofrenie verliezen zo kostbare tijd. Immers: hoe eerder de behandeling start, hoe beter. 

Stichting Pharos startte daarom in samenwerking met Indigo en Ypsilon het project ‘Verwarde Marokkaanse jongeren’, bedoeld om familieleden van Marokkaanse jongeren met schizofrenie te bereiken en hen te bewegen contact met de ggz te zoeken. ggztotaal.sitehand.nl

Tem de triggers

In het Engelstalige bphope schrijft Robin Flanigan over het belang van het leren kennen van de positieve en negatieve triggers voor een nieuwe stemmingsepisode. 

Boek "De Schommel van Oma"

Met dit boek wil Marijke Huibers jonge lezers uitleg, herkenning en openheid geven over manisch depressiviteit. Voor het kind kunnen deze wisselende stemmingen verwarrend zijn en een gevoel van onveiligheid geven. www.deschommelvanoma.nl

Symposium over 50 jaar ziekenhuispsychiatrie

Op 12 juni 2015 organiseert het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Middelburg een symposium over 50 jaar ziekenhuispsychiatrie naar aanleiding van 50-jarig bestaan van psychiatrische afdeling op dat ziekenhuis. Op dit symposium spreken diverse interessante sprekers. Voor leden van de VMDB is het mogelijk tegen een gereduceerd tarief van EUR 50,- dit symposium bij te wonen (zolang er nog kaarten beschikbaar zijn). www.50jaarpaazadrz.com

Steun het werk van de VMDB, word lid!

Heb jij een bipolaire stoornis of ben je familielid, partner of goede bekende van iemand met een bipolaire stoornis? Word dan lid van de VMDB. De drie kerntaken van de VMDB zijn: lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting. Als je lid wordt, krijg je het kwartaalblad PlusMinus, kun je naar landelijke en regionale bijeenkomsten en kun je huiskamergroepen bijwonen. Het lidmaatschap is EUR 30 per jaar en wordt door veel verzekeraars vergoed (uit de aanvullende verzekering). Hoe meeer leden, hoe sterker we staan. Word lid! www.vmdb.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter