Nyt fra DUN

Call for papers DUT16: Progression igennem universitesuddannelse

Temaet for DUT 16 er progression igennem universitetsuddannelse.

Termen progression er tvetydig: På den ene side refereres til de studerendes oplevelse af sammenhæng i læringsforløbet og den løbende konsolidering og udbygning af faglige og personlige kompetencer – den oplevede progression. På den anden side refereres til den progression gennem et uddannelsesforløb, som undervisere og uddannelsesplanlæggere tilrettelægger uddannelsen efter – den intenderede progression.

Ideelt set er der en stærk kobling mellem undervisernes intenderede og de studerendes oplevede progression, men i praksis er det langt fra altid tilfældet – og måske heller ikke ønskeligt – at en sådan stærk kobling kan opretholdes.

Temaet progression gennem universitetsuddannelse handler altså dels om de studerendes oplevede progression gennem uddannelsen, dels om undervisernes intenderede progression. Ligeledes kan det handle om samspillet mellem den intenderede og den oplevede progression. Dette tema spiller sig ud på flere niveauer af universitetsuddannelserne – i samspillet mellem uddannelser eller uddannelsestrin, inden for den enkelte uddannelse og inden for det enkelte studieelement/kursus.

Læs den fulde Cfp her.

 

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:
- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk

Henvendelser vedrørende dette nyhedsbrev kan ske til DUNs næstformand Lotte Rienecker.

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 9. maj 2013 Dansk Universitetspædagogisk Netværk