U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: april 2013

Landelijke Dag (15/6): "Een kijkje in het buitenland"

Op zaterdag 15 juni is de Landelijke Dag van de VMDB in Utrecht. Het thema is "Een kijkje in het buitenland". Sprekers zijn dr. Elise Knoppert-van der Klein en de heer A. Scholten. Natuurlijk zijn er in de middag ook diverse workshops en gespreksgroepen. Wil je je alvast opgeven? Dat kan. Zie www.vmdb.nl voor meer informatie.

Project Ervaringskennis over vakantie

Het project Ervaringskennis zoekt mensen met een bipolaire stoornis die hun ervaring willen delen. Dit keer is het thema: Vakantie. Velen kennen uit eigen ervaring de ontregeling die vakantie met zich mee kan brengen. Welke obstakels kom je tegen en hoe laat je de vakantie zo rustig mogelijk verlopen? Iedereen met waardevolle tips is van harte uitgenodigd op zaterdag 1 juni of 29 juni. Wil je daar bij zijn? Geef je dan gauw op:  www.vmdb.nl

Oproep lidmaatschap Familieadviesgroep i.o.

Het UMC Utrecht afdeling Psychiatrie heeft na positief advies van het management van deze afdeling, op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, de eerste stappen gezet op weg naar het instellen van een familie-adviesgroep. Men is nu bezig met het werven van leden. Zie: www.vmdb.nl

Project "Kansen op werk" van start

In januari 2013 is de Angst, Dwang en Fobie Stichting begonnen met het project “Kansen op Werk.” Doel van dit project is het bieden van ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een psychische aandoening die graag (weer) aan het werk willen. Dit gebeurt door het aanbieden van werkervaringsplaatsen bij GGZ-cliëntenorganisaties, training, werkbegeleiding en collega-maatjes. Doel is dat mensen doorstromen naar een betaalde baan.  www.vmdb.nl

Boek "Bloemen van een Ziekte"

"Bloemen van een Ziekte" benadrukt de creatieve, extatische kant van de bipolaire of manisch-depressieve stoornis. Het is een culturele reis door de eeuwen, met instabiele maar uitzonderlijke mensen: van Koning David tot Virginia Woolf. Hun heftige leven eindigde soms in zelfdoding. Het boek bevat prachtige poëzie, human interest, filosofische reflexie en informatie over medicatie, therapie en het taboe op "zelfmoord."

www.mijnbestseller.nl

Zelfhulpboek "Piekeren over zelfdoding"

Gedachten aan zelfdoding beginnen vaak als bescherming tegen het ergste wat je zou kunnen overkomen. Maar soms krijgen gedachten aan zelfdoding iets dwangmatigs en zijn ze moeilijk te onderdrukken of te stoppen. In dit boek wordt het denken aan zelfdoding benaderd als een bijzondere vorm van piekeren. Mogelijkheden om een emotionele crisis af te wenden worden met praktische tips beschreven.  www.uitgeverijboom.nl

Documentaire: De bijbel van de psychiatrie

In mei verschijnt de herziene versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ofwel de DSM 5, de bijbel van de psychiatrie. De Amerikaanse psychiater Allen Frances vreest valse epidemieën van nieuwe stoornissen omdat de farmaceutische industrie ermee aan de haal zal gaan.

www.wetenschap24.nl

Onderzoek naar vroege opsporing bipolaire stoornis

Kinder- en jeugdpsychiater dr. Manon Hillegers van het UMC Utrecht krijgt 100.000 dollar van een Amerikaanse stichting om functioneel MRI-onderzoek te doen naar hersenveranderingen als mogelijke voorloper van een bipolaire stoornis. Ze wil de ziekte zo vroeg mogelijk kunnen ontdekken.

www.umcutrecht.nl

Nieuwe leden Werkende Bipolaire Groep gezocht

Vorig jaar zijn wij een groep gestart van werkende (of anderszins actief aan de samenleving deelnemende) mensen met een bipolaire stoornis. Het doel is om in een ontspannen sfeer elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Wij komen eens in de 9 weken op zaterdag om 13 uur bij elkaar in steeds een andere regio in Nederland. We ondernemen verschillende soorten activiteiten, zoals wandelen, cafébezoek, uit eten. Wij merken dat het animo groot is voor dit initiatief en willen meer mensen de gelegenheid geven hieraan mee te doen. De eerstvolgende bijeenkomst is 1 juni a.s. in Scheveningen.

Heb je interesse of vragen, mail dan naar mevdweerd@yahoo.com

GGz-mantelzorgers meer overbelast

Uit het onderzoek "Ervaringen van mantelzorgers" blijkt dat 42% van de mantelzorgers van GGz-cliënten vaak overbelast is. Onder overige mantelzorgers is dit 25%. De GGz-mantelzorgers verschillen van andere mantelzorgers doordat de problematiek minder zichtbaar is voor de buitenwereld door het stigma op psychische ziektes. Verder geven zij meer uren en gedurende een langere periode mantelzorg en maken zij minder gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. In het kader van wet maatschappeljke ondersteuning moeten gemeenten mantelzorgers ondersteunen, maar zij kunnen hiervoor meer doen. www.ggznieuws.nl

Nieuwe modules e-health

Meer mensen zoeken hulp bij psychische klachten. Voordat men naar de huisarts stapt, raadpleegt een groot deel van de mensen eerst internet. Voor deze groep heeft Stichting Mirro, een initiatief van enkele GGZ instellingen in samenwerking met Achmea een viertal online modules voor zelfhulp ontwikkeld. Deze gaan over rouwverwerking, overbelasting van mantelzorgers, verantwoord gamen en burn-out. Zie: www.nationalezorggids.nl

Een fietstocht dwars door Amerika voor de VMDB

Op 3 mei a.s. vertrekt onze penningmeester, Henk van Bentum, naar de Verenigde Staten voor zijn fietstocht over de TransAmerica Bicycle Trail. Hiermee wil hij geld inzamelen voor de VMDB. Via zijn blog is het verloop van de reis te volgen.

www.vmdb.nl

Nieuwe website voor Samen Sterk tegen Stigma

Vol trots presenteert Samen Sterk tegen Stigma haar website. De site is er gekomen met hulp van vele vrijwilligers. Samen Sterk tegen Stigma wil het taboe op psychische stoornissen doorbreken met als doel discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid uit te bannen. De algehele kreet luidt: ‘Ik maak me sterk tegen stigma!’ En wat doe jij?  www.samensterktegenstigma.nl

Meldactie klachtafhandeling in zorg

Patiëntenfederatie NPCF start een meldactie naar klachtafhandeling in de zorg. De patiëntenfederatie wil in beeld brengen hoe er volgens patiënten in de zorg wordt omgegaan met klachten en incidenten. Wat doen mensen als ze een klacht hebben, waar kunnen ze terecht en wat wordt ermee gedaan?  www.npcf.nl

Target crowdfunding voor film behaald

In de Nieuwsbrief van maart 2013 hebben wij aandacht besteed besteed aan de documentaire "Zoals de nacht onvermijdelijk volgt op de dag" over de manisch-depressieve zangeres Saskia.

De makers hiervan wilden via crowdfunding het geld bijelkaar verzamelen. Dit is gelukt. www.cinecrowd.nl