Ingen billeder? Web-version

 

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • Kompetenceudvikling virker

  • Ny rapport om bedømmelse og evaluering af entreprenørskabsundervisning

  • Seminar for erfarne ph.d.-vejledere

  • Konference: Skole og uddannelse - Hvordan går det med læringen?

  • Møde i SIG'en Førsteårspædagogik

  • Call for Papers til DUT 23

  • Din medlemsprofil på dun-net.dk

 
 
 

Kompetenceudvikling virker

Af Lars Ulriksen, formand for DUNs bestyrelse

Nogle gange bliver man bare glad. Jeg har i disse dage haft fornøjelsen af at læse de rapporter, som deltagerne på universitetspædagogikum har skrevet som afslutning på deres forløb. Rapporterne rummer beskrivelser og refleksioner over de udviklingsprojekter, de har gennemført som en del af forløbet, og undervejs i læsningen er det svært ikke at sidde med et lille smil og armene løftet. Der er en mangfoldighed af ideer, overvejelser og perspektiver, som strækker sig fra omfattende ændringer og eksperimenter til små justeringer. Som et par af deltagerne bemærker, er det muligt med beskedne justeringer at opnå en stor forbedring i de studerendes forberedelse, deltagelse og udbytte.

Viften af store og små eksperimenter har mindet mig om, hvor mange ressourcer og hvor meget kreativitet, som går rundt omkring på universitetsuddannelserne, og hvor meget god undervisning der også foregår. Det er godt at blive mindet om ved begyndelsen af et nyt studieår. Eksemplerne minder også om et par andre pointer:

- Det virker med universitetspædagogisk kompetenceudvikling! De seneste efterhånden mange års uddannelse af især adjunkter og postdocer har givet et løft i retning af undervisning, som inddrager studerende mere aktivt i mere forståelsesorienterede læringsforløb.

- Vi kan lære af hinanden – ved at se hinanden undervise, ved at fortælle hinanden om vores erfaringer og ved at dele eksempler og materialer.

- Der er mange universitetsansatte, som har lyst til at undervise, og som bekymrer sig om de studerendes læringsudbytte.

Nu mangler vi bare, at betingelserne for denne undervisning og udvikling bliver bedre – eller i det mindste ikke forværret – så vi kan blive ved med at skabe gode rammer for universitetsstuderendes læring. Der er ikke brug for flere økonomiske eller reguleringsmæssige benspænd.

 
 
 

Ny rapport om bedømmelse og evaluering af entreprenørskabsundervisning

Hvordan udfører vi bedømmelse, eksamen og evaluering i innovations- og entreprenørskabsundervisningen? Det er et emne, som mange undervisere diskuterer og forsøger at finde løsninger på. Rapporten, som er udarbejdet af Fonden for Entreprenørskab i samarbejde med DUNs Special Interest Group UNIEN tager udgangspunkt i erfaringer fra universiteterne og udfolder gennem analyser af konkrete praksisser i universiteternes undervisning dette tema.

 
 
 

Seminar for erfarne ph.d.-vejledere

Tid: 1.-2. november 2016
Sted: Sørup Herregård
Forlænget tilmeldingsfrist: 13. september

Du kan stadig nå at tilmelde dig DUNs seminar for erfarne ph.d.-vejledere. På seminaret får du mulighed for at udvide dit repertoire af vejledningsstrategier, styrke dine refleksioner over egen praksis og få inspiration til, hvordan du kan være med til at skabe et akademisk miljø, der understøtter de ph.d.-studerendes professionelle udvikling. Kurset vil blive afholdt på engelsk. 

 
 
 

Konference: Skole og uddannelse - Hvordan går det med læringen?

Tid: 21. september 2016 kl. 13-16.30
Sted: DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Tilmeldingsfrist: 15. september 2016
Pris (inkl. bog): 775 kr.

Professor emeritus Knud Illeris har gennem mere end 40 år været en markant skikkelse i dansk og international lærings- og uddannelsesforskning. Nu afrunder Knud Illeris sine faglige aktiviteter med denne konference, som bl.a. stiller spørgsmålet: Hvad har de sidste 20 års gennemgribende reformer af uddannelsessystemet betydet for læringen? Fire forskellige oplægsholdere vil tage udgangspunkt i alle trin af uddannelsessystemet fra folkeskole til universitet.

Illustration: Sussi Louise Smith, http://livsmalerier.blogspot.dk 

 
 
 

Møde i SIG'en Førsteårspædagogik

Tid: 6. oktober 2016 kl. 10.30-14
Sted: KU, Øster Farimagsgade 5, 1353, KBH K, lokale CSS 4.0.59

DUNs Special interest Group, Førsteårspædagogik, holder møde med tre oplægsholdere og efterfølgende diskussion på programmet. Emnet er først og fremmest frafald på videregående uddannelser, og hvordan man som institution kan arbejde med resultater af undersøgelser om frafald.

 
 
 

Call for Papers til DUT 23

Tema: Nye perspektiver på evalueringsformer i universitetspædagogik

Deadline: 26. februar 2017

DUTs redaktion indkalder bidrag til tidsskriftets 23. udgave, som skal udkomme i efteråret 2017. For at imødekomme samfundsmæssige forandringer er universiteterne i Danmark i stigende grad begyndt at eksperimentere med alternative undervisningsformer, og i kølvandet på disse eksperimenter opstår der behov for at udvikle nye måder at evaluere læring på i forhold til studerendes læringsmål, uddannelsernes studiemål og i forhold til udvikling af uddannelse. Temaet for dette nummer af DUT er netop (nye) evalueringsformer i et universitetspædagogisk perspektiv. Artikler indsendes via DUTs side på OJS.

 
 
 

Din medlemsprofil på dun-net.dk

Har du skiftet job og fået nye kontaktoplysninger? Husk at opdatere din medlemsprofil på dun-net.dk, så du fortsat kan modtage nyheder om publikationer, arrangementer mv. fra det universitetspædagogiske miljø.