Nyt fra DUN

DUN-nyt │ DUN-konference 2012: Udvikling af undervisning - rammer, barrierer og muligheder

Dette års DUN-konference finder sted 30.-31. maj 2011 på Byggecentrum i Middelfart. Konferencehjemmesiden, www.ind.ku.dk/dunk, er nu åben, og her kan du læse mere om programmet.

Bemærk at du frem til 28. februar kan indmelde forslag til oplæg/indhold i de parallelle symposier.

Temaet er "Udvikling af undervisning - rammer, barrierer og muligheder".

Konferencens formål er at deltagerne får inspiration og gode anvendelige ideer til selv at bidrage til undervisningsudvikling på egne institutioner fra den position de nu har, hvad enten det er på individuelt niveau (undervisere), institut- eller gruppeniveau (studieledere, institutledelse, konsulenter) eller institutionelt niveau (ledelse, konsulenter mv.).

Ny ansvarshavende redaktør for Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
bliver fra efter nr. 11 som udkommer i marts, Nina Bonderup Dohn, SDU, nina@sitkom.sdu.dk. Kontakt Nina hvis du går i universitetspædagogiske artikeltanker.

Vi takker Merete Wiberg, AUC, som har været ansvarshavende i 2 år. Tidsskriftet har en rullende redaktion, så redaktionsmedlemmer og ansvarshavende sidder i 2 år, eller 4 numre. Hvis du gerne vil på redaktør-emnelisten, kontakt redaktionen, redaktøren eller DUNs formand, Lotte Rienecker, rieneck@hum.ku.dk

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 4. februar 2011 Dansk Universitetspædagogisk netværk