Nyt fra DUN

"Gode undervisnings- og vejledningspraksisser  - hvordan?"

Der er stadig lidt plads på DUNk12, årets danske universitetspædagogiske konference. Fristen for at indsende et abstract (maks. 300 ord) er forlænget til d. 1. marts 2012. Abstracts skal sendes til Lotte Rienecker på lrienecker@gmail.com
Læs mere om konferencen på http://www.dun-net.dk/konferencer/dun-konference-2012

 

Ny universitetspædagogisk konsulentstilling på SDU til besættelse 1. maj 2012

http://www.academicpositions.dk/stilling/samfundsvidenskab/2012/2/16/padagogisk-konsulent-i-universitetspadagogik.aspx

 

Konference for undervisere og uddannelsesudviklere

Staff and Educational Development Association Spring Teaching Learning and Assessment Conference 2012.Please register early as our last conference was fully booked. SEDA er UKs tunge, velmeriterede universitetspædagogiske uddannelsessted. Læs mere på http://www.seda.ac.uk/?p=14_2&e=425

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (siden 1994) er en medlemsorganisation for de danske universiteter og for undervisere som interesserer sig for pædagogik og didaktik. Alle danske universiteter er medlemmer af DUN, og foreningen har over 1000 individuelle medlemmer. DUNs aktiviteter finansieres af universiteterne.

Dansk Universitetspædagogisk Netværk faciliterer udveksling af universitetspædagogisk viden, færdigheder og kompetencer gennem DUNs aktiviteter:

- videnskabeligt og praksisorienteret tidsskrift (både på papir og på net)
- årlig konference
- fagdidaktiske netværk
- blog om universitetspædagogik (www.dun-net.dk).
- DUNs formand, Lotte Rienecker, kan kontaktes på rieneck@hum.ku.dk

Hvis du har en universitetspædagogisk aktivitet, som du gerne vil annoncere gennem DUNs nyhedsmail, kan du sende det fulde opslag til følgende mailadresse info@dun-net.dk.
Find information på DUNs hjemmeside om hvilke typer opslag vi udsender, og hvilke typer vi ikke udsender

Denne email er sendt til dig, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet på dun-net.dk. Du kan til hver en tid afmelde nyhedsbrevet.

Copyright © 24. februar 2012 Dansk Universitetspædagogisk netværk