U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: November 2014

Bram Bakker over bipolair & lifestyle op VMDB dag

Op zaterdag 13 december vindt de landelijke dag van de VMDB plaats in Utrecht. Het thema is leefstijl. In het ochtendprogramma geeft o.a. de zeer bekende psychiater Bram Bakker een lezing over bipolaire stoornis en de relatie met lifestyle. In het middagprogramma wordt er onder andere de film "Ver van Daan", waarin Roderik onderzoekt hoe zijn vader de bipolaire stoornis heeft gekregen en of hij de familiebanden kan herstellen die sindsdien zijn verbroken. Voor meer informatie, zie www.vmdb.nl.

Teken petitie "Red de vrije artsenkeuze"

Op 8 december a.s. behandelt de Eerste Kamer het wel of niet afschaffen van de vrije artsenkeuze (artikel 13).  Daar is in het zorgveld en onder burgers veel weerstand tegen, omdat het de macht van de zorgverzekeraars in onze ogen onaanvaardbaar groot maakt. Het Comité Vrije Artsenkeuze, waarin namens de VMDB Saskia Storimans zit, wil op 8 december een petitie aanbieden aan de leden van de Eerste Kamer. Zij roepen iedereen die diit standpunt steunt de petitie te ondertekenen: www.vvaa.nl

Minder inkoop ggz bij vrijgevestigden nadelig voor Achmea verzekerden

Achmea koopt tot bijna 30% minder geestelijke gezondheidszorg in bij vrijgevestigde zorgaanbieders dan andere zorgverzekeraars. Verzekerden bij Achmea die voor bijvoorbeeld een angststoornis of depressie door een vrijgevestigde zorgaanbieder behandeld willen worden, kunnen daardoor geconfronteerd worden met langere wachttijden en minder keuzevrijheid. www.nvvp.net

Veel verborgen psychiatrisch leed onder artiesten

Bijna 20 procent van de Nederlandse artiesten gaat gebukt onder angsten en depressies. Een derde gebruikt medicatie om de klachten te verminderen: ‘duidelijk meer dan in andere beroepsgroepen’, aldus onderzoekster en psychiater Esther van Fenema. Erover praten is taboe. Cabaretier Marjolijn van Kooten wil het stilzwijgen doorbreken met ‘Schijtluis‘, dat eind deze week verschijnt. Ze vertelt in haar boek openhartig over haar leven met ernstige angsten en depressies. Ook andere BN’ers die veel in de schijnwerpers staan komen aan het woord, zoals Sylvia Witteman, René van der Gijp en Ingmar Heytze. Van Kooten wil het taboe doorbreken dat heerst rondom het thema angsteel verborgen psychiatrisch leed onder Nederlandse artiesten. http://eropuit.blog.nl.

Goedbedoeld advies?

Wat als we mensen met een lichamelijke ziekte hetzelfde (goedbedoelde) advies zouden geven als (soms) aan mensen met een psychische ziekte wordt gegeven. Een cartoon die tot nadenken stemt. www.huffingtonpost.com

Film over zelf stigma

Deze nieuwe film van het Bureau Ervaringsdeskundigheid van Lentis (BEL) gaat over (zelf) stigma. Je ziet Herma die vanaf haar achttiende jaar last heeft van manisch depressieve periodes. Ze is bang dat anderen zien dat ze ziek is. Ook loopt ze tegen vooroordelen aan. Met steun van anderen die weten wat ze doormaakt, krijgt Herma steeds meer zelfvertrouwen. www.ggznieuws.nl

Een blog over boosheid

Julie Fast beschrijft in haar (Engelstalige) blog voor Bipolar Hope, dat woede en agressie voor haar onlosmakelijk verbonden zijn met haar bipolaire stoornis. 

Wat verandert er in de ggz in 2015?

Een handig overzicht over de wijzigingen in de vergoeding van ambulante of niet-ambulante geestelijke gezondheidszorg in 2015 ten opzichte van 2014. www.ggznieuws.nl

Interactief kunstproject met separeerdeuren

Heb je ze al gezien, de met tekst bewerkte separeerdeuren bij de entree van Jan Wier in Tilburg en bij het restaurant in Etten-Leur? Deuren met daarop teksten als ‘morgen zou ik lief zijn’ of ‘mag ik in de separeer?’ De deuren zijn onderdeel van Bewogen Deuren; een initiatief om van oude separeerdeuren een kunstwerk te maken. Dit kunstproject geeft vorm aan de wens om minder te separeren. www.ggznieuws.nl

Keuzegids Zorgverzekering

Hebt u de Keuzegids Zorgverzekeringen 2015 al gezien? Als u die leest, hebt u alle info op een rij om een goede keuze te kunnen maken voor uw zorgpolis. Deze geeft informatie over zorgstelsel en ziektekostenverzekeringen en is samengesteld door de Nederlandse Patiënten en Consumentenfederatie (NCPF). 

Veranderend zorglandschap vraagt nieuwe aanpak

Onlangs heeft Minister Schippers van VWS het rapport ‘Over de brug; Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport beschrijft wat nodig is om goede zorg gericht op het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen beschikbaar en toegankelijk te houden in een sterk veranderend zorglandschap. Het rapport is onder auspiciën van Kenniscentrum Phrenos geschreven door een groep van experts op het gebied van ernstige psychische aandoeningen vanuit de verschillende betrokken sectoren in opdracht van de partijen van het Bestuurlijk Akkoord. www.platformggz.nl

Boek over rouwverwerking na suïcide

Hoe leef je verder met het verlies van een dierbare aan de dood, wanneer die dood niet kwam maar zelf gezocht werd, veelal uit diepe wanhoop en eenzaamheid?
Zelfdoding is niet te bevatten voor wie achterblijft, het is een werkelijkheid die onze vertrouwde zingeving voorbij is. Dat maakt dat je gemakkelijk in je rouw verdwaalt: in de nooit helemaal te beantwoorden vragen naar het hoe en waarom, en in verlammende gevoelens van schuld, woede of schaamte. Hoe vind je een begaanbare weg erdoorheen, terug het leven in? www.uitgeverijmeinema.nl

VMDB forums VMDB facebook VMDB twitter