Ingen billeder? Web-version

 

Overskrifter i nyhedsbrevet

  • Distribueret pædagogisk ledelse på universiteter og videregående uddannelser

  • Tak for en veloverstået DUN Konference

  • Farvel og goddag i DUNs bestyrelse

  • Skrivekonferencen WRITE!

  • Konference: Innovative and Critical Approaches to Higher Education in the 21st Century

  • Jubilæumsudgave af International Journal for Academic Development

 
 

Distribueret pædagogisk ledelse på universiteter og videregående uddannelser

Af Lotte Rienecker, netop afgået medlem af DUNs bestyrelse

Hvem er ansvarlig for pædagogisk udvikling på en given videregående uddannelse? Dvs. at undervisning, vejledning, eksamener på de enkelte kurser, i de enkelte vejledningsforløb en gang imellem ændres, eksperimenteres med, udvikles og tilpasses? At der bliver skubbet lidt på, så digitale muligheder bliver udnyttet. Så nye eller bare andre pædagogiske metoder bliver afprøvet, at der bliver justeret i forhold til studenterforudsætningerne og -tilbagemeldingerne og også i forhold til undervisernes egne udviklingsbehov. Det er de enkelte undervisere og vejledere SELV.  Studieledere har ansvar for undervisningen, de pædagogiske centre har ansvar for adjunktpædagogikum og andre (mest frivillige) udviklings- og inspirationstilbud og nogle steder for at bistå med akkreditering. De pædagogiske centres ledere og medarbejdere efterlyser altid mere pædagogisk ledelse fra studielederne, og studieledere efterlyser at pædagogisk ekspertise sætter gang i de individuelle underviseres pædagogiske udvikling. Alle efterlyser mere pædagogisk ledelse og initiativ til at igangsætte, implementere og ikke mindst fastholde at undervisning ikke bør stivne, mens verden går videre og undervisningens forudsætninger forandres. Sagen er at alt for få personer formelt har og personligt tager et ansvar for at understøtte udvikling af undervisning på videregående uddannelser. De få personer er for alene med ansvaret, eller udvikling og indlejring af sporadiske, gode tiltag bliver alles ansvar, og derfor ingens. 

Distribueret ledelse
Distribueret ledelse af undervisning er en vej som nu gås af bl.a. australske universiteter. I en berømt australsk artikel beskrives et effektfuldt eksempel på distribueret ledelse på University of Technology, Sydney, som har involveret flere hundrede undervisere med små projekter og megen brug af uformelle kanaler (”brug enhver lejlighed til at tale sammen om det”) til at fremme en fælles opbakning på alle niveauer til at udvikle undervisning både i det små og lokalt, støttet og koordineret top-down, og med et delt ejerskab på alle niveauer på et universitet:

- Den pædagogiske ledelse af førsteårsundervisningen distribueres til flere led i organisationen. I universitets- og fakultetsledelserne sidder en First Year Experience Coordinator med et strategisk ansvar

- På de enkelte studier delegeres ansvaret for tilrettelæggelsen af og koordineringen af førsteårsundervisningen til én blandt førsteårsunderviserne som er First Year Coordinator og som har til opgave at hele førsteåret (ikke bare rus-ugen) er tænkt igennem som en række af tilbud

- Mange undervisere er involverede i strategiske undervisningsindsatser som de modtager små beløb for som incitament (i størrelsesorden ca. 5-15.000 kr., men meget varierende og efter en kort ansøgning og minimal rapportering)

- På studievejledningsniveau delegeres dele af førsteårsintroduktionen til førsteårsmentorer og  førsteårsstudievejledere

- Niveauerne koordinerer indbyrdes og arbejder indenfor en fælles ramme som har nøgleord som ”aktiv undervisning”, ”deltagelse”, ”engagement”, ”progression i curriculum”, ”feedback”, ”opfølgning”.

De 4 kernekriterier for indsatser er: ”People are involved, processes are supportive, professional development is provided; and resources are available” (2015, s. 3).

Det er en ramme for pædagogisk udvikling der har en mulighed for at batte noget. Derfor har det skabt genlyd.

McKenzie, J. & Egea, K.H. 2015: 'Sustaining an institutional first year experience strategy: a distributed leadership approach', STARS Handbook and Proceedings, Students,Transitions, Achievement, Retention & Success (STARS), Jason Thomas Events Pty Ltd, Melbourne, pp. 1-10. 

 
 

Tak for en veloverstået DUN Konference

DUN Konferencen 2016 løb af stablen d. 17.-18. maj i Nyborg med udsigt til nyudsprungen bøgeskov og Storebælt med højbroen i det fjerne. 50 abstracts og 120 engagerede deltagere bidrog til at gøre de to konferencedage spændende og inspirerende. Vi gør det igen næste år og håber at se dig til DUNK17.

 
 
 

Farvel og goddag i DUNs bestyrelse

Efter flere år på posterne er Anker Helms Jørgensen og Lotte Rienecker trådt ud af DUNs bestyrelse ved generalforsamlingen d. 18. maj. DUN takker både Anker og Lotte for deres store arbejde og evige engagement, som senest har resulteret i, at DUNs hjemmeside får tilføjet en oversigt over aktuel universitetspædagogisk forskning. Samtidig byder DUN velkommen til Maj Dørup, DTU, som er ny suppleant i bestyrelsen.

 
 
 

Skrivekonferencen WRITE!

Hvornår: 6. juni 2016 kl. 9.30-15.30
Hvor: Aalborg Universitet, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Tilmeldingsfrist: 1. juni

Kom til skrivekonference, og styrk dine skrivekompetencer, når AAU, SDU, KU og RUC deler ud af erfaringerne fra det tværgående projekt WRITE! Kravene til publicering er steget de senere år, og det øger fokus på skrivning som en af forskerens vigtigste kompetencer. I projektet har forskere fra de fire universiteter igennem næsten et år afprøvet forskellige skriveværktøjer og tilgange til skrivning.  På konferencen kan du høre om erfaringerne og tage del i diskussioner om, hvordan nogle af disse tiltag måske kan bruges i din organisation.

 
 
 

Konference: Innovative and Critical Approaches to Higher Education in the 21st Century

Hvor: Roskilde Universitet
Hvornår: 22. - 24. juni 2016
Tilmeldingsfrist: 1. juni

Critical Edge Alliance, som er et samarbejde mellem syv universiteter og colleges i hele verden, holder i år sin konference på Roskilde Universitet. Det endelige konferenceprogram er nu offentliggjort, og dagene byder bl.a. på talere fra alle klodens kontinenter (Antarktis undtaget) samt tid til at netværke på tværs af landegrænser.

 
 
 

Jubilæumsudgave af International Journal for Academic Development

I 1996 udkom første udgave af International Journal for Academic Development, som derfor i år fejrer sit 20-års jubilæum med en særudgave, der indeholder et tilbageblik på 20 års akademisk udvikling, inviterede essays og artikler.