U ontvangt deze email omdat het emailadres [email address suppressed] aangemeld was bij onze mailinglijst. Uw gegevens veranderen: doe dat hier. Heeft u problemen met het bekijken van deze e-mail? Bekijk deze dan op onze website.

VMDB Nieuwsbrief: mei 2013

Landelijke Dag 15 juni

Op 15 juni vindt de Landelijke Dag van de VMDB plaats. In de ochtend zijn er lezingen met als invalshoek vakantie. Voor het middagprogramma is er een keuze uit diverse gespreksgroepen, documentaire "Dwaas en Deskundig" en een lezing over de Utrechtse genoomwijde associatiestudie over de bipolaire stoornis. Voor uitgebreide informatie: www.vmdb.nl

Oproep: vul enquete in over stigma op werkplek

Gamian-Europe (GE), een patiënten- en betrokkenenvereniging die de belangen van de geestelijke gezondheidszorg op Europees niveau behartigt.  GE wil zich graag een actueel beeld vormen rond stigmatisering psychiatrische patiënten, toegespitst op de werkplek. Daartoe is een onderzoek gestart, waarbij aan deelnemers wordt gevraagd een aantal meerkeuzevragen te beantwoorden (tijdsduur ca 10 tot 15 minuten). Ook mensen die niet meer in een werkproces zitten, kunnen deelnemen.

De VMDB (aangesloten bij GE) stelt het op prijs als er een grote response komt vanuit Nederland. Dit jaar wordt er in samenwerking met het LPGGz een grote campagne gestart tegen het stigma van psychische ziektes. De uitkomst van deze enquête kan bijdragen aan een beter inzicht hoe stigmatisering bestreden moet worden.

Om deel te nemen: www.gamian.eu.

Mensen gezocht voor SIRE campagne over stigma

SIRE zoekt mensen die psychische klachten hebben of hebben gehad. Heb jij een psychische ziekte, of heb je die gehad? Dan heb je waarschijnlijk ook te maken met het onderwerp voor een nieuwe SIRE-campagne: het stigma waar veel mensen met een psychische ziekte mee te maken krijgen. Voor deze campagne is SIRE op zoek naar mensen die tips zouden willen geven via een telefonische hulplijn. Ook zoekt men mensen die hun ervaringen willen delen voor de camera. Voor meer informatie: www.vmdb.nl

Praatgroepen KOPP kinderen effectief

Doe-praatgroepen voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP kinderen) zijn effectief. De kinderen hadden na afloop minder negatieve gevoelens en ervoeren meer sociale steun en acceptatie.  Dit constateert Floor van Santpoort in haar promotieonderzoek. www.ru.nl

Leden en beheerders jongerenforum gezocht!

Het VMDB jongerenforum zoekt actieve leden en mensen die willen helpen met het beheren van het forum. Wij willen zo het forum weer nieuw leven inblazen en we kunnen wel wat hulp gebruiken.
Vind jij het leuk om te helpen of gewoon lid te worden, meldt je dan aan! Het forum is bedoeld voor mensen tot 35 jaar.
Lid worden kan via www.jpforum.yourbb.nl en je aanmelden om te helpen kan via vmdbjongeren@hotmail.com.

Deelnemers gezocht voor vragenlijstonderzoek

Gezocht: deelnemers voor voor een vragenlijstonderzoek "Functioneren als medewerker met een psychische aandoening: Wat vindt u belangrijk?" Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderdeel van het AMC. Men wil met dit vragenlijstonderzoek dan ook graag te weten komen wat werkende mensen met een psychische gezondheidsaandoening (manisch depressieve stoornis) als de belangrijke en minder belangrijke aspecten van werkfunctioneren zien.

Voor meer informatie en hoe je je kan aanmelden voor dit onderzoek: www.vmdb.nl

Depressieve mensen in andere tijdzone

Uit nieuw Amerikaans hersenonderzoek blijkt dat depressie het waak- en slaapritme verstoort en dat is tot op celniveau zichtbaar: de klok loopt niet gelijk. De wetenschappers onderzochten 55 gezonde en 34 depressieve hersenen van overleden mensen.  Iedere lichaamscel heeft een vierentwintiguursritme. Het brein functioneert als een klok die de cellen gelijk laat lopen. Die belangrijke klok lijkt bij depressieve mensen kapot te zijn. www.ggznieuws.nl

Landelijk Platform GGz over zorgakkkoord

Het Landelijk Platform GGz is gematigd positief over het zorgakkoord dat het kabinet woensdag 24 april heeft gesloten met werkgevers en werknemers in de zorg. Er is sprake van een duidelijke verbetering in vergelijking met het eerder gesloten regeerakkoord. Het is wel vreemd dat het akkoord gesloten is zonder betrokkenheid van cliënten-organisaties, terwijl het akkoord grote impact heeft op de rechtspositie van cliënten en de kwaliteit van de zorg. Daarnaast constateert het LPGGz dat een aantal belangrijke knelpunten bij de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg nog opgelost moeten worden. www.platformggz.nl

Nieuw "mindfulness" boek

Jezelf accepteren, lijkt dat niet vanzelfsprekend? Helaas. We zijn vaak zo kritisch voor onszelf. We leggen de lat zo hoog, alsof daarboven 'het geluk' ligt. We proberen zo goed te zijn dat iedereen ons graag ziet. We verlangen naar onvoorwaardelijke liefde, maar plaatsen onszelf in een harnas van voorwaarden.
Jezelf accepteren met mindfulness en compassie is een uitnodiging om thuis te komen bij jezelf, zoals je nu bent. Het boek en de unieke mindfulnessmeditaties op de bijbehorende cd's helpen je daarbij stap voor stap op weg. www.lannoo.be

Voorstel wijziging organisatie GGZ

Minister Edith Schippers (VWS) heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij een fundamentele verandering van de organisatie van de GGZ voorstelt. Zo krijgt de huisarts in haar plannen betere ondersteuning voor mensen met psychische problematiek en wordt er ingezet op een sterke en kwalitatief goede ‘Generalistische Basis GGZ’. De plannen voor de basis GGZ vloeien voort uit het akkoord over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg dat minister Schippers in 2012 sloot met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en cliënten- en familieorganisaties. www.ggznieuws.nl

Boek "De Eenzaamheid van de Waanzin"

Ranne Hovius schreef een boek ‘De eenzaamheid van de waanzin. Tweehonderd jaar psychiatrie in romans en verhalen’. Een literaire reis tegen de achtergrond van de ontwikkelingen in de psychiatrie. Tal van schrijvers uit de voorbije eeuwen komen aan bod: van Goethe, Dickens, Poe, Flaubert, Nabokov en Patrick McGrath, tot schrijvers die over hun eigen ervaringen met de waanzin vertellen, zoals Gerard de Nerval, Sylvia Plath en David Sedaris. In een radio interview bij het programma OVT vertelt ze over haar boek. www.radio1.nl

"Meld je zorg" uitgebreid met ervaringsdeskundigen

Het meldpunt "Meld je zorg" van het Landelijk Platform GGz is uitgebreid met zes goed getrainde ervaringsdeskundigen. Zij zijn zelf ggz-cliënt (geweest) en kunnen vanuit eigen ervaring en expertise kennis met u delen en met u meedenken. Iedereen met vragen over ggz-aandoeningen, bejegening, opbouw of afbouw van medicijnen en effectieve behandelingen kan voortaan direct telefonisch in contact komen met een ervaringsdeskundige. www.platformggz.nl

Zelfhulpboek voor betrokkenen

"Help, het wordt me teveel" is een zelfhulpboek geschreven voor naastbetrokkenen van mensen met psychische stoonissen of problemen. Maar hoe ga je om met je psychisch ontregelde dierbare. Het is onterecht te veronderstellen dat je dat als naastbetrokkene vanuit jezelf zou moeten weten en kunnen. Het is een zoektocht van balanceren, spitsroeden lopen en je grenzen bewaken. Dit boek geeft inzicht in de ziektebeelden, hun ontstaan, diagnostiek, behandeling, hoe je er als naastbetrokkene mee om kunt gaan en vooral hoe je overeind blijft.  www.uitgeverijboom.nl